Hlavní navigace

Odpočet DPH? Ano, ale ne pro všechny osobní automobily

29. 4. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244086
Dlouho očekávaná novela zákona přinesla možnost odpočtu daně z přidané hodnoty při nákupu osobních automobilů. A aby to nebylo zase tak jednoduché, zákon neumožňuje odpočet u všech nově zakoupených vozidel.

Od dubna tohoto roku mohou plátci daně z přidané hodnoty uplatnit nárok na odpočet daně při nákupu osobních automobilů, a to díky novele zákona o dani z přidané hodnoty č. 87/2009 Sb. Drobná změna textu v ustanovení § 75 odst. 2 zákona o DPH, které obsahovalo zákaz odpočtu daně při pořízení osobního automobilu, jistě potěšila nejednoho podnikatele. Čtěte více: Nový rozměr DPH – skupinová registrace

Odpočet DPH ovšem neplatí pro všechny. Aby si jako nový majitel vozidla mohl nárokovat odpočet daně ve výši 19 % z ceny vozidla, musí splnit hned několik základních podmínek:

  1. Musí být podnikatelem/kou.
  2. Musí být plátcem daně z přidané hodnoty.
  3. Vozidlo musí být prokazatelně zakoupeno nejdříve dnem účinnosti novely zákona.
  4. Nesmí se jednat o vozidlo, u kterého neměl plátce při jeho pořízení nárok na odpočet DPH.
  5. Vozidlo nesmí být používáno k jiným než podnikatelským účelům.

Se splněním prvních dvou podmínek zřejmě nebude žádný problém. Podnikatel, který doposud nebyl plátcem DPH a nyní zvažuje dobrovolné přihlášení z důvodu koupě osobního automobilu, by měl tento krok dobře uvážit. Ne všem se totiž „plátcovství“ daně z přidané hodnoty, byť s vidinou odpočtu při nákupu osobního vozidla, vyplatí. Je vhodné si dopředu propočítat, na jakou výši daně budete mít nárok a kolik naopak ze své podnikatelské činnosti státu odvedete. Čtěte více: Z diskuze: Daň v prvním roce podnikání a kdy být plátcem DPH

Banner - Zákony 2009

Třetí podmínkou je nákup vozidla nejdříve 1.4.2009. Možnost uplatnění nároku na odpočet je vázána v souladu s § 21 zákona o DPH na datum uskutečnění zdanitelného plnění, což je u osobního automobilu při jeho:

  • dodání na základě kupní smlouvy s místem plnění v tuzemsku den dodání automobilu podle § 13 odst. 1 zákona o DPH. V ostatních případech (mimo kupní smlouvu) je rozhodující den fyzického převzetí automobilu,
  • pořízení z jiného členského státu EU s místem plnění v tuzemsku den dodání osobního automobilu. V ostatních případech (mimo kupní smlouvy) je rozhodující den fyzického převzetí automobilu,
  • dovozu ze třetích zemí den propuštění do příslušného celního režimu, nejčastěji den propuštění do režimu volný oběh.

Pro uplatnění nároku na odpočet DPH u osobního automobilu dodaného na základě kupní smlouvy nebude dle informací zveřejněných Českou daňovou správou podstatný den vystavení technického průkazu nebo den převzetí. Rozhodující bude den uskutečnění zdanitelného plnění s datem nejdříve 1.4.2009. Čtěte více: Velká novela zákona o DPH pod lupou

Příklad:

Prodejce uvedl v kupní smlouvě jako den zdanitelného plnění 30. březen 2009. Kupující si osobní automobil vyzvedl 3. dubna 2009. Může si uplatnit nárok na odpočet DPH?

Mezi prodejcem a kupujícím byla uzavřena kupní smlouva, u níž je nárok na odpočet vázán na den zdanitelného plnění, který je v tomto případě dnem předcházejícím účinnosti novely zákona DPH. Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty nevzniká.

Rozhodující je i nárok odpočtu před účinností novely. Jestliže neměl plátce při pořízení osobního vozidla nárok na odpočet daně, uplatní při dodání tohoto automobilu i po datu 1.4.2009 osvobození od daně. A to v souladu s bodem 3 přechodných ustanovení podle § 62 odst. 2 zákona o DPH ve znění platném do dne 31.3.2009.

Příklad:

Podnikatel plátce DPH zakoupil osobní automobil v roce 2008. V té době nemohl uplatnit nárok na odpočet daně a samozřejmě nemůže uplatnit nárok ani zpětně po novele zákona. Nyní se rozhodl automobil prodat. Musí odvést daň na výstupu při prodeji uskutečněném 10. dubna 2009?

Prodejce tohoto ojetého osobního automobilu nebude uplatňovat daň na výstupu. Prodej automobilu je prodejem od daně z přidané hodnoty osvobozeným. Nárok na odpočet DPH ovšem nevznikne ani kupujícímu, i když se v tomto případě jedná prokazatelně o nákup osobního automobilu po datu účinnosti novely zákona.

Využili jste možnosti odpočtu DPH k nákupu osobního automobilu?

Poslední uvedenou podmínkou k plnému odpočtu daně z přidané hodnoty je použití osobního automobilu pouze k podnikatelské činnosti. Jestliže bude plátce automobil používat jak ke své ekonomické činnosti, tak i pro soukromé účely, musí odpočet daně přiměřeně zkrátit. Bude postupovat v souladu s ustanovením § 72 odst. 5 zákona o DPH, v němž je uvedeno, že má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro ekonomickou činnost.

Pokud by plátce uplatnil nárok na odpočet daně v plné výši, bude použití osobního automobilu pro soukromé potřeby vlastní nebo zaměstnanců považováno za poskytnutí služby. A to služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce ve smyslu § 14 odst. 3 písm. a) a odst. 4 zákona o DPH. Podnikatel bude z takové činnosti přiznávat daň na výstupu v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty za každé zdaňovací období, ve kterém takto automobil využil. Čtěte více: DPH u leasingu se řídí novými pravidly

Podnikatel tedy bude muset na základě knihy jízd určit vhodný poměr použití vozidla k jiným účelům než podnikatelským. Tento musí samozřejmě prokázat správci daně při případné daňové kontrole. Obvykle jsou doporučovány dva možné postupy:

  1. Měsíčně přepočítat poměr služebních a soukromých kilometrů na základě knihy jízd.
  2. Stanovit předpokládaný poměr a na základě něj čtvrtletně vrátit poměrnou výši DPH a na konci roku dopočítat dle skutečnosti.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).