Hlavní navigace

OSVČ a změny v nemocenském pojištění 2011

29. 11. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Rok 2011 je ve znamení změn a úsporných opatření. Dotknou se jak zaměstnanců, tak i podnikatelů. Těm končí účelové navyšování nemocenského pojištění. A na nemocenské dávky si v případě nemoci počkají tři týdny.

Rok 2011 přináší významné změny v nemocenském pojištění pro OSVČ. Nejen, že se prodlužuje doba, od kdy náleží nemocenské, ale prakticky končí možnost navýšení nemocenských dávek platbou vyšší než je vyměřovací základ. Což byla snad jediná výhoda v nemocenském pojištění, kterou kdy podnikatelé ve srovnání se zaměstnanci měli.

Nemocenské až od 22. dne nemoci

Jako každý rok se mírně zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu. Ovšem dávka nemocenské se bude oproti původnímu znění zákona počítat stejně jako v roce 2010, tj. ze 60 % denního vyměřovacího základu. V roce 2011 se totiž mělo vrátit odstupňování procentní sazby pro nemocenské pojištění závislé na délce trvání dočasné pracovní neschopnosti. Výpočet nemocenského ze 60 % denního vyměřovacího základu nyní platí neomezeně. Čtěte také: Změny v poskytování náhrady mzdy roku 2011

Jak již server Podnikatel.cz informoval, prodlužuje se délka poskytování náhrady mzdy ze 14 dní na 21 dní. Zaměstnanci budou po dobu tří týdnů zabezpečeni náhradou mzdy vyplacenou zaměstnavatelem. Podnikatelé na tom budou o poznání hůř. Nemocenské od správy sociálního zabezpečení jim bude náležet až od 22. dne nemoci. Celé tři týdny zůstanou bez prostředků. Toto ustanovení má platit v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013, tj. následující tři roky. Čtěte také: Konec odčítání poloviny náhrady mzdy od pojistného

Konec spekulací s výší nemocenského

Navíc se zvyšuje sazba pojistného z 1,4 % na 2,3 %. Pro pojistné na dobrovolné nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných bude platit stejná sazba jako pro nemocenské pojištění zaměstnanců. Pojistné platí OSVČ nadále z vyměřovacího základu, který si sama určí, minimálně však ve výši dvojnásobku tzv. rozhodného příjmu, tj. v současné době 4000 Kč. Nejnižší záloha tedy bude namísto 56 korun činit 92 korun.

Účast na nemocenském pojištění je nadále dobrovolná. OSVČ bude v roce vázána minimálním měsíčním vyměřovacím základem ve výši 4000 Kč a maximálním vyměřovacím základem ve výši měsíčního vyměřovacího základu, který si sama stanovila pro zálohy na důchodové pojištění. Jeho hranice nesmí být v roce 2011 vyšší než 1/12 maximálního vyměřovacího základu, který odpovídá částce 148 440 Kč.

Prakticky končí spekulace s tzv. předplacením nemocenského. Dosud si mohl podnikatel například před plánovaným lékařským zákrokem měsíční pojistné na určitou dobu účelově navýšit a tím samozřejmě příjemně vylepšit výši pobíraných nemocenských dávek. Převážně takto postupovaly podnikatelky před mateřskou dovolenou. Podnikatelé byli oproti zaměstnancům podstatně zvýhodněni. Čtěte více: Termíny pro doplacení zdravotka a sociálka se sjednotí, asi už v příštím roce

I nadále si budou moci přizpůsobovat výši měsíčního vyměřovacího základu svým potřebám, ale „účelové“ zneužívání bude značně omezeno tím, že maximální měsíční základy pro nemocenské a důchodové pojištění se sjednotí. Podnikatel si může určit vyšší měsíční základ pro odvod pojistného na nemocenské pojištění, než odpovídá jeho skutečným příjmům, ale určený vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění musí být minimálně ve stejné výši nebo vyšší.

Příklady:

Určeným vyměřovacím základem podnikatele v roce 2011 je částka 10 536 Kč, která odpovídá jeho skutečně dosaženým příjmům předchozím období. Tato částka je rozhodná pro stanovení záloh na důchodové pojištění.

MM_socky3

  1. Podnikatel si určil minimální vyměřovací základ pro nemocenské pojištění v minimální výši 4000 Kč.

    Podnikatel si může určit nižší vyměřovací základ, než je určený vyměřovací základ pro důchodové pojištění.

  2. Podnikatel si určil vyměřovací základ pro nemocenské pojištění ve výši 12 000 Kč.

    OSVČ si nemůže určit vyšší vyměřovací základ než je základ určený základ pro výpočet důchodového pojistného. ČSSZ nebude při výpočtu nemocenských dávek k tomuto vyššímu vyměřovacímu základu přihlížet. Bude vycházet ze základu pro zálohy na důchodové pojištění a podnikateli vznikne z placeného pojistného na nemocenské pojištění přeplatek (12 000 – 10 536 Kč).

  3. Podnikatel si určil vyměřovací základ pro nemocenské pojištění shodný se základem pro důchodové pojištění, tj. 10 536 Kč. Z důvodu očekávané sociální události si od měsíce listopadu 2011 navýšil základ pro důchodové pojistné na 25 000 Kč.

    V tomto případě bude možné zvýšit vyměřovací základ i pro nemocenské pojištění. Nemocenské dávky budou počítány ze základu shodného pro důchodové pojistné. Po podání přehledu o příjmech a výdajích bude důchodové pojistné vypočteno ze skutečně dosažených příjmů, minimálně ve výši určeného vyměřovacího základu 155 360 Kč (10 x 10 536 Kč + 2×25 000 Kč).

Změny se výrazně dotknou OSVČ vedlejší

Od nového roku je účast osoby samostatně výdělečně činné na nemocenském pojištění nadále dobrovolná, ale je podmíněna účastí na důchodovém pojištění. Jestliže se k nemocenskému pojištění dobrovolně přihlásí OSVČ vedlejší, bude považována za OSVČ hlavní. A to bez ohledu na výši dosaženého příjmu ze samostatné výdělečné činnosti. Vzniká jí automaticky povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a pojistné na důchodové pojištění. Měsíční záloha na důchodové pojištění bude v roce 2011 činit 1807 Kč (v roce 2010 činila 1731 Kč).

Dosud se mohla OSVČ vedlejší nemocensky pojistit libovolnou výši měsíčního pojistného a při splnění ročního limitu v podobě nepřekročení rozhodné částky nemusela být důchodově pojištěna, tj. nemusela platit zálohy na pojistné ani případný doplatek. Čtěte také: Přehled připravovaných daňových změn roku 2011

Novela zákona však obsahuje přechodná opatření, kde se píše: Osoba samostatně výdělečně činná, která se od 1. ledna 2011 stala osobou samostatně výdělečně činnou vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost z důvodu své účasti na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných, může zálohy na pojistné na důchodové pojištění za období leden 2011 až kalendářní měsíc, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž podala nebo měla podat přehled za rok 2010 zaplatit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tento přehled podala.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).