Hlavní navigace

OSVČ na začátku roku změnila pojišťovnu. Jak má postupovat při podání přehledu?

29. 4. 2020
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Jak postupovat, pokud osoba samostatně výdělečně změnila pojišťovnu a nyní podává přehled o příjmech a výdajích?

Podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, přehled o svých příjmech a výdajích, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu a pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu. 

V případě, kdy pojištěnec přešel k jiné pojišťovně v polovině roku, musí tedy podat přehled oběma a částku pojistného (resp. svého nedoplatku) propočítat pro každou z pojišťoven. Pokud dojde ke změně na začátku roku, je to mnohem jednodušší – vše se vyřídí s původní zdravotní pojišťovnou.

U řádku 41, kde se vyplňuje za daný kalendářní rok úhrn zaplacených záloh na pojistné, je třeba nezapomenut, že záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. To znamená, že se musí sečíst zálohy zaplacené na účet předchozí pojišťovny za leden až prosinec (tj. od 1. ledna předchozího roku do max.
8. ledna letošního roku). Do úhrnu zaplacených záloh na pojistné se nezahrnují platby penále či pokut ani doplatky na základě dřívějších přehledů, upozorňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. 

Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného je třeba zaplatit nejpozději do 8 dnů od podání přehledu, a to na účet své loňské pojišťovny. V případě přeplatku by ho tato pojišťovna vrátila, a to na základě podaného přehledu (podání přehledu, kde vyjde přeplatek, se automaticky považuje za žádost o vrácení přeplatku).

Co se týká záloh na pojistné, OSVČ musí splnit povinnost (podle zákona o veřejném zdravotním pojištění) při změně zdravotní pojišťovny předložit nově zvolené zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné, vystavený dosavadní zdravotní pojišťovnou. Tento doklad je třeba předložit své nové pojišťovně aktuálně k datu přeregistrace (tj. zde do 8 dnů po 1. 1.).

Čtěte více: OSVČ se na půl roku zcela odpustí minimální sociální i zdravotní pojištění

Částku nových záloh, která vyjde výpočtem v přehledu za loňský rok, je nutné uhradit na účet nové pojišťovny poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl podán přehled. Je nutné si od původní pojišťovny nechat ještě vystavit doklad o nové výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu za uplynulý celý kalendářní rok a ten předložit nové pojišťovně, případně lze předložit kopii podaného přehledu, ze kterého je nová výše zálohy patrná. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).