Hlavní navigace

OSVČ přihlášená k paušální dani přeruší živnost. Jak pokračovat po její obnově?

8. 4. 2021
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed
Některé OSVČ, které využily vstupu do paušálního režimu, musí kvůli nepříznivé situaci živnosti přerušit. Jaký je postup v momentě, kdy živnost obnoví?

Finanční správa řeší v souvislosti s paušálním režimem celou řadu situací, které přináší aktuální doba, která není pro mnohé podnikatele příliš příznivá. 

Situace z praxe: 

Jsem OSVČ, od letošního roku jsem přihlášen k paušální dani. Nyní pod tlakem událostí, kdy nemám klienty a s ohledem na současné restrikce zvažuji od dubna přerušení živnosti. Nechci ji však ukončit. Musím po např. dvouměsíčním přerušení živnosti opět pokračovat v režimu paušální daně, či mohu pokračovat standardně, to jest prokazovat příjmy a výdaje a podávat daňové přiznání?

Jak postupovat po obnovení živnosti? 

Pokud poplatník platně vstoupí do paušálního režimu a nastane skutečnost, která ho vede k přerušení výkonu činnosti, tj. že přestane být osobou samostatně výdělečně činnou podle předpisů upravujících důchodové pojištění a veřejné zdravotní pojištění, přestane být poplatníkem v paušálním režimu v průběhu zdaňovacího období, a to uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém přestane být osobou samostatně výdělečně činnou.

Při znovuzahájení činnosti v průběhu roku platí pro opětovný vstup do paušálního režimu podmínky vyplývající z ustanovení § 2a odst. 2 zákona o daních z příjmů, tj. mimo jiné, že (při splnění dalších podmínek – před přerušením činnosti byl poplatník v paušálním režimu, existence jen zákonem vymezených příjmů atd.) poplatník podá oznámení o vstupu do paušálního režimu, a to do dne opětovného zahájení činnosti. 

Při splnění všech zákonných podmínek lze poplatníkovi stanovit daň v paušální výši, protože bude poplatníkem v paušálním režimu po všechny kalendářní měsíce v daném zdaňovacím období, ve kterých vykonával činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a také bude za všechny tyto kalendářní měsíce platit paušální zálohy. V souladu § 7a odst. 5 zákona o daních z příjmů bude daň stanovena ve výši součinu zálohy na daň podle § 38lk zákona o daních z příjmů a počtu kalendářních měsíců, ve kterých činnost vykonával, tj. výsledná částka paušální daně za daný rok bude snížena úměrně přerušení činnosti.

V případě, že poplatník při opětovném zahájení činnosti do paušálního režimu znovu nevstoupí, např. z důvodu, že nepodá oznámení o vstupu do paušálního režimu, paušální režim se na něho dále vztahovat nebude, nebude za toto zdaňovací období stanovena paušální daň a poplatník bude nadále v obecném režimu daně z příjmů fyzických osob, sociálního a veřejného zdravotního pojištění se všemi z toho plynoucími povinnostmi, jako je např. podání daňového přiznání a rovněž přehledů o příjmech a výdajích na sociální a veřejné zdravotní pojištění.

Dodáváme, že poplatníci, kteří svou činnost přerušují a zahajují, jsou rovněž povinni oznámit tyto skutečnosti o své samostatné výdělečné činnosti příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).