Hlavní navigace

Od roku 2018 neporoste jen minimální, ale i zaručená mzda

25. 10. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

A zaručená mzda se týká téměř všech zaměstnanců. Zaručeně se jim budou k 1. lednu upravovat mzdové výměry. Nové hodnoty se projeví i v daních.

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy bylo novelizováno. Jedná se o novelu s číslem 286/2017 Sb.

Minimální mzda v roce 2018

Růst minimální mzdy by měl přispět k pokrytí vyšších životních nákladů zaměstnanců z pracovních příjmů a posílit reálnou úroveň minimální mzdy. Zaměstnanci vykonávající jednoduché práce mají být dostatečně odměňováni, aby byli schopni ze svých příjmů uhradit alespoň své základní životní potřeby a nebyli závislí na sociálních dávkách. Proto musí být minimální mzda stanovena v dostatečné výši, ale zároveň nesmí mít negativní dopady vedoucí k ohrožení pracovních míst. Dochází tak k dalšímu razantnímu zvýšení měsíční minimální mzdy ze současných 11 000 korun na 12 200 korun a u hodinové sazby z 66 korun na 73,20 korun.

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). V případě dohod se však hovoří pouze o minimální hodinové mzdě, nikoli o měsíční mzdě.

Zaručená mzda v roce 2018

Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána kolektivní smlouvou, jsou navíc chráněni před poskytováním příliš nízkých mezd mzdou zaručenou. Vykonávaná práce je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin, přičemž pro každou z nich je stanovena nepodkročitelná (nejnižší) úroveň zaručené mzdy. Pro zaměstnavatele tak není závazná pouze minimální mzda, ale je třeba odměňovat minimálně na úrovni příslušných skupin mzdy zaručené. A ta roste s každým zvýšením mzdy minimální. 

Čtěte také: Náhrada mzdy pro rok 2018. Marodit bude výhodnější

Obdobně jako u minimální mzdy je i zaručená mzda stanovena jak hodinově, tak měsíčně a obdobně jako mzda nižší než minimální mzda se i mzda nižší než zaručená musí doplácet. Do mzdy nebo platu se pro tento účel nezahrnuje mzda nebo plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a neděli. Zaručená mzda se nevztahuje na dohody konané mimo pracovní poměr.

Jelikož dochází od 1. ledna 2018 ke zvýšení sazeb zaručené mzdy, je třeba prověřit výši odměňování a eventuálně navýšit. Jestliže je například mzda stanovena mzdovým výměrem, musí být s novým mzdovým výměrem zaměstnanec seznámen nejpozději v den, kdy změna mzdy nabývá účinnosti, tj. právě 1. ledna 2018. 

Čtěte také: Aktuální legislativní novinky pro zaměstnance i podnikatele

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin. Podrobněji k zařazení do jednotlivých skupin v příloze nařízení vlády o minimální a zaručené mzdě.

Skupina prací Hodinová zaručená mzda 2018 Hodinová zaručená mzda 2017 Měsíční zaručená mzda 2018 Měsíční zaručená mzda 2017
1 73,20 Kč 66,00 Kč 12 200 Kč 11 000 Kč
2 80,80 Kč 72,90 Kč 13 500 Kč 12 200 Kč
3 89,20 Kč 80,50 Kč 14 900 Kč 13 400 Kč
4 98,50 Kč  88,80 Kč 16 400 Kč 14 800 Kč
5 108,80 Kč 98,10 Kč 18 100 Kč 16 400 Kč
6 120,10 Kč 108.30 Kč 20 000 Kč 18 100 Kč
7 132,60 Kč 119,60 Kč 22 100 Kč 19 900 Kč
8 146,40 Kč 132,00 Kč 24 400 Kč 22 000 Kč

Kratší stanovená týdenní pracovní doba

Zaměstnavatelé budou muset upravit příslušné úrovně minimální a zaručené mzdy, pokud jejich zaměstnanci pracují v rámci stanovené kratší týdenní pracovní doby, přepočítají hodinovou mzdu příslušným koeficientem. Přepočet hodinové sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v případě jiné délky stanovené týdenní pracovní doby, než je 40 hodin, je upraven tak, aby zaměstnanci s touto jinou délkou stanovené týdenní pracovní doby nebyli znevýhodněni proti zaměstnancům se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Hodinové sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy se v takovém případě zvyšují v poměru, který se zjistí jako podíl stanovené týdenní pracovní doby ke zkrácené stanovené týdenní pracovní době, tj. 40:37,5. 

Čtěte také: Nové benefity pro zaměstnance. Využijí je zaměstnavatelé?

Koeficient pro přepočet: (stanovená týdenní pracovní doba/stanovená nižší týdenní pracovní doba) x minimální mzda, případně zaručená mzda

Příklad: hodinová zaručená mzda první skupiny prací pro stanovenou týdenní pracovní dobu 37,5 hodiny týdně: (40/37,5) x 73,20 = 78,10 korun

školení červen - novinky

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí je stanoven procentem ze základní sazby minimální mzdy. Pokud jde o základní sazbu minimální měsíční mzdy, bude od ledna 2018 činit 12 200 korun. Výše příplatku pak musí činit nejméně 10 % z této sazby, tj. alespoň 1 220 Kč. Zatímco uvedená minimální měsíční částka příplatku platí pro všechny délky stanovené týdenní pracovní doby podle § 79 zákoníku práce, hodinovou sazbu příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí (minimálně 7,32 Kč) bude nutno při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin přepočítat koeficientem ve smyslu § 79 odst. 2 a 3 zákoníku práce.

Dopady do zákona o daních z příjmů

Je zřejmé, že zvýšením minimální mzdy dojde ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění (částka 12 200 korun). Změna se dotkne pojištěnců, u kterých vzniklo zaměstnání. Samozřejmě s výjimkou osob, za něž platí zdravotní pojištění stát nebo které nemají povinnost odvodu alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Navýšit odvod pojistného budou muset i pojištěnci evidovaní v kategorii osob bez zdanitelných příjmů. Změna se však projeví i v jiných zákonech, mimo jiné v zákoně o daních z příjmů:

  • zvýší se sleva na dani za umístění dítěte, tzv. školkovné za rok 2018 na 12 200 Kč.
  • zvýší se hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, tj. šestinásobek minimální mzdy (příští rok tedy 73 200 Kč), resp. měsíčně polovina minimální mzdy (příští rok tedy 6100 Kč) pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele.
  • zvýší se limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně je osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy) na 439 200 Kč (pouze u nadstandardních důchodů – měsíční důchod by musel přesahovat částku 36 600 Kč).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).