Hlavní navigace

OSVČ musí opět platit pojistné. Dokdy je splatná záloha za září na sociálko?

8. 9. 2020
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Se zářím se vrací povinnost OSVČ opět hradit zálohy na pojistné. Dokdy je nutné uhradit zářijovou zálohu na sociální pojistné?

V souvislosti s mimořádnými opatřeními, která byla zavedena kvůli koronavirové pandemii, nemusely OSVČ platit zálohy na důchodové pojištění od března do srpna 2020. Se zářím se však povinnost vrací. 

Všechny OSVČ vykonávající hlavní nebo vedlejší výdělečnou činnost nemusely od března do srpna 2020 platit zálohy na důchodové pojištění bez ohledu na to, v jaké výši byly zálohy na důchodové pojištění předepsány. Pokud i přesto OSVČ uhradila některou z těchto záloh, bude platba použita na případné jiné již splatné závazky a dále pak jako záloha na pojistné na září až prosinec 2020.

Dokdy uhradit zálohu za září? 

Povinnost hradit zálohy na důchodové pojištění, má-li ji OSVČ stanovenu, jejich splatnost a postup v případě nezaplacení jsou upraveny zákonem o pojistném na sociálním zabezpečení. Dle tohoto zákona je záloha na pojistné splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha na pojistné platí. Za měsíc září je tedy záloha splatná od 1. do 30. září.

Co když OSVČ nestihne zálohu uhradit včas? 

V případě, že OSVČ ve lhůtě splatnosti, tj. do 30. září, zálohu na pojistné nezaplatí, může takto učinit ještě do konce následujícího kalendářního měsíce, tj. do konce října, a nebude jí stanovena žádná sankce, nebude stanoveno penále.

Ovšem v případě, že záloha za září nebude uhrazena ani do konce následujícího kalendářního měsíce, tj. do 31. října, bude z neuhrazené zálohy za každý den prodlení stanoveno penále ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to počínaje prvním dnem následujícího měsíce po uplynutí splatnosti (pokud tedy nebude uhrazena záloha za září ani do konce října, bude stanoveno penále za každý den prodlení počínaje dnem 1. října, protože záloha byla splatná do konce září).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).