Hlavní navigace

Omezili vám nebo zakázali podnikání? Oznamte to berňáku, umožní vám odložit daně

27. 10. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Podnikatelům a firmám v krizové době pomůže další rozšíření liberačního balíčku. Jedná se o prominutí úroku z prodlení u DPH, záloh na daň silniční a z příjmů.

V souvislosti s nouzovým stavem v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020 dojde k prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ve všech případech, kdy daňový subjekt oznámí správci daně, že převažující (nadpoloviční) část jeho příjmů v období od 1. června 2020 do 30. září 2020 pocházela z jedné nebo více činností, které byly opatřeními zakázány nebo omezeny

Přičemž, jak upozorňuje finanční správa, u fyzických osob se uvažují pouze příjmy dle § 6 – ze zaměstnání, 7 – z podnikání, 8 – z kapitálového majetku a 9 – z pronájmu zákona o daních z příjmů. Nadpoloviční část příjmů musí pocházet z jedné nebo více následujících činností:

 • provozování restauračních zařízení a barů, 
 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, 
 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, 
 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin, 
 • provozování cirkusů a varieté, 
 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí, 
 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí, 
 • pořádání veletrhů, 
 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení, 
 • provozování zoologických zahrad a botanických zahrad, 
 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: 

Výjimka se dotýká těchto prodejen: 

 • prodejen potravin, 
 • prodejen pohonných hmot, 
 • prodejen paliv, 
 • prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, 
 • lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků, 
 • prodejen malých domácích zvířat, 
 • prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata, 
 • prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, 
 • prodejen novin a časopisů, 
 • prodejen tabákových výrobků, 
 • prádelen a čistíren, 
 • provozoven servisu a oprav silničních vozidel, 
 • provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, 
 • prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, 
 • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, 
 • prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, 
 • pokladen prodeje jízdenek, 
 • květinářství, 
 • provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, 
 • prodejen textilního materiálu a textilní galanterie, 
 • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, 
 • provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 
 • zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost, 
 • provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, 
 • provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren, 
 • myček automobilů, 
 • prodejen domácích potřeb a železářství, 
 • provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren, 
 • přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny.

Daň z přidané hodnoty

Plátcům DPH se promíjí úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty a dále je všem plátcům DPH prominuta v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží a za bezúplatné dodání zboží nebo poskytnutí služby vybraným subjektům.

Plátcům DPH, jejichž činnost byla omezena nebo zakázána, je prominut úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani z přidané hodnoty u měsíčních plátců za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020 a za III. čtvrtletí 2020 u čtvrtletních plátců, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020. Dotčeným subjektům je tedy prominut úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně z přidané hodnoty. Nadále však platí, že daňová přiznání i kontrolní hlášení je nutno podat v zákonné lhůtě.

Plátcům DPH je dále hromadně prominuta daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží a bezúplatné dodání zboží nebo bezúplatné poskytnutí služby pro vybrané subjekty v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. V případě, že plátce dodá bezúplatně zboží a bude se na něj vztahovat prominutí podle Rozhodnutí, bude mu u přijatého zdanitelného plnění nárok na odpočet zachován. 

Daň z příjmů fyzických a právnických osob

Dochází k prominutí zálohy na dani z příjmů fyzických a právnických osob podle § 38a odst. 3 nebo 4 zákona o daních z příjmů, splatných v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020 respektive 15. 10. 2020, 16. 11. 2020 nebo 15. 12. 2020.

Prominutím zálohy na daň z příjmů nedochází k prominutí daně samotné. Pokud na poplatníka rozhodnutí nedopadá nebo možnosti nevyužijí, mohou ke zmírnění dopadů přijímaných opatření využít např. posečkání, individuální prominutí příslušenství daně, žádost o stanovení záloh jinak a další.

Daň silniční

Daňovým subjektům patřícím mezi vybrané subjekty definované v rozhodnutí jsou prominuty všechny zálohy na rok 2020, přičemž daň za zdaňovací období 2020 mohou uhradit do konce ledna 2021 v rámci řádně podaného daňového přiznání. 

Pokud splňujete podmínky, oznamte to

Aby mohl být prominut úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty nebo zálohy na daň z příjmů a daň silniční, je nutné oznámit splnění podmínky nadpoloviční části příjmů pocházející z činností, které byly zakázány či omezeny, příslušnému správci daně. 

Oznámení splnění podmínek je možné podat e-mailem stejně jako v případě kompenzačního bonusu, tj. vytištěné oznámení je potřeba podepsat, naskenovat a poslat na emailovou adresu příslušného územního pracoviště. 

S ohledem na nutné kroky, které správce daně musí učinit pro správnou evidenci daňových povinností, doporučujeme, aby dotčené daňové subjekty předmětné oznámení podávaly nejpozději v den povinnosti podání daňového přiznání ve vazbě na DPH nebo v den splatnosti prominutých záloh na dani silniční či dani z příjmů resp. s ohledem na splatnost některých záloh již dne 15. 10. 2020 nejlépe do 31. 10. 2020, upozorňuje finanční správa. 

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).