Hlavní navigace

Odkdy jsou absolventi škol povinni hradit sociální pojistné?

4. 7. 2019
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Absolvovali školu, ať už střední nebo vysokou. Kdy jim vzniká povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení?

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že odpověď na otázku není jednoznačná. Záleží totiž na konkrétní situaci. 

Nejtypičtější situace 

Student skončí studium

Samotným ukončením studia povinnost odvádět pojistné nevzniká, ta je zpravidla spojena až se zahájením výdělečné činnosti (zaměstnání nebo podnikání). Pokud tedy absolvent zůstane po ukončení studia nezaměstnaný, bez ohledu na to, zda se zaeviduje či nezaeviduje na úřadu práce, pojistné na sociální zabezpečení (důchodové a nemocenské pojištění) odvádět nemusí. Má však možnost přihlásit se k dobrovolnému důchodovému pojištění, pokud chce, aby se mu tato doba v budoucnu počítala pro důchod.

Absolvent nastoupí do zaměstnání 

Když absolvent po ukončení studia nastoupí do zaměstnání, plní za něj povinnosti v sociálním zabezpečení jeho zaměstnavatel – to znamená, že za zaměstnance odvádí pojistné na sociální zabezpečení a zasílá do evidence ČSSZ zákonem stanovené informace a doklady (evidenční list důchodového pojištění). To neplatí v případě tzv. zaměstnání malého rozsahu, kdy příjem nedosahuje 3000 Kč za kalendářní měsíc (např. dohoda o pracovní činnosti), a při zaměstnání vykonávaném na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč, neboť zaměstnání v uvedených případech nezakládá účast na pojištění.

Student/absolvent začne podnikat

Zahájení podnikání, přesně řečeno samostatné výdělečné činnosti, je třeba vždy oznámit OSSZ příslušné podle místa bydliště podnikatele. Pokud je podnikání hlavní činností, nastupuje povinnost platit důchodové pojištění. Je-li podnikání vedlejší činností, např. když absolvent nastoupí do zaměstnání anebo nadále studuje, ale vedle toho ještě podniká, závisí povinnost odvádět důchodové pojištění ze samostatné výdělečné činnosti na výši dosažených příjmů.

Psali jsme dříve: Dokončili jste studium. Musíte platit sociální a zdravotní pojištění?

Student/absolvent nastoupí na prázdninovou brigádu 

Je-li prázdninová brigáda činností, která zakládá účast na pojištění (nejedná se tedy tzv. o zaměstnání malého rozsahu nebo dohodu o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč), plní povinnosti vůči ČSSZ za studenta jeho zaměstnavatel. Období takové brigády pak může být započítáno pro nárok na budoucí důchod.

Student/absolvent vycestuje do zahraničí 

Studenti, kteří nejsou v České republice výdělečně činní a pojistné na sociální zabezpečení neplatí, nemají vůči ČSSZ žádnou povinnost ani při vycestování do zahraničí na stáž či studijní pobyt nebo za prací. Nemusí ČSSZ v těchto případech nic hlásit. 

Pokud budou v zahraničí pracovat, je třeba vědět, že v rámci EU platí pro oblast sociálního zabezpečení evropská koordinační pravidla, která určují, do kterého systému sociálního zabezpečení se z příjmu bude platit pojistné. Obvykle se platí do systému toho státu, kde je práce vykonávána. O povinnostech v konkrétním státě je třeba se informovat u příslušné instituce daného státu.

Česká správa sociálního zabezpečení připravila pro studenty, popřípadě absolventy škol, přehlednou brožuru: Sociální zabezpečení – informace pro studenty

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).