Hlavní navigace

Odvolání členů představenstva ČD Cardo

Členové představenstva ČD Cardo byli odvoláni. Rozhodla o tom Valná hromada, a to z důvodu dlouhodobě nedostatečné spolupráce s vlastníkem společnosti při řešení neuspokojivého hospodaření. Zároveň bylo zvoleno nové představenstvo ve složení Petr Žaluda, Michal Nebeský a Milan Matzenauer. Nový generální ředitel společnosti bude vybrán v řádném výběrovém řízení.

Společnosti ČD a.s. není dlouhodobě umožněno zjistit, do jaké míry byly a jsou problémy v hospodaření ČD Cargo způsobeny globální finanční krizí, nebo rezervami v řízení firmy. Tento stav je předmětem opakované kritiky statutárních orgánů ČD, tedy Dozorčí rady i Řídícího výboru, informují v tiskovém sdělení České dráhy. Z těchto důvodů přistoupilo představenstvo v souladu s pravidly péče řádného hospodáře k personálnímu opatření.