Hlavní navigace

Offline režim místo #EET nebude pro každého, pojí se s ním navíc povinnosti

13. 9. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Jednou z novinek u EET má být možnost offline režimu. Čtěte, kdo jej bude moct využít a jaké povinnosti se budou s offline režimem pojit.

Zároveň ovšem platí, že některé věci ještě nejsou zřejmé. Ministerstvo financí totiž teprve určí, jak má podnikatel prokazovat výši svých předpokládaných budoucích příjmů nebo jak má vypadat oznámení, které bude muset podnikatel finančnímu úřadu každé tři měsíce podávat. Novela nyní čeká na schválení ve Sněmovně, kam ji poslancům vrátil Senát. K hlasování původně mělo dojít už v úterý, ale vládní koalice neměla dostatečný počet hlasů a tak hlasování odložila.

Kdo bude moct offline režim využít

Offline režim (tzv. zvláštní režim evidence), který zavede novela zákona o evidenci tržeb, spočívá v tom, že podnikatel, jenž splní určité podmínky, bude moct místo klasické EET vydávat účtenky z předtištěného bloku. Ten si vyzvedne na finančním úřadu. Na konci každého dne zaznamená do speciálního formuláře údaje o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek. Každé čtvrtletí pak zašle tento formulář na finanční úřad.

Aby mohl podnikatel o offline režim požádat, musí splnit několik podmínek. Pokud nejde o poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny, musí jít o fyzickou osobu, která:

 • není plátcem daně z přidané hodnoty a
 • neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci, ledaže je další zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem, a

zároveň nesmí výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb přesáhnout za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nesmí přesáhnout 600 000 Kč. Jakým způsobem bude muset podnikatel doložit, že jeho budoucí příjmy nepřesáhnout 600 tisíc Kč, není doposud zřejmé. Pro prokázání předpokládané výše příjmů musí poplatník v žádosti předložit kvalifikovaný odhad těchto údajů na stanovené budoucí období, ze kterého může správce daně relevantně usuzovat na splnění podmínek pro povolení zvláštního režimu, dodává k tomu jen důvodová zpráva.

O offline režim musíte požádat

V žádosti poplatník uvede:

 • skutečnosti prokazující naplnění výše zmíněných podmínek (tedy že nemá více jak 2 zaměstnance a výši tržeb) a
 • údaje o provozovnách, v nichž přijímá evidované tržby, které nebyly správci daně dosud v souvislosti s plněním povinností podle tohoto zákona oznámeny.

Finanční úřad má pak na rozhodnutí o žádost lhůtu 30 dnů. Rozhodnutí o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu je účinné ode dne následujícího po dni, ve kterém poplatník převezme blok účtenek, nejpozději však patnáctým dnem ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

Pokud podnikatel přestane splňovat podmínku maximálního počtu zaměstnanců nebo výše tržeb, musí to do 15 dnů oznámit správci daně. Zároveň platí, že povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu zaniká okamžikem zaslání údajů o evidované tržbě správci daně datovou zprávou. Nelze tedy kombinovat oba režimy.

Co se týče bloku účtenek, ten si musí podnikatelé vyzvednout na finančním úřadu, a to až po oznámení rozhodnutí o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu. Jakmile podnikatel přestane v offline režimu evidovat, musí blok účtenek do 15 dnů vrátit na finanční úřad.

Jak bude evidence v offline režimu probíhat

Samotná evidence pak bude probíhat tak, že podnikatel bude muset:

 1. nejpozději při uskutečnění evidované tržby vystavit účtenku s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
 2. evidovat stejnopis vystavené účtenky s tím, že tato povinnost je splněna jeho uchováváním až do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů, ke které se vztahuje,
 3. podat správci daně za každé kalendářní čtvrtletí, ve kterém uskutečnil nebo vrátil evidovanou tržbu nebo provedl její opravu, oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, a to do 20 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.

Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu půjde podat jen

a) na tiskopisu vydaném ministerstvem financí,
b) na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem vydaným ministerstvem financí, nebo
c) datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně

 1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
 2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo
 3. dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.

Údaje, které bude muset podnikatel v oznámení uvádět, zákon stanovuje poměrně vágně. Kromě identifikačních a kontaktních údajů, označení provozovny, ve které jsou tržby uskutečněny, pokud má více než 1 provozovnu, má jít o „údaje týkající se účtenek a bloku účtenek a údaje týkající se evidovaných tržeb“. Tyto údaje bude navíc muset podnikatel uvádět zvlášť za každou provozovnu, ve které jsou uskutečňovány evidované tržby.

O konkrétní podobě tiskopisu oznámení teprve rozhodne ministerstvo financí. Právě skutečnost, že zákon nestanovuje konkrétní podobu tiskopisu, patří mezi jeden z důvodů, proč EET zřejmě opět skončí u Ústavního soudu. Novelu totiž hodlají napadnout Piráti. Extrémně nám vadí, že ministerstvo financí samo bez toho, aby to bylo součástí zákona, má pravomoc rozhodnout o použitelnosti papírové evidence. Tedy evidence, kterou můžou používat ti nejmenší živnostníci bez EET pokladen. Ministerstvo financí se samo rozhodne, zda budou papírové výkazy za každou účtenku, nebo za souhrnné období. Myslíme, že tato pravomoc je protiústavní, citoval pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka server Echo24.cz.

Jaké údaje budou muset podnikatelé vypisovat

Také v případě offline režimu budou muset podnikatelé na účtenkách uvádět některé údaje, a to:

 • své daňové identifikační číslo, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, pokud má více než 1 provozovnu,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, a
 • celkovou částku tržby v české měně.

A stejně tak i v případě offline režimu bude muset podnikatel vyvěsit v provozovně oznámení v následujícím znění: „Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.“

Ačkoli zvláštní režim půjde využívat až od sedmého měsíce poté, co zákon vyjde ve Sbírce zákonů, žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu půjde podávat dříve. Jakmile novela nabude účinnosti, půjde už o zvláštní režim požádat dopředu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).