Hlavní navigace

Od spotřebitelského úvěru bude možné odstoupit

Podpisu každého spotřebitelského úvěru by mělo předcházet důkladné prostudování úvěrové smlouvy. Zpětně odstoupit od smlouvy jde totiž jen v případě nesplnění zákonných důvodů, například podpis v tísni, uvedení v omyl atd. Prokazování těchto důvodů je ale v praxi velmi obtížné, prakticky nemožné.

V roce 2010 by se ale situace měla zlepšit. Podle návrhu nového zákona o některých aspektech sjednávání spotřebitelského úvěru bude možné od smlouvy odstoupit. A to dokonce bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů od podpisu smlouvy. Předpokládá se, že zákon vstoupí v platnost v polovině příštího roku.