Hlavní navigace

Odevzdat přehledy i změnit zálohy: Jak na online aplikace zdravotních pojišťoven?

11. 9. 2023
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V době, kdy se vše digitalizuje, přibývá povinností, které lze udělat z domu. Spousta z nich se týká také českých zdravotních pojišťoven.

OSVČ mohou prostřednictvím online aplikací zdravotních pojišťoven především odevzdávat přehledy pojistného, ale také si mohou kontrolovat platby a mnoho dalšího. Přinášíme jejich přehled i návody, jak se do nich registrovat a přihlásit. 

Aplikace VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna má elektronickou komunikaci rozdělenou do dvou aplikací. První z nich je Moje VZP sloužící k ověření plateb pojištění, historie plátce nebo přehledu vykázané péče. Druhá s názvem VZP Point je určená pro zaměstnavatele, lékaře, účetní nebo OSVČ. Ti zde mohou například podat přehledy OSVČ, faktur nebo přehledy zaměstnavatele. 

K podání přehledů lze využít obě aplikace. Jak uvádí pojišťovna, pokud je klient zaregistrovaný ve webové aplikaci Moje VZP, je zde možnost přímo v ní přehled podat prostřednictvím interaktivního formuláře. Ten sám doplní všechny dostupné informace a k vyplnění je připraven také jednoduchý návod přímo od VZP. Stačí tedy vyplnit výši daňového základu OSVČ a pak si jen během pár minut zkontrolovat automaticky vyplněné údaje, případně je doplnit. Tím, že je formulář interaktivní, sám následně doplní úhrn zaplacených záloh, spočítá pojistné a případný přeplatek nebo nedoplatek na pojistném. 

Pokud má OSVČ registraci pro administrativní portál VZP Point, může podat přehled OSVČ online jeho prostřednictvím. V navigaci stačí vybrat možnost NOVÉ PODÁNÍ, kliknout na „Přehled o výši daňového základu OSVČ“ a tlačítko „Vyplnit formulář“. Jakmile bude zpracován, v záložce „ODESLANÁ PODÁNÍ“ nalezne klient výsledek jeho zpracování, tedy případně i to, jestli v přehledu nejsou nějaké nesrovnalosti. 

VZP Point - podání

VZP Point – podání

Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Podání je ve VZP Pointu mnohem více a jsou ve formě formulářů. Patří mezi ně například tiskopis „Platby pojistného a penále pojištěnce“, který umožňuje požádat o sestavu přehledu plateb samoplátce za vybrané období, „Potvrzení o bezdlužnosti“, případně potvrzení o evidovaném dluhu fyzické nebo právnické osoby hradící zdravotní pojištění, nebo například „Vyúčtování pojištěnce“ umožňující pomocí formuláře požádat o sestavu vyúčtování pojištěnce. To lze však nejvýše 3 dny zpětně od aktuálního data. Dále je zde také obecné podání, které lze použít k zaslání blíže nespecifikovaného podání ve formě nestrukturovaného textu. Úlohu můžete využít pro zaslání jakéhokoliv požadavku nebo informace do VZP, včetně přílohy v některém z podporovaných formátů, upřesňuje pojišťovna. 

Uživatelé v aplikaci VZP Point naleznou také všechna odeslaná podání, která si mohou stáhnout, ale také vytisknout přímo z aplikace. Další funkcí je Ověření v registrech, v rámci které lze ověřit platnost průkazu pojištěnce (EHIC) zadáním jeho čísla a aktuálního data.

Jak se přihlásit do VZP Pointu?

Do aplikace VZP Point je možné přihlášení prostřednictvím Identity občana nebo Bank iD, prostřednictvím jména, hesla a SMS kódu nebo prostřednictvím certifikátu. 

VZP - přihlášení do VZP Pointu

VZP – přihlášení do VZP Pointu

Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Nejprve je však potřeba si zřídit přístup. K tomu klienti pojišťovny potřebují unikátní e-mailovou adresu, české číslo mobilního telefonu a vyplnit a zaslat dokumenty, které jsou potřebné, když ještě nemají uzavřenou smlouvu, chtějí zastupovat dalšího zaměstnavatele, poskytovatele zdravotních služeb, instituce, soudní exekutory, nebo chtějí přidat dalšího uživatele. Co se týče dokumentů, jedná se především o smlouvy o předávání dat týkající se podmínek, způsobu a rozsahu užívání klientského portálu s tím, že bez souhlasu s podmínkami užití není možné využívat zabezpečenou elektronickou komunikaci s VZP ČR. 

Ti, co ještě nemají uzavřenou smlouvu, si musí stáhnout a vyplnit žádost o registraci partnera do systému e-VZP a přílohu žádosti, případně i příslušnou plnou moc. Ta se nevyplňuje v případě, že uživatelem bude sám statutární zástupce organizace nebo bude uživatel zastupovat sám sebe. Pak stačí doručit dokumenty do pojišťovny, a to buď osobně na pobočku, zaslat Českou poštou nebo prostřednictvím datové schránky (i48ae3q). Na základě toho pojišťovna vytvoří přístup do aplikace VZP Point a zašle nebo předá aktivační klíč pro aktivaci vytvořeného přístupového účtu. Ten se vloží do aktivační aplikace, kde si klient nastaví své přístupové prostředky.

VZP - zadání aktivačního klíče

VZP – zadání aktivačního klíče

Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

ČPZP má Elektronickou přepážku

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má nástroj s názvem Elektronická přepážka. Ten umožňuje snadnou a pohodlnou komunikaci s klienty  prostřednictvím webového prohlížeče nebo mobilní aplikace. Jak uvádí pojišťovna, v E-přepážce najdete většinu nejčastěji používaných služeb, které tak snadno vyřídíte bez návštěvy pobočky. Jsou zde služby pro pojištěnce, plátce i poskytovatele zdravotních služeb. Především pojištěnci mohou pracovat s mobilní aplikací Zdraví v mobilu, kde se lze například registrovat do E-přepážky, mohou si přidat přístup na své nezletilé dítě nebo si nechat proplatit preventivní programy.

Pojištěnec má k dispozici několik funkcí. Jedná se o osobní nastavení, preventivní prohlídky a programy nebo například žádost o průkaz pojištěnce či přehled vynaložené péče a vyúčtování úhrad za ni. Co se týče pojistného, pojištěnci – OSVČ zde mohou zjistit stav pojistného (tedy vypsat si rekapitulaci včetně případných nedoplatků nebo penále), zobrazit si seznam plátců pojistného, podat zde přehledy za daný rok nebo si prohlédnout své platby na zdravotní pojištění. V aplikaci je pak možné si například změnit výši záloh na pojistné.

Ukázka z aplikace Elektronická přepážka

Ukázka z aplikace Elektronická přepážka

Autor: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, podle licence: Rights Managed

Nástroj mohou využívat také zaměstnavatelé (označováni jako plátci), kteří zde mohou například podávat přehledy o platbě pojistného, hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ), generovat aktuální seznam zaměstnanců přihlášených k ČPZP, prohlížet přehledy vyúčtování pojistného a případného penále a další.

Jak se registrovat a přihlásit?

Do webové verze E-přepážky se mohou přihlásit pouze ti klienti, kteří jsou tam už registrovaní. Pokud jsou registrováni pro přístup přes SMS kód, vyplní své přihlašovací jméno, kliknou na tlačítko „Odeslat SMS“, počkají na doručení SMS kódu a poté jej vloží do nově zobrazeného políčka a kliknou na „Přihlásit“. Pokud mají přístup prostřednictvím platného certifikátu, stačí kliknout na tlačítko „Přihlásit autorizovaným certifikátem“. Přihlásit se je možné také prostřednictvím Národní identitní autority (NIA), tedy například prostřednictvím ověření bankou. 

Přihlášení do E-přepážky

Přihlášení do E-přepážky

Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Pro registraci do E-přepážky je v prvé řadě nutné provést ověření totožnosti klienta. To je možné několika způsoby. Buď si klient v mobilní aplikaci vyfotí sebe a svůj občanský průkaz, nebo se přihlásí pomocí BankID, nebo pomocí elektronického občanského průkazu (když má eOP + čtečku) nebo pomocí NIA ID (z CzechPointu má registrované jméno + heslo + mobilní telefon). Také může požádat o zaslání dopisu s aktivačním kódem, a to Českou poštou doporučeně do vlastních rukou, nebo vše vyřídit osobně na pobočce pojišťovny, kde předloží příslušné doklady.

Registrace - ověření totožnosti

Registrace – ověření totožnosti

Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

OZP má VITAKARTU

Klienti Oborové zdravotní pojišťovny mohou využívat služby pojišťovny online prostřednictvím nástroje s názvem VITAKARTA. Ten je dostupný jak prostřednictvím webového prohlížeče, tak si jej lze stáhnout jako aplikaci pro Android nebo iOS. K výhodám a funkcím VITAKARTY patří elektronický průkaz pojištěnce, přehledný katalog více než 60 benefitů, pohodlné proplácení příspěvků, upozornění na termíny preventivních prohlídek nebo například kontrola kombinace používaných léků nebo nonstop konzultace zdravotního stavu. OSVČ prostřednictvím aplikace mohou snadno podat přehledy o příjmech a výdajích, ale také si zkontrolovat pojistné.

Jak se přihlásit a registrovat?

Přihlášení do VITAKARTY v prohlížeči je možné přes SMS, mobilní VITAKARTU, QR kód, Bank ID nebo Identitu občana.

Přihlášení do VITAKARTY

Možnosti přihlášení do VITAKARTY

Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

K registraci do VITAKARTY stačí stávajícím klientům vyplnit formulář, kde je kromě osobních údajů potřeba vyplnit data z platného průkazu pojištěnce a také souhlasit s podmínkami.

Registrace do VITAKARTY

Registrace do VITAKARTY

Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Ti, kteří chtějí VITAKARTU, ale nejsou klienty Oborové zdravotní pojišťovny, musí vyplnit formulář pro přihlášení k OZP (207) a následovat další kroky.

Formulář pro přihlášení k OZP

Formulář pro přihlášení k OZP

Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

RBP a služba my213

Revírní bratrská pojišťovna nabízí v rámci elektronické komunikace elektronickou podatelnu, datovou schránku, portál ZP (ten je společný pro více zdravotních pojišťoven a slouží především poskytovatelům zdravotních služeb) a službu nazvanou my213. Ta představuje jednoduchou elektronickou zabezpečenou komunikaci s klienty, která umožňuje pojištěncům podání žádosti o úhradu příspěvků, přehledů OSVČ, hlášení změn a podobně, zaměstnavatelům podání přihlášky zaměstnavatele, HOZ, přehledu o platbách a poskytovatelům přehledné informace o pacientech. Tyto služby jsou dostupné buď na webu, nebo také v mobilní aplikaci pro Android i iOS.

Ukázka rozhraní my213

Ukázka rozhraní my213

Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Jak se přihlásit a registrovat?

Přihlášení do my213 je možné jménem a heslem nebo přes BankID.

Přihlášení do my213

Přihlášení do my213

Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Registrace probíhá prostřednictvím webové stránky, kde stačí vyplnit data ve formuláři (jedná se především o kontaktní údaje a číslo pojištěnce). Pojišťovna zde informuje o tom, že bude zpracovávat osobní údaje, a klient registrací souhlasí se všeobecnými podmínkami pro poskytování elektronických služeb a zároveň v závěru formuláře musí zaškrtnout, že potvrzuje správnost a pravdivost uvedených údajů.

Registrace do my213

Registrace do my213

Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

VoZP má Klientský portál

Klientský portál je virtuální přepážkou Vojenské zdravotní pojišťovny. Přes ni je možné zjistit množství údajů a leccos pohodlně a rychle zařídit. Online lze zjistit například výpis péče, požádat o příspěvek z fondu prevence, přihlásit se do benefit klubu, změnit osobní údaje a podobně. OSVČ zde najdou přehled plateb pojistného nebo mohou podat přehledy. Mezi funkce pro zaměstnavatele patří podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele, podání hromadných oznámení zaměstnavatele, výpis seznamu pojištěnců, přehled plateb pojistného a žádost o bezdlužnost.

Jak se zaregistrovat a přihlásit?

Pokud chtějí klienti ke vstupu do Klientského centra používat výlučně Bankovní identitu nebo Identitu občana, nemusejí se registrovat a k přihlášení stačí kliknout na tlačítko „Přihlásit pomocí Bankovní identity“ nebo „Přihlásit pomocí Identity občana“).

Přihlášení do Klientského portálu VoZP

Přihlášení do Klientského portálu VoZP

Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Pokud budou klienti pro vstup do Klientského portálu používat přihlašovací jméno a heslo, je nutné se nejdříve registrovat, a to prostřednictvím vyplnění žádosti o registraci na Klientský portál VoZP. Po odeslání na zadanou e-mailovou adresu přijde e-mail s ověřovacím kódem a současně do telefonu přijde SMS s jiným kódem. Oba tyto číselné kódy je potřeba zadat do příslušných kolonek a kliknout na „Ověřit kódy“, čímž se ověří e-mail a telefon. Pokud byly kontaktní údaje úspěšně ověřeny, klikněte na „Podat žádost“. Do e-mailu vám přijde zpráva o vytvoření identity s internetovou adresou k pozdějšímu dokončení registrace. Tento e-mail nemažte, budete jej později potřebovat k prvnímu přihlášení, radí dále pojišťovna s tím, že poštou poté na zadanou adresu přijde během několika dní dopis s aktivačním kódem. To je nutné z toho důvodu, že na portálu jsou každému zaregistrovanému klientovi k dispozici citlivé údaje o zdravotní péči.

Žádost o registraci na Klientský portál VoZP

Žádost o registraci na Klientský portál VoZP

Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Po obdržení dopisu je potřeba v e-mailu vyhledat výše zmíněnou zprávu s předmětem „VoZP: vytvoření identity na Klientském portálu VoZP“, kde musí zájemce o registraci kliknout na internetovou adresu pro první přihlášení. Tam vloží své přihlašovací jméno, zvolí heslo a ještě jednou jej potvrdí. Následně klikne na odeslat a na mobil mu přijde SMS s ověřovacím kódem, který zadá do zobrazené kolonky a klikne na „Potvrdit“. Poté zvolí „Zadat aktivační kód“ a z dopisu, který mu přišel poštou, opíše dvanáctimístný aktivační kód a klikne na „Potvrdit“.

E-komunikovat lze také se Zdravotní pojišťovnou MV ČR

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR má online komunikaci pojmenovanou jako E-komunikace a jedná se o vstup do chráněné oblasti pro komunikaci s touto pojišťovnou. Uživatelé zde naleznou žádost o proplácení příspěvku z fondu prevence, kartu života s vykázanou péčí, informace o pojistných dobách, přehled poplatků nebo například v takzvané Samoobsluze žádost o nový průkaz pojištěnce. OSVČ si zde zobrazí vyúčtování přehledu, formuláře k podání přehledů a také již zpracované formuláře. Několik funkcí je zde i pro zaměstnavatele, a to například přehledy plateb nebo hromadné oznámení zaměstnavatele.

Ukázka rozhraní E-komunikace ZP MV ČR

Ukázka rozhraní E-komunikace ZP MV ČR

Autor: ZP MV ČR, podle licence: Rights Managed

Jak se přihlásit a registrovat?

Registrovaní uživatelé se mohou přihlásit jménem a heslem. Mezi další možnosti patří přihlášení prostřednictvím NIA nebo BankID.

Přihlášení do E-komunikace ZP MV ČR

Přihlášení do E-komunikace ZP MV ČR

Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Jak je uvedeno v uživatelském manuálu, jde o zabezpečenou část e-Komunikace a přístup do ní mají pouze pojištěnci, kteří od ZP obdrželi dopis obsahující: identifikační číslo – PIN, přístupové heslo a heslo k odblokování účtu PUK. Obdržením těchto údajů se pojištěnec stává uživatelem „Registrované části aplikace e-Komunikace“, je mu umožněno nahlížet na některá svá data, část z nich editovat a předávat přes internet data do ZP (formuláře). Dopis pojištěnci zároveň obsahuje podmínky předávání dat do ZP, prohlášení o zabezpečení komunikace a uložení dat. Přihlášení pojištěnce k aplikaci a následná změna přístupového hesla je považována za souhlas s tímto způsobem komunikace a předávání dat, upozorňuje pojišťovna dále.

Byl pro vás článek přínosný?