Hlavní navigace

Okrádat stát by mělo být těžší, od dubna se zpřísní zadávání veřejných zakázek

29. 2. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Veřejné zakázky se stanou transparentnější, slibují si zákonodárci od novely zákona, která nabude účinnosti v dubnu.

Od letošního dubna by se měl zpřísnit celý proces zadávání veřejných zakázek. Na začátku tohoto týdne totiž byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela zákona o veřejných zakázkách, která nabude účinnosti právě 1. dubna 2012 a která má přinést větší transparentnost při vynakládaní veřejných prostředků. Čtěte více: Přinese novela zákona o veřejných zakázkách jejich zprůhlednění? Čtěte názor právníka

Za nejdůležitější změny zákonodárci označují snížení limitů pro veřejné zakázky, které rozhodují o tom, zda se tendr musí řídit paragrafy tohoto zákona. Hranice se sníží na 1 milion korun bez DPH u veřejných zakázek na dodávky a služby a na 3 miliony korun bez DPH pro stavební práce. Novela též zavádí nový pojem „významná veřejná zakázka“, kterou musí u státu vždy schválit vláda a u samospráv zastupitelstvo. Za tyto zakázky se budou považovat zakázky s hodnotou nad 300 milionů korun bez DPH u státu a nad 50 milionů korun bez DPH u samospráv.

Oproti stávajícímu stavu se rovněž mění požadavky na prokázání ekonomické, finanční a technologické kvalifikace. Mezi další novinky patří zdvojnásobení sankcí ukládaných ÚOHS a nová povinnost pro zadavatele. Ti budou muset začít poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pokud se do tendru přihlásí méně než dvě firmy, zadavatel musí zakázku zrušit.

účto únor klímová

Další změny

  • Rozšíření působnosti zákona na více subjektů prostřednictvím úpravy definice dotovaného zadavatele. Za zadavatele bude nově považován každý, kdo obdrží více než 50 % prostředků na zakázku z veřejných zdrojů. 
  • Dojde ke zpřísnění podmínek pro zadávání zakázek na stavební práce. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) bude vyhláškou stanovovat u zakázek na stavební práce podrobnosti zadávací dokumentace, výkazu výměr, soupisu stavebních prací a obchodní podmínky.
  • U všech zakázek (kromě zjednodušeného podlimitního řízení a jednacích řízení) bude zadavatel povinně 30 dní předem odesílat k uveřejnění předběžné oznámení, které bude obsahovat i zdůvodnění nutnosti realizace zakázky.
  • Zavádí se pojem „osoba se zvláštní způsobilostí“. Tato osoba bude zaměstnancem veřejného zadavatele s povinností absolvovat vzdělávací program MMR, která se bude vyjadřovat k zadávací dokumentaci a dále se stane povinným členem hodnoticích komisí. U nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce bude vyjádření k zadávací dokumentaci poskytovat tzv. „osoba s odbornou způsobilostí“, což je osoba mající autorizaci podle zákona o autorizovaných inženýrech.
  • Dalším novým pojmem je „hodnotitel veřejné zakázky“. Tito hodnotitelé budou losováni do hodnoticích komisí u významných státních zakázek a budou moci podávat podnět k prošetření na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jejich seznam povede MMR.
  • U veřejných zakázek na dodávky vymezených prováděcím předpisem povinnost zadavatele provést hodnocení prostřednictvím elektronické aukce.
  • Dochází k odstranění možnosti omezovat počet účastníků na základě lepší kvalifikace nebo losování.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Další novinky se týkají zveřejňování informací v rámci zadávací dokumentace. V ní bude muset zadavatel uvést celou textovou část včetně textové části smlouvy od půl milionu korun, reálně zaplacenou cenu za celou zakázku, odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady a odůvodnění stanovení předmětu veřejné zakázky. Současně bude mít zadavatel za povinnost odůvodnit způsob hodnocení vzhledem ke svým potřebám.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).