Hlavní navigace

Odvody vzrostou i OSVČ na vedlejšák, připlatí si tisíce korun ročně

21. 8. 2023
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Součást konsolidačního balíčku tvoří i zvýšení odvodů OSVČ na sociální pojištění. Nárůst se týká i OSVČ vedlejších.

O 10 % vzrostou jak minimální zálohy, tak vyměřovací základ. Změny by měly začít platit od roku 2024.

Jak se mají změnit odvody OSVČ

V Poslanecké sněmovně se nachází konsolidační balíček, jehož součástí jsou i vyšší odvody OSVČ na sociální pojištění. U OSVČ hlavních by mělo dojít k postupnému zvýšení minimálních odvodů z 25 na 40 % průměrné mzdy a u OSVČ vedlejších z 10 na 11 %. Zároveň má vzrůst vyměřovací základ z 50 na 55 %. OSVČ.

Jak se aktuálně počítají odvody OSVČ

Aktuálně je systém odvodů OSVČ nastaven následovně. OSVČ vezme své reálné příjmy, k nim uplatní reálné výdaje nebo výdajový paušál dle druhu podnikání. Z rozdílu, který případně poníží o nezdanitelné části daně, pak vypočte 15% daň z příjmů, přičemž z výsledku odečte ještě základní slevu na poplatníka a případně další slevy a zvýhodnění. Z příjmů nad maximální vyměřovací základ (pro rok 2023 jde o 1 935 552 Kč) se pak platí sazba 23 %.

Zdravotní a sociální pojištění OSVČ se pak počítá z 50% vyměřovacího základu, tedy z 50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji. Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % a sociálního pojištění 29,2 %. U zdravotního a sociálního však platí minimální pojistné, které musí OSVČ odvádět bez ohledu na výši zisku. Minimální vyměřovací základ se u sociálního pojištění počítá pro OSVČ hlavní jako 25 % průměrné mzdy a u zdravotního pojištění 50 % průměrné mzdy, což pro rok 2023 znamená u zdravotního pojištění minimální zálohu 2722 Kč a u sociálního pojištění 2944 Kč pro OSVČ hlavní. 

U OSVČ vedlejších činí minimální vyměřovací základ 10 % průměrné mzdy, pro letošní rok tak mají minimální zálohy 1178 Kč. Ne každá OSVČ vedlejší však musí být povinně účastna důchodového pojištění. Povinně se musí registrovat jen ty, které měly příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši rozhodné částky.

U sociálního pojištění pak ještě platí strop, kdy maximální vyměřovací základ činí 1 935 552 Kč. Rozhodná částka činí 2,4násobek průměrné mzdy a v roce 2023 činí 96 777 Kč. Uvedená rozhodná částka platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.

Kdo je OSVČ vedlejší

Z pohledu důchodového pojištění se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce:

  • vykonávala zaměstnání.
  • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod.
  • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou.
  • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání nebo civilní službu.
  • byla nezaopatřeným dítětem.

Nejvíce si pohorší nejmenší OSVČ

Zatímco u OSVČ hlavních poroste v příštích třech letech minimální pojistné každý rok o 5 p. b., u OSVČ vedlejších se ihned zvýší z 10 na 11 %. Při aktuální průměrné mzdě by to znamenalo zvýšení minimálního sociálního pojištění pro OSVČ vedlejší z 1178 Kč měsíčně na 1296 Kč. 

Druhou částí návrhu je pak zvýšení vyměřovacího základ pro výpočet sociálního pojištění, který se nyní počítá jako 50 % zisku. Podle návrhu se zvýší na 55 %. To platí jak pro OSVČ hlavní, tak pro vedlejší.

Jak spočítal server Podnikatel.cz, u OSVČ hlavních to bude znamenat ve finální podobě za tři roky vyšší odvody až o desítky tisíc korun ročně, u OSVČ vedlejších pak o tisíce korun. Vyšší odvody se na druhou stranu promítnou do vyšších důchodů.

Zisk (příjmy – výdaje) v Kč Nyní sociální pojištění (SP) v Kč SP nově Kč  Rozdíl v Kč
96 777 14 136 15 552  -1416
100 000 14 600 16 060  -1460
150 000 21 900 24 090  -2190
200 000 29 200 32 120  -2920
250 000 36 500 40 150  -3650
300 000 43 800 48 180  -4380
350 000 51 100 56 210  -5110
400 000 58 400 64 240  -5840
450 000 65 700 72 270  -6570
500 000 73 000 80 300  -7300

Měly by se zvýšit minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ?

Byl pro vás článek přínosný?