Hlavní navigace

Odborníci a podnikatelé k reformě: Je to teprve první krok

20. 3. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Reforma veřejných financí má za sebou první měsíce působnosti. Zatímco podnikatelé jsou s ní spíše spokojeni, z řad odborníků zaznívají i kritické hlasy. Analytikům se nelíbí hlavně reforma daňové soustavy. Obě skupiny se ale shodují na tom, že současná reforma je teprve začátek.

Na počátku tohoto roku vstoupila v platnost reforma veřejných financí. Již skoro tři měsíce se všichni mohou setkávat s jejími konkrétními dopady. Výčtu všech změn a novinek spojených s reformou se věnuje speciál Reforma business srveru Podnikatel.cz. Jaké jsou první ohlasy odborníků a podnikatelů na reformu? A jaké další kroky můžeme v blízké době očekávat?

Odborníci kritizují hlavně reformu na příjmové stránce

Cílem reformy veřejných financí bylo dle slov politiků především snížení deficitu státního rozpočtu a dlouhodobá stabilizace veřejných financí. Odborníci se proto vesměs shodují, že na komplexní hodnocení reformy uplynula zatím krátká doba. S objektivním zhodnocením dopadů reformy veřejných financí je třeba počkat na začátek roku 2009, míní Pavel Stehno, daňový analytik firmy Akont, která se zabývá mezinárodním daňovým plánováním a offshore podnikáním.

Ale i tak se už teď dají na některých makroekonomických ukazatelích vypozorovat první důsledky reformy. Nejlepší informace zatím máme o dopadu reformy na inflační vývoj, kdy inflace poskočila na 10-leté maximum na 7,5 %, přitom 2,5 až 3,0 procentní body připadají právě na reformní balík, uvedl pro business server Podnikatel.cz analytik společnosti Atlantik Petr Sklenář.

Dále se také odborníci shodují, že změna výdajové stránky veřejných rozpočtů se dá hodnotit jako pozitivní krok. Reformovat výdajovou stránku veřejných financí bylo nezbytné a z tohoto pohledu je třeba vládu pochválit za to, že realizovala nepopulární kroky, které vždy znamenají snížení stranických preferencí, řekl dále pro business server Podnikatel.cz Pavel Stehno. Ukazuje se, že třeba poplatky ve zdravotnictví částečně vyprázdnily čekárny u lékařů a změny hlásí i lékárny, doplnil k tomu Petr Sklenář. Ovšem i v této oblasti je třeba na jednoznačnější soudy minimálně rok počkat. Současné hodnocení dopadů poplatků po půl roce může být díky podzimním senátním a krajským volbám značně politicky motivované.

Dle odborníků by se i v oblasti výdajů mělo jednat spíše o první kroky než o konečné změny. Další reformy na straně výdajů (zdravotnictví, sociální dávky, penze a státní správa) budou muset přijít, aby se dlouhodoběji stabilizovaly rozpočty, varuje před vládním sebeuspokojením Petr Sklenář.

Reformu příjmové stránky rozpočtů analytici příliš kladně nehodnotí. Reforma neznamená snížení daňové zátěže pro poplatníky jako celek, pouze změnila systém výběru daní a daňové zatížení jednotlivých skupin poplatníků, nešetřil kritikou pro business server Podnikatel.cz Pavel Stehno. U fyzických osob to skoro vypadá, že vláda přešla na systém výběru daně ze superhrubé mzdy hlavně z populistických důvodů, neboť změna v globálu znamená úspory na dani pouze pro poplatníky s vyššími příjmy, pokračuje Pavel Stehno a vysvětluje: Ostatním poplatníkům změna daní z příjmů nepřihorší, dopadne však na ně zvýšení snížené sazby DPH z 5 % na 9 %. To se týká hlavně rodin s dětmi a občanů, u nichž je většina příjmů použita na nákup základních potravin a léků. Ale i podnikatelům přinesla daňová reforma několik nepříjemných novinek.

Reforma

Víte všechno o daňové reformě?

Business server Podnikatel.cz přináší komplexní speciál, v němž se dozvíte podrobnosti o změnách vyplývajících z reformy veřejných financí. Čtěte speciál reforma.podni­katel.cz a stahujte daňové formuláře zdarma.

Typickým příkladem změn, se kterými budou mít podnikatelé problémy, je například změna uznatelnosti úrokových nákladů nebo zpřísnění osvobození při prodeji akcií fyzickou osobou. Jsou ale i další negativní změny, jako například zrušení daňových výhod finančního pronájmu nebo změna pravidel odpisování. Těmito a dalšími tématy se bude zabývat seminář Unie Offshore Poradců ČR na téma Moderní nástroje daňového plánování a daňová reforma 2008, který přinese praktické tipy a rady pro firmy a podnikatele. Business server Podnikatel.cz je mediálním partnerem této konference.

Přesto i na daňové reformě nachází Pavel Stehno některá pozitiva. Jednoznačným přínosem daňové reformy je podpora malých a středních podnikatelů daná jednotnou 15% sazbou daně, řekl Pavel Stehno. Podnikatelé, fyzické osoby, kteří v loňském roce podléhali 32% sazbě v nejvyšším pásmu daňové progrese, se tedy mohou těšit na významné úspory na dani za výsledky podnikání v roce 2008, a to i navzdory tomu, že si nebudou moci odečíst od základu daně zaplacené pojistné.

Podnikatelé jsou povětšinou zatím spokojeni

Zástupci podnikatelů a i samotní podnikatelé zatím hodnotí reformu spíše kladně a větší problémy v ní nespatřují. Dopad reformy byl přesně podle očekávání především pozitivní, ale nijak výrazně, spousta opatření souvisí s makroekonomickou stabilizací a podnikatelů se tak příliš nedotýká, uvedl pro business server Podnikatel.cz David Šeich, předseda Unie malých a středních podniků ČR (SME Union ČR). Zásadního reforma nepřinesla nic. Pozitivně je vnímáno snížení daně z příjmu právnických osob. Nadále zústávaji neřešeny vysoké vedlejší náklady práce – odvody na sociální a zdravotní pojištění, přidal se k němu Tomáš Barták, finanční ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu a dopravy ČR před měsícem uspořádal mezi 200 podniky anketu na téma daňové reformy. Dle výsledků zatím firmy s reformou ve většině případů problémy nemají a neočekávají je ani do budoucna. Čeho se podnikatelé obávají, jsou rostoucí náklady a mzdové požadavky. Největší problém je růst nákladů materiálových a energetických vstupů a tlak na růst mezd. Tyto problémy reforma prohloubila, potvrzuje jejich slova Tomáš Barták. Firmy ale i přes tyto negativa předpokládají, že daňová reforma ovlivní jejich hospodářské výsledky v roce 2008 pozitivním způsobem.

I s reformou daňové soustavy je dle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR většina podnikatelů (dvě třetiny) spokojena a považuje ji za jednodušší než předchozí. Ale i mezi podnikateli zaznívají kritické hlasy k jejímu nynějšímu systému. Některým z nich přijde stále složitý a nepřehledný. Výpočty daní se zjednodušily velmi málo, v tomto ohledu bychom přivítali zjednodušování v dalších fázích reformy, souhlasí David Šeich, předseda SME Union.

Za největší riziko považují podniky dle ankety již zmiňovaný budoucí tlak na vývoj mezd. Někteří z respondentů označili za velký problém změnu možnosti uplatňování úroků z úvěru a nadále přetrvávají obavy z případných komplikací při uplatňování slevy na dani u nerezidentů. Menší firmy zase vidí určitá rizika ve vedení evidence a zaúčtování zaměstnaneckých slev do mezd. Nemají dle jejich vyjádření totiž jistotu, co je a co není benefit.

Podnikove It nový

Jedna vlaštovka jaro nedělá

Odborníci i podnikatelé pokládají současnou reformu za první krok k mnohem zásadnějším změnám a doufají, že se vláda s nynějšími změnami nespokojí. Největši riziko tedy bude, že se žádné reformy neprovedou, a nebo dojde jen k nic neřešícím kosmetickým změnám, obává se Petr Sklenář ze společnosti Atlantik. Větší vliv na podnikání očekáváme zejména od dalšího snižování daně z příjmu právnických osob, které je naplánováno na příští roky, slibuje si David Šeich, předseda SME Union a dodává: Bedlivě sledujeme také sliby ministra průmyslu a obchodu o zrušení několika stovek zbytečných administrativních předpisů.

Jeho očekávání se možná naplní. Zahájily se diskuze o novém zákoně o rozpočtovém určení daní. Dále se připravuje novela zákona o daních z příjmů, která má upravit některé parametry DPFO pro rok 2009, jednak se připravuje zcela nový zákon o dani z příjmu, který bude mít za úkol výrazně zjednodušit daňový systém a přinést jeho stabilitu, ujistil pro business server Podnikatel.cz tiskový mluvčí ministerstva financí Jakub Haas. Současně s tím se dle jeho slov také připravuje nový daňový řád a transformace celní a daňové správy. Kdy a zda vůbec budou tyto návrhy schváleny, lze však těžko říci.

Anketa

Jak ovlivní reforma veřejných financí vaše hospodářské výsledky v roce 2008?

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).