Hlavní navigace

Od nového roku musí identifikované osoby k DPH podávat přiznání elektronicky

23. 2. 2021
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od ledna 2021 mají identifikované osoby v oblasti daně z přidané hodnoty novou povinnost. Týká se způsobu podání přiznání a hlášení.

Jak upozorňuje finanční správa, dnem 1. ledna 2021 nabyly účinnosti změny vyvolané novelou zákona o DPH v ustanovení § 101a odst. 1 a 2 zákona o DPH. 

Podle těchto změn, mimo jiné, vzniká identifikované osobě povinnost podávat elektronicky daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání, souhrnná hlášení nebo jiná hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19 zákona o DPH, a pouze elektronicky podávat přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů.

Finanční správa na svém twitterovém účtu upozorňuje: S blížícím se termínem pro podání přiznání DPH za měsíc leden připomínáme identifikovaným osobám jejich povinnost elektronického podání, která je platná od 1. 1. 2021.

Vzhledem k přechodným ustanovením novely ZDPH vzniká povinnost elektronické formy podání nejdříve u podání za zdaňovací období (kalendářní měsíc) leden 2021 a všech následujících. Identifikovaná osoba není povinna podat daňové přiznání za zdaňovací období, kdy jí nevznikla povinnost přiznat daň.

Veškerá ostatní podání, která se týkají předchozích zdaňovacích období (včetně dodatečných daňových přiznání), se posuzují dle ZDPH ve znění účinném do 31. 12. 2020, i když budou podána po této lhůtě. To znamená, že zde nemusí být výlučná elektronická forma podání.

ZMĚNY V ROCE 2021

Co se všechno změní v roce 2021 pro podnikatele? Změny zákonů na jednom místě

V této souvislosti finanční správa upozorňuje, že dle ust. § 101a odst. 3 ZDPH nejsou-li výše uvedená podání učiněna datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, jsou neúčinná. Pokud tedy identifikovaná osoba podá např. daňové přiznání za zdaňovací období leden 2021 a násl. v listinné formě, nesprávné struktuře atd., bude takovéto podání daňového přiznání považováno za neúčinné (jako by nebylo identifikovanou osobou vůbec podáno).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).