Hlavní navigace

Odpovědnost za podání přehledu má podnikatel, nikoliv poradce. Termín se blíží

23. 7. 2019
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Pokud je přehled podán pozdě, případná pokuta jde za podnikatelem, nikoli za daňovým poradcem. Přijít tak může až o 50 tisíc korun.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které pro své daňové povinnosti využívají služeb daňového poradce a měly tedy prodlouženou lhůtu pro podání přehledu OSVČ, mají povinnost přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 podat nejpozději do čtvrtka 1. srpna 2019.

Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ za loňský rok mají všechny podnikající osoby, které v uplynulém roce vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, bez ohledu na to, zda se jednalo o činnost hlavní (podnikání bylo hlavních zdrojem jejich příjmu) či vedlejší (podnikáním si „přivydělávaly“). Podání přehledu se týká i OSVČ, které podnikaly jen po část loňského roku. 

Kdo podává přehled a jak

OSVČ, které využívají služeb daňového poradce, mohou podat přehled samy, nebo k tomuto úkonu pověřit na základě plné moci právě daňového poradce. Přehled je možné snadno a rychle podat elektronicky, prostřednictvím interaktivního tiskopisu na ePortálu ČSSZ. Ten funguje i jako kalkulačka a pomůže s výpočtem pojistného a záloh na pojistné. Možnost podat přehled jako papírový tiskopis zůstává zachována – lze ho předat osobně na podatelně příslušné OSSZ nebo poslat poštou (v tomto případě rozhoduje datum poštovního razítka, tj. datum odeslání), popisuje výhody portálu mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová

Kdo je zodpovědný za podání přehledu

Odpovědnost za splnění této povinnosti je výhradně na OSVČ, i když využívá služeb daňového poradce. OSSZ může za neodevzdání nebo opožděné odevzdání udělit pokutu až do výše 50 tis. korun. Případná pokuta je předepsána OSVČ, nikoliv daňovému poradci. 

Čtěte také: Kdy a jakým způsobem se ČSSZ prokazuje, že máte podnikání jako vedlejšák?

Na co nezapomenout po podání přehledu  

Vznikne-li na základě podaného přehledu doplatek na pojistném, je třeba jej uhradit nejpozději do 8 dnů po dni, kdy byl (nebo měl být) přehled podán. Hradí se na stejný účet, jako se platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění. Za den platby doplatku se považuje den jeho připsání na účet příslušné OSSZ nebo den zaplacení v hotovosti na pokladně OSSZ (platba v hotovosti je však možná jen do výše 10 000 Kč). 

Za pozdní úhradu nebo za úhradu pojistného v nižší částce se platí penále, které činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá. Je důležité začít platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění v nové výši od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (nebo měl být) podán přehled. Je-li však nová výše zálohy nižší než v období před podáním přehledu, platí tento nižší předpis již od měsíce, ve kterém byl přehled podán. 

školení-leden22-molín

Není-li podán přehled ani zaplaceno pojistné, nemůže být samostatná výdělečná činnost hodnocena pro nárok na důchod, uzavírá Buraňová. 

Pro podání přehledů je tu ještě červencový termín, který se týká osob samostatně výdělečně činných, které nemusely podávat daňové přiznání. Více v článku Ještě ne všechny OSVČ podaly povinně přehled ČSSZ. Nejzazší termín se ale blíží

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).