Hlavní navigace

Od roku 2018 nejen vyšší rodičovský příspěvek

14. 8. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Mění se pravidla čerpání rodičovského příspěvku, zvyšuje se při narození vícerčat. Novela však přináší i další změny, např. ve zdravotním pojištění doktorandů.

Zákonem číslo 200/2017 Sb. byl s účinností od 1. ledna 2018 novelizován zákon o státní sociální podpoře. S určitými výjimkami.

Výjimkou je změna v posuzování příjmů u rodičovského přídavku, která nastává již od 1. října 2018. Server Podnikatel.cz popisoval novinky v přídavcích na děti článkem: Přídavek na dítě se od ledna 2018 zvýší. Zaměstnancům i podnikatelům

Mezi další důležité změny patří úprava rodičovského příspěvku a zavedení nové státní kategorie pojištěnců, za které platí zdravotní pojištění stát.

Rodičovský příspěvek podle nových pravidel

Novelou zákona o státní sociální podpoře se upravuje rodičovský příspěvek. Ten si budou rodiče od 1. ledna 2018 volit do částky

  • a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně (rozšiřuje se tak možnost čerpat rodičovský příspěvek ve vyšší částce pro takzvaně nemocensky nepojištěné rodiče – studenti, nepracující, například ženy v domácnosti či OSVČ, které si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění), nebo
  • b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže je možné aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč (tato částka je zároveň maximální možnou částkou rodičovského příspěvku (32 640 korun), u vysoce příjmových rodičů bude možné vyčerpat celou částku rodičovského příspěvku na jedno dítě – tzn. 220 000 korun zhruba za šest měsíců). Pokud bude možné u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vyjde se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší, nebo
  • c) 1,5násobku částek uvedených v písmenu a) nebo b) v případě péče o vícerčata, nejvýše však do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. Rodiče vícerčat tak budou mít nárok na 1,5násobek částky 220 000 Kč, tj. celkově 330 000 korun. Zde tedy bude možné volit variantu čerpání až do maximální možné částky 48 960 korun měsíčně. A těm, kteří nejsou nemocensky pojištění, až na 11 400 korun měsíčně.

Poslední novinkou je situace, kdy rodič čerpal na nejmladší dítě v rodině dávku obdobnou rodičovskému příspěvku v jiném státě. V takovém případě se odečte z celkové částky 220 000 korun rodičovského příspěvku částka vyplacená na totéž dítě jiným státem. Čtěte také: Právní otazníky kolem čerpání rodičovské dovolené

Pravidla čerpání dávky se v podstatě nemění. Pro změnu výše dávky až do maximální možné výše se mohou rodiče rozhodnout podle potřeb rodiny jednou za tři měsíce. Je tak zřejmé, že stávající příjemci rodičovského příspěvku mohou učinit stávající podle nově nastavených podmínek od ledna 2018.

Podle přechodných ustanovení k novele zákona se bude při stanovení nároku na rodičovský příspěvek a jeho výši na přelomu roku 2017 a 2018 přihlížet k částce rodičovského příspěvku vyplacené při péči o více dětí narozených současně za dobu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Jestliže již došlo k zániku nároku na rodičovský příspěvek z důvodu vyčerpání částky 220 000 korun a rodič nadále pečuje alespoň o 2 děti narozené současně ve věku do 4 let, vzniká mu ode dne 1. ledna 2018 nárok na rodičovský příspěvek ve výši 110 000 korun. Přiznání nároku na rodičovský příspěvek i zvýšení dosavadní částky se provede na jeho žádost.

Zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě

Stejnou novelou dochází ke zvýšení daňového zvýšení na první dítě ve společně hospodařící domácnosti. Daňové zvýhodnění na první dítě se neměnilo několik let. Naposled došlo ke změně daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě ve společně hospodařící domácnosti. Změnu přinesl daňový balíček s účinností od 1. července 2017. Zvýšení se poprvé použilo při zúčtování mezd za měsíc červenec. Zbývající část nároku na daňové zvýhodnění (leden až červen 2017) bude uplatněna v rámci ročního zúčtování za zdaňovací období, popř. v daňovém přiznání za 2017.

V případě zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě bude postup jednodušší. Zvyšuje se totiž k 1. lednu 2018. Změnu se podařilo prosadit v rámci třetího čtení novely zákona o státní sociální podpoře. Měsíční daňové zvýhodnění vzroste o 150 korun měsíčně, celkově na 15 204 korun ročně.

Rozšíření kategorie státních pojištěnců

Součástí novely je i novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zde se rozšiřuje okruh státem podporovaných studentů o část vysokoškolských studentů starších 26 let. Dosud se nepovažovali za nezaopatřené děti a museli si platit minimální zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů. Nově bude za studenty prvního doktorského studijního programu v prezenční formě studia starší 26 let, kteří studují v rámci standardní doby studia a nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, platit zdravotní pojištění stát. Za dobu uvedeného studia se bude považovat také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium.

Studenti však musí být v uvedené kategorii u příslušné zdravotní pojišťovny přihlášeni. Každý pojištěnec si změny hlásí v osmidenní lhůtě sám. Výjimkou jsou zaměstnanci, za ně tak ze zákona činí zaměstnavatel. Více v článku: Změny v používání kódů ve zdravotním pojištění

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).