Hlavní navigace

Od září komunikují zaměstnavatelé s ČSSZ již jen elektronicky

24. 8. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Které formuláře musí zaměstnavatelé odesílat elektronicky? Co a za jakých podmínek je možné zaslat v papírové podobě? Změny jsou i v přihlašování cizinců.

Spolu s opatřeními – snížení penále a prominutí pojistného – přišly i změny v komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení. Zaměstnavatelé zasílají přehledy, evidenční listy důchodového pojištění, přílohy k žádosti o nemocenské dávky a hlásí změny vždy jen elektronicky. Některé novinky se uplatňují již od června, většina ale čeká na 2020.

Přehled o výši pojistného

Již za měsíc červen podávali zaměstnavatelé přehled o výši pojistného elektronicky na adresu určenou OSSZ. Někteří dokonce pomocí speciálního upraveného formuláře. A to ti, kteří využili prominutí (snížení) pojistného. Zde musel být uveden údaj o výši sníženého vyměřovacího základu. Ostatní mohli využít tiskopisy oba, tj. upravený i neupravený.

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Také zde dochází ke změně. Od 1. září 2020 se podává příloha k žádosti o dávku z nemocenského pojištění vždy jen elektronicky. Dosud se takto postupovalo jen u žádosti o nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti. Nyní i v případě žádosti o peněžitou pomoc v těhotenství a mateřství, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, otcovskou a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Jde pouze o přílohu (vyměřovací základ zaměstnance). Podklady pro dávky (s výjimkou e-neschopenky) se předávají v papírové podobě tak, jak je zaměstnanci zaměstnavateli předají. Změna se nijak nedotkne ani předávání podkladů OSSZ k exekučním srážkám zaměstnance. Budou se předávat dosavadním způsobem.

Pro předání žádostí o dávku stanovuje zákon lhůtu. Od 1. ledna 2020 je zaměstnavatel předává „neprodleně“. V praxi pak bude docházet k situacím, kdy bude příloha k žádosti o dávku odeslána OSSZ elektronicky dříve než samotná žádost o dávku v papírové podobě.

Oznámení o nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání

Obdobně se mění i oznamování nástupu do zaměstnání. Po 31. srpnu 2020 se tento tiskopis podává OSSZ vždy jen v elektronické podobě. Zákonem o prominutí části penále na pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti byla sice změněna lhůta z 8 kalendářních dnů na 1 pracovní den, avšak zákonem o prominutí pojistného se vrátila zpět. Nadále tak platí oznamování nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání ve lhůtě 8 kalendářních dnů. Jakékoli zkracování této lhůty by bylo z pohledu zaměstnavatelů nereálné.

Zaměstnavatelé zaměstnávající cizince zde obvykle naráží na potíže při získání evidenčního čísla pojištěnce, které pro oznámení o jeho nástupu potřebují. Toto číslo je však považováno za údaj o pojištěnci, tzn. za osobní údaj, který nelze sdělovat zaměstnavateli bez souhlasu. Odborníci doporučují zaměstnavatelům získat od zahraničního zaměstnance již při přijetí do zaměstnání písemný souhlas o zbavení mlčenlivosti s uvedením rozsahu a účelu. Například udělení souhlasu zaměstnavateli k získání EČP či RČ pojištěnce od orgánu nemocenského pojištění za účelem plnění ohlašovacích a jiných povinností zaměstnavatele v sociálním pojištění.

Ovšem, jak server Podnikatel.cz upozornilo tiskové oddělení České správy sociálního zabezpečení, od září 2020 bude provedena technická úprava a nově bude možné zaslat oznámení o nástupu do zaměstnání elektronicky v případě cizince i bez rodného čísla či evidenčního čísla pojištěnce.

Evidenční listy důchodového pojištění

Změna se týká i evidenčních listů důchodového pojištění. Ty od 1. září 2020 předkládá zaměstnavatel povinně elektronicky. A to formou datové zprávy prostřednictvím datové schránky nebo elektronické adresy podatelny. Jak již dnes činí převážná většina zaměstnavatelů. Jestliže by však zaměstnavatel nemohl z prokazatelných objektivních důvodů předložit evidenční list elektronicky, může tak učinit písemným tiskopisem nebo na produktu výpočetní techniky, který je co do údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem. Musí však být uvedeny důvody tohoto postupu.

Důvody odeslání tiskopisu v jiné než elektronické podobě

Jak si tedy představit důvody, pro které zaměstnavatel nedodrží odeslání některého z výše uvedených formulářů v elektronické podobě? Za technické důvody je možné v souladu s ustanovením § 61 odst. 5 zákona o nemocenském pojištění považovat zejména výpadek elektrické energie a služeb provozovatele komunikační infrastruktury.

V praxi pak mohou nastat i situace, kdy bude bývalý zaměstnavatel dodatečně (na základě výzvy OSSZ) vyhotovovat chybějící evidenční list důchodového pojištění. Může se jednat o evidenční list z dřívějšího období, který je nyní schopen předložit pouze v papírové podobě (samozřejmě na předepsaném tiskopise).

školení červen - novinky

Zákon samozřejmě pamatuje na sankce. Ať už se jedná o povinnosti v souvislosti s nemocenským či důchodovým pojištěním. Zaměstnavatel se dopustí přestupku, kdy nevyhotoví a nepředá formuláře předepsaným způsobem nebo nesplní povinnost uvést důvod jiného postupu.

Veškeré platby bezhotovostně

Závěrem pouze pro úplnost připomínáme, že od července 2020 došlo k trvalému uzavření pokladen jednotlivých OSSZ. Placení pojistného, penále, přirážky k pojistnému, pokut a dluhu v oblasti nemocenského pojištění je od tohoto data možné provádět pouze bezhotovostně na příslušný účet příslušné OSSZ vedený u poskytovatele platebních služeb.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).