Hlavní navigace

OSVČ balí živnost a jde na pracák: Jak postupovat a kdy má nárok na podporu?

13. 10. 2020
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Aktuální situace spojená s opatřeními příliš nenahrává podnikání. Jak postupovat, pokud se OSVČ rozhodne evidovat na úřadu práce a kdy má nárok na podporu?

Pokud se chce osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) evidovat na úřadu práce, musí přerušit nebo ukončit podnikatelskou činnost. Přerušení nebo ukončení podnikání musí OSVČ písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). 

OSVČ bude potřebovat potvrzení o dobách účasti na důchodovém pojištění a posledním vyměřovacím základu pro účely Úřadu práce ČR. Žádost o vyhotovení tohoto potvrzení je možné zaslat (nejlépe se žádostí o přerušení či ukončení podnikání) také emailem na elektronickou podatelnu příslušné OSSZ. 

Po přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti je třeba vyplnit hned dvě žádosti: 

V případě, kdy bude z žádosti vyplývat, že má být potvrzení doručeno poštou na trvalou adresu OSVČ nebo přímo konkrétnímu pracovišti Úřadu práce ČR, nemusí být email elektronicky podepsán. V ostatních případech musí být žádost zaslána datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem, případně ji lze vhodit fyzicky vyplněnou do schránky na příslušné OSSZ.

Kdy bude uchazeč evidován?

Do evidence uchazečů o zaměstnání je fyzická osoba zařazena dnem podání (doručení) žádosti o zprostředkování zaměstnání (s touto žádostí se zasílá i žádost o podporu v nezaměstnanosti) na Úřad práce ČR. Pokud bude žádost podána nejpozději do tří pracovních dnů po přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti, je fyzická osoba zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po přerušení či ukončení podnikání.

Obě vyplněné žádosti se zasílají pracovišti Úřadu práce ČR v místě bydliště fyzické osoby prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky s elektronickým podpisem. Odeslání datovou schránkou nebo elektronicky s elektronickým podpisem se provádí přímo v interaktivních formulářích žádosti o zprostředkování zaměstnání a žádosti o podporu v nezaměstnanosti, a to v dolní části formulářů. Pokud OSVČ nemá elektronický podpis, mohou být obě vyplněné žádosti zaslány emailem bez elektronického podpisu. V tomto případě je však třeba žádosti do 5 kalendářních dnů doplnit (písemně poštou nebo do schránky Úřadu práce ČR). Vyplněné a podepsané žádosti lze také odeslat poštou, případně je lze vhodit vyplněné do schránky umístěné na budově příslušného pracoviště Úřadu práce ČR.

WT100 temata2

OSVČ a nárok na podporu v nezaměstnanosti

Aby mohla být podpora v nezaměstnanosti přiznána a následně poskytována, musí uchazeč o zaměstnání prokázat a doložit, že v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR získal dobu důchodového pojištění alespoň v délce 12 měsíců zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností. U OSVČ je tato podmínka splněna, pokud po dobu výkonu samostatné výdělečné činnosti odváděla důchodové pojištění po uvedenou dobu 12 měsíců.

Pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti OSVČ Úřadu práce ČR dokládá potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o dobách důchodového pojištění a o vyměřovacím základu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).