Hlavní navigace

Ode dneška máte přesně měsíc na podání daňového přiznání. Co když se zpozdíte?

3. 3. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ode dneška přesně za měsíc musíte mít podané daňové přiznání. Nejzazší termín je úterý 3. dubna. Jaké hrozí pokuty při zpoždění?

Termín 3. dubna se týká jen těch plátců, kteří nevyužívají služeb daňových poradců. Pokud si plátce pro řešení přiznání k dani přizve daňového poradce, musí tuto skutečnost oznámit na finančním úřadě. A to nejpozději do 3. dubna.

Za den podání se bere den, kdy OSVČ odevzdá přiznání na finančním úřadě, poště či ho odešle prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky.

Jaké hrozí pokuty? 

Jestliže poplatník termín nedodrží, může být ještě relativně v klidu. Dle daňového řádu začíná nabíhat penále až od 6. dne a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně ale 5 % stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). V případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, správce daně penále nepředepíše.

Na serveru Podnikatel.cz nabízíme daňová přiznání včetně přehledů i bez ke stažení. Jedná se většinou o interaktivní formuláře, které vyplnění usnadní.

chytré podnikání - tip témata

Doplatek daně

Jestliže OSVČ vyjde v přiznání na daních nedoplatek daně z příjmů, musí jej uhradit ve stejném termínu, ve kterém je třeba podat přiznání. V roce 2018 jde tedy o 3. duben (případně o 2. červenec, pokud jde o podnikatele s daňovým poradcem). Také s doplatkem se lze o několik dní opozdit, protože úroky z prodlení začínají nabíhat až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Nejpozději v pondělí 9. dubna (úterý 10. července) by tak měl mít finanční úřad doplatek daně na svém účtu.

Kdo nezaplatí daň ani do pěti dnů, začne mu nabíhat úrok z prodlení. Jeho výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současné době tak činí 14,50 %. Úrok z prodlení se nepředepíše a podnikatel ho nemusí zaplatit, pokud souhrnná výše úroku nepřesáhne u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).