Hlavní navigace

Osobě samostatně výdělečně činné zaniklo nemocenské pojištění. Kde chybovala?

12. 10. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
OSVČ hradila zálohy na nemocenské pojištění. To však v průběhu roku zaniklo. Čtěte důvody, proč se tak mohlo stát.

Osoby samostatně výdělečně činné si hradí nemocenské pojištění dobrovolně. Minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění pro rok 2018 činí 115 Kč.

Záloha na nemocenské pojištění musí být připsána na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který se platí.

Proč nemocenské pojištění OSVČ zaniká?

Důvodů zániku nemocenského pojištění OSVČ je několik. Definuje je ust. § 13 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Důvodem zániku nemocenského pojištění je nezaplacení pojistného nebo placení pojistného v nesprávné výši či po zákonem stanovené lhůtě. V takovém případě dochází k zániku účasti na nemocenském pojištění prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě zaplaceno pojistné, nebo sice bylo zaplaceno v této lhůtě, avšak v nižší částce, než mělo být zaplaceno. 

Je vůbec živnostníkům k něčemu pracovní neschopnost? Ačkoli se to tak nemusí jevit, někdy ji využije i živnostník. Čtěte, kdy se vyplatí a kdy ne. OSVČ na neschopence. Hloupost, nebo se to může vyplatit?

Co je se zálohou, jestliže je uhrazena pozdě? 

Jestliže pojistné na nemocenské pojištění bylo zaplaceno po uplynutí lhůty nebo bylo zaplaceno v této lhůtě, avšak v nižší částce, než mělo být zaplaceno, jedná se o přeplatek na pojistném na nemocenském pojištění. Správa sociálního zabezpečení je povinna při vrácení tohoto přeplatku popř. části tohoto přeplatku, nebo při použití tohoto přeplatku k úhradě splatného závazku vůči správě sociálního zabezpečení písemně oznámit OSVČ den a důvod zániku její účasti na nemocenském pojištění. 

školení účto - duben - archivace

Čtěte také: Komerční nebo nemocenské pojištění OSVČ? Zvažte obojí

Pojistné na nemocenské pojištění není předmětem vyúčtování přehledu o příjmech a výdajích, OSVČ platí na nemocenské pojištění pojistné, nikoli zálohy na pojistné. Po podání přehledu může být vyčíslen přeplatek na pojistném na nemocenské pojištění v případě, že v některém kalendářním měsíci OSVČ uhradila pojistné na nemocenské pojištění ve vyšší výši, než odpovídá jejímu maximálnímu měsíčnímu vyměřovacímu základu. Tento se stanoví dle určeného vyměřovacího základu připadajícímu na jeden měsíc výkonu činnosti na naposledy podaném přehledu o příjmech a výdajích OSVČ, resp. ve výši poloviny průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok, pokud nebylo možné stanovit limit dle posledního přehledu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).