Hlavní navigace

Od roku 2021 půjde podat přiznání až v květnu, musí být ale učiněno elektronicky

7. 7. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od příštího roku se prodlouží lhůta pro podání daňového přiznání. Kdo podá přiznání elektronicky, může tak bez sankcí učinit až do začátku května.

Další novinkou je i snížení sankcí či zvýšení minimální hranice pro vznik penále a úroků z prodlení. Novela daňového řádu, která změny zavádí, již vyšla ve Sbírce zákonů ČR a nabude účinnosti 1. ledna 2021.

Elektronicky půjde přiznání podat později

Novela daňového řádu, která zavádí zálohy na DPH nebo legislativně ukotvuje online finanční úřad, přináší i změny u termínů pro podání daňových přiznání a také vrácení přeplatků. Těm, kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc.

Čtěte také: Lhůta na vratky DPH zůstane na 30 dnech a nesporná část se bude vracet

Zároveň se zjednoduší podání podnikatelům, kteří využívají služeb daňového poradce a chtějí tak prodloužit lhůtu o další tři měsíce. Aktuálně je nutné dát plnou moc konkrétnímu daňovému poradci a tu před uplynutím tříměsíční lhůty (zpravidla do začátku dubna) doručit na finanční úřad. To nově již nebude nutné. Nově bude stačit, když daňový poradce prostě podá přiznání ve lhůtě tří měsíců po uplynutí základní lhůty.

V § 136 odstavec 2 daňového řádu má nově znít:

Lhůta pro podání daňového přiznání podle odstavce 1 se prodlužuje na

a) 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky, nebo

b) 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud

1. daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo

2. daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podal poradce.

Elektronickým podáním si snížíte pokutu

ZMĚNY V ROCE 2021

Co se všechno změní v roce 2021 pro podnikatele? Změny zákonů na jednom místě

Vzhledem ke konstrukci příslušného ustanovení mají poplatníci, kteří podají přiznání elektronicky, nejen měsíc navíc, ale v případě nestihnutí ani prodloužené lhůty se jim pokuta bude počítat od konce prodloužené lhůty. Jinými slovy, kdo nestihne podat přiznání k dani z příjmů do začátku dubna, může jej elektronicky podat do začátku května bez rizika sankce. Kdo by nestihl ani květnový termín, může využít daňového poradce, jehož prostřednictvím půjde přiznání bez trestu podat až do začátku července.

Kdo by pak podal přiznání třeba až v srpnu, výše sankce by závisela na tom, zda přiznání podal elektronicky či jej za něj podal poradce. Pokud by dotyčný podal přiznání v srpnu v papírové podobě, sankce by se počítala od dubna. Pokud by jej podal elektronicky, penále by naběhlo od května, a pokud by jej za něj podal poradce, pokuta by se počítala až od července. Výše uvedené dává daňovým subjektům, které se dostanou do prodlení s podáním daňového tvrzení oproti základní tříměsíční lhůtě možnost své pochybení napravit, nebo alespoň zmírnit výši sankce tím, že podání učiní elektronicky (měsíc navíc) či prostřednictvím poradce (3 měsíce navíc), což je vedle jednoduchosti nově navržené konstrukce další benefit pro daňové subjekty, potvrzuje se v důvodové zprávě.

V případě, kdy dojde k naplnění obou podmínek pro prodloužení lhůty a daňové přiznání bude podáno poradcem elektronicky (což je ostatně jeho zákonná povinnost), uplatní se vždy delší prodloužení lhůty, tj. prodloužení na 6 měsíců od konce zdaňovacího období.

Daňové šablony ke stažení

Minimální přeplatek pro vrácení bude 200 Kč

Když ministerstvo předkládalo novelu daňového řádu poprvé, počítalo se rovněž se změnami lhůt pro vrácení vratitelného přeplatku. Nakonec k nim sice nedošlo, ale oproti současnosti bude platit jedna novinka. Aktuálně platí, že pokud v době podání žádosti o vrácení vratitelného přeplatku dosahuje vratitelný přeplatek nejméně částku 100 Kč, poukáže jej správce daně do 30 dnů ode dne obdržení žádosti (tedy v případě daně z příjmů fyzických osob zpravidla do začátku května). Od roku 2021 se ovšem minimální částka pro vrácení přeplatku zvýší na 200 Kč. Tato výše je sjednocena napříč celým zákonem.

Jak nicméně upozorňuje ministerstvo financí v důvodové zprávě, limit 200 Kč nepředstavuje nepřekročitelnou hranici. V případě, kdy bude s ohledem na situaci a posouzení hospodárnosti celé operace shledáno potřebné vrátit, použít či převést i nižší částku, je to možné. Pravidla a limity zakotvené v § 155 daňového řádu se týkají pouze vratitelného přeplatku. Nevztahují se tedy na dispozice s přeplatkem v rámci tzv. testu vratitelnosti podle § 154 daňového řádu, doplnilo ministerstvo.

Daňový portál na Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Potřebujete si rychle spočítat, kolik letos zaplatíte na daních? Zadejte své hodnoty do Daňové kalkulačky pro OSVČ

Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Vyzkoušejte interaktivní šablony, které automaticky vyplní daňový formuláře nebo přehled pro pojišťovnu.

Jakou budete mít čistou mzdu v letošním roce? Aktualizovali jsme pro vás Mzdovou kalkulačku

Nejnovější články o daních sledujte v sekci Daňové přiznání, Daně z příjmů, Přehled o příjmech a výdajích.

Přeplatek do 1000 Kč půjde vrátit hotově

Nově též bude možné, aby kromě bezhotovostního převodu vrátil správce daně vratitelný přeplatek též v hotovosti, a to do maximální výše 1000 Kč. Tato možnost cílí hlavně na menší správce daně z řad místní samosprávy, kde při vracení vratitelných přeplatků typicky při právě místních poplatků může tato možnost najít své praktické uplatnění. Podmínkou nicméně je, že konkrétní správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, že tento způsob vrácení vratitelných přeplatků nabízí, a současně správce daně stanoví konkrétní praktické podmínky tohoto vracení, které budou přizpůsobeny konkrétní situaci tohoto správce daně, jeho daňových subjektů a charakteru peněžitého plnění, o jehož placení se jedná, dodává se v důvodové zprávě.

Minimální hranice pro vznik sankce se zvyšuje na 1000 Kč

Co se týče lhůt a pokut, původně se měla rušit několikadenní toleranční lhůta, během které mohou poplatníci přiznání podat a daň doplatit, aniž by za to dostali pokutu. U podání daňového přiznání nakonec liberační lhůta zůstává na 5 pracovních dnech a navíc se zvyšuje minimální hranice pro vznik pokuty při pozdním podání z 200 Kč na 1000 Kč. Pokut tak penále nedosáhne 1000 Kč, poplatník jej platit nemusí. Díky tomu nebude docházet k uložení pokuty tam, kde je povinnost podat daňové tvrzení splněna se zpožděním a základ pro výpočet pokuty je nízký (např. u majetkových daní).

U pozdního doplacení daně se sice stávající lhůta čtyř pracovních dnů zkracuje na 3 kalendářní dny, ale stejně jako u sankcí za pozdní podání přiznání se úrok nepředepíše a nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 1000 Kč.

Povinné podání jen pro datové schránky zřízené ze zákona

V případě elektronických podání ale nedochází pouze ke změně termínů. Nově se zúží povinnost podávat přiznání elektronicky ve stanoveném formátu a struktuře v případě osob, které mají zpřístupněnou datovou schránku, pouze na osoby, které datovou schránku mají zřízenou na základě zákona, typicky tedy na firmy nebo vybrané profese. S touto změnou souvisí i zmírnění pokut za nedodržení elektronické formy podání. Místo dosavadních 2000 Kč se bude platit 1000 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).