Hlavní navigace

OSVČ mají poslední 2 dny na podání žádosti o ošetřovné za březen

19. 5. 2021
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
OSVČ zbývají už jen dva dny na podání žádosti o ošetřovné za březen. Příjem žádostí končí v pátek 21. května před půlnocí.

Ošetřovné je určeno pro ty OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) hlavní. Lidé, kteří mají ještě jiný příjem a tedy mají SVČ vedlejší, nárok na tuto dotaci nemají. 

Poslední dva dny na podání žádosti

Žádosti mohou OSVČ podávat prostřednictvím elektronického formuláře dostupného přes webové stránky. OSVČ mohou žádosti o tzv. „ošetřovné“ podávat od 22. dubna do 21. května 2021

Kdo může žádat

Na ošetřovné mají nárok pouze OSVČ hlavní. Za OSVČ se pro účely podpory považuje i spolupracující osoba. Nárok mají ty OSVČ, které nemohou plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

  1. dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školu nebo školské zařízení na území ČR z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, z důvodu nařízení karantény ve škole nebo školském zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 10 let, nebo
  2. předškolní dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školské zařízení na území ČR z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19, nebo
  3. nezaopatřené dítě/i maximálně do věku 26 let, které je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti, nebo
  4. osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

O dotaci nelze žádat v případě dobrovolného ponechání dítěte/ošetřované osoby v domácí péči.

CHtip2

Ošetřovné nelze kombinovat s novým bonusem

Ošetřovné pro OSVČ činí stejně jako v předchozích měsících 400 Kč za den. Stejně jako v poslední výzvě není umožněn souběh ošetřovného s kompenzačním bonusem. OSVČ může čerpat jen jednu z těchto podpor, buď kompenzační bonus, nebo ošetřovné.

Pozor na časté chyby

Při podávání žádostí OSVČ nejčastěji chybovaly v tom, že nedoložily výkon samostatné výdělečné činnosti hlavní či neposlaly doklad o karanténě ve škole nebo v zařízení sociálních služeb.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).