Hlavní navigace

Od října je odchod do předčasného důchodu komplikovanější a méně výhodný

2. 10. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Kdo chce od října odejít do předčasného důchodu, má to komplikovanější a navíc to pro něj bude méně výhodné.

Jaký byl systém předčasných důchodů do konce září

Až do konce letošního září šlo odejít do předčasné penze v 60 letech věku nebo 3 roky před dosažením důchodového věku podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, podle toho, která hodnota je nižší. Zároveň ovšem platilo, že důchody přiznané před splněním podmínky důchodového věku jsou trvale sníženy. Míra krácení důchodu se odvíjela od počtu dní, které zbývaly ode dne přiznání předčasného důchodu do dosažení důchodového věku. 

Výše procentní výměry předčasného starobního důchodu se pak snižovala za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se důchod přiznává, do dosažení důchodového věku o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne. 

První čtyři 90denní období tedy znamenala krácení předčasného starobního důchodu o 0,9 % výpočtového základu za každé období, páté až osmé období vedlo k penalizaci o 1,2 % výpočtového základu za každé období a každé další období pak o 1,5 % výpočtového základu. 

Do předčasného důchodu maximálně 3 roky předem

Na začátku října však nabyla účinnosti novela zákona o důchodovém pojištění, která učinila odchod do předčasného důchodu výrazně méně výhodným. Předně se zkrátil maximální rozsah možného předčasného odchodu do důchodu na 3 roky. Části pojištěnců, konkrétně žen, které vychovaly tři a více dětí, se aktuálně změna nijak nedotkne. U řady ostatních dojde pouze k mírnému posunu okamžiku, kdy mohou odejít do starobního důchodu sníženého za předčasnost. Pouze u pojištěnců, jejichž důchodový věk výrazněji převyšuje hranici 63 let, bude tento posun významnější, upřesnila důvodová zpráva k novele. 

Dále se zpřísnily a sjednotily koeficienty krácení za předčasnost, a to z důvodu omezení motivace předčasného odchodu z trhu práce do neaktivity. Každé započaté 90denní období je nově penalizováno částkou odpovídající vždy 1,5 % výpočtového základu (už se nebude počítat v prvních obdobích 0,9 % a 1,2 %). 

40 let doby pojištění až od příštího podzimu

Další podmínkou nároku na předčasný důchod bude nově získání pojištěné doby 40 let (už nestačí 35 let). U těchto pojištěnců s dlouhou dobou pojištění je předpoklad, že jejich organismus je více opotřeben, a tito pojištěnci též získali více zásluh, a je tedy více odůvodněné umožnit jim předčasný odchod do důchodu. Naopak u pojištěnců s kratší dobou pojištění bude nárok na předčasný důchod vyloučen, doplnila důvodová zpráva. Úprava nutné doby pojištění nicméně nabude účinnosti až v říjnu 2024. 

Procentní výměra se nezvýší

Poslední novinku u předčasných penzí tvoří vynětí procentních výměr trvale krácených starobních důchodů vyplácených před dosažením důchodového věku z valorizací důchodů. Nastavení opatření přímo reaguje na nežádoucí efekty, které měly valorizace v mimořádných termínech v průběhu roku 2022, kdy vlivem rychlého zvyšování procentních výměr důchodů nastala situace, že výše trvale krácených předčasných starobních důchodů přiznaných v roce 2022 výrazně překonala výši řádných důchodů přiznávaných v roce 2023, a to i za podmínek, kdy parametry přiznávaných důchodů – vyměřovací základy a doba pojištění – byly jinak stejné, komentovala důvodová zpráva. 

Jak se upřesňuje v článku Krácení předčasných důchodů a valorizace podle nových podmínek, v praxi to znamená, že procentní výměra předčasného důchodu přiznaného o tři roky dříve v roce 2024 (řádný důchodový věk bude dovršen v roce 2027) bude poprvé zvalorizována až v lednu 2028. 

Co se týče předčasných důchodů, o které bylo požádáno ještě před účinností novely a o kterých ještě nebylo pravomocně rozhodnuto, budou se řídit ještě podle starých pravidel. 

Krácení předčasných důchodů a valorizace podle nových podmínek Přečtěte si také:

Krácení předčasných důchodů a valorizace podle nových podmínek

Mimořádné valorizace nahradí dočasný příspěvek

Úprava předčasných důchodů však nebyla jedinou novinkou, kterou novela přinesla. Změny se týkají i mimořádných valorizací penzí. Nově valorizaci důchodů v mimořádném termínu nahradí dočasné plnění, které se bude vyplácet částečně v jednotné výši v podobě dočasného přídavku k důchodu a částečně v závislosti na výši vypláceného důchodu. Touto změnou chce MPSV posílit sociální rozměr zvýšení v mimořádném termínu, aby se nadprůměrné důchody nezvyšovaly procentně více. 

I u dočasného plnění bude nadále platit, že k němu dojde, pokud cenový růst překročí 5 %. Jestliže bude tato podmínka splněna, pak dojde v nejbližším červenci nebo ve lhůtě 4 měsíců, pokud bude podmínka splněna v dubnu, květnu nebo červnu, ke zvýšení procentních výměr vyplácených důchodů a zahájení výplaty dočasného přídavku k důchodu. 

školení listopad - pracovní právo

Místo navýšení o celý nárůst cen se pro stanovení výše dočasného přídavku k důchodu a zvýšení procentních výměr použije jen 60 % změřeného růstu cen. Takto stanovený růst bude rozdělen na dvě poloviny. Podle první poloviny se stanoví výše jednotné částky dočasného přídavku, a to tak, aby odpovídal částce zvýšení průměrného starobního důchodu o 30 % růstu cen. Podle druhé poloviny se určí procento zvýšení procentních výměr vyplácených důchodů, a to tak, aby opět odpovídalo zvýšení průměrného starobního důchodu o 30 % růstu cen. Rozdělením zvýšení na pevnou část a na procentní část bude zajištěno, že se v období bezprostředně po zvýšeném růstu cen relativně více zvýší příjmy příjemců nižších důchodů, dodala důvodová zpráva k novele.

Souhlasíte s navrhovanou změnou?

Dočasný přídavek nebude tvořit součást důchodu, přestože bude vyplácen současně s ním, a na ukončení jeho výplaty naváže zvýšení důchodů od 1. ledna následujícího kalendářního roku. V tomto termínu budou zvýšeny i procentní výměry, avšak procento jejich zvýšení bude sníženo o to procento, o které již byly důchody navýšeny ve vazbě na výplatu dočasného přídavku. Výsledným a zamýšleným efektem bude, že na výši důchodů vyplácených v lednu roku následujícího po roce, v němž byl přiznán dočasný přídavek, nebude mít existence dočasného plnění vliv, tj. důchody budou ve stejné výši, jako by dočasné plnění vůbec neexistovalo a důchody byly zvýšeny pouze v lednu, uzavřela důvodová zpráva.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).