Hlavní navigace

OSVČ se nově nebudou muset registrovat na finančním úřadě k dani z příjmů

6. 9. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů fyzických osob se má zrušit. Začínající OSVČ se tak nově nebudou muset na finančním úřadě registrovat.

Registrační povinnost k dani z příjmů odpadne i u paušální daně. Změnu obsahuje úprava konsolidačního balíčku, na které se dohodla vládní koalice.

OSVČ se nyní musí k dani z příjmů registrovat

Aktuálně podle § 39 zákona o daních z příjmů platí, že poplatník daně z příjmů fyzických osob uvedený je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, ve kterém započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo přijal příjem ze samostatné činnosti.

V § 39b zákona o daních z příjmů je dále ustanoveno, že plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob u příslušného správce daně nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost vykonávat tímto zákonem stanovené úkony plátce daně. Ve lhůtě 8 dnů je plátce daně povinen podat přihlášku i za plátcovu pokladnu. Při registraci plátcovy pokladny plátce daně určí osobu, která je oprávněna jednat za tuto plátcovu pokladnu jeho jménem.

Původně se měla zrušit jen registrace plátcovy pokladny

V rámci původního návrhu konsolidačního balíčku se počítalo s tím, že se zruší povinnost registrace pro plátcovu pokladnu, jelikož bylo navrženo celý institut plátcovy pokladny ze zákona vypustit. Zrušení plátcových pokladen přinese možnost podávat pouze jedno vyúčtování za plátce daně, zjednoduší kontrolu plnění daňových povinností, sníží nadbytečnou administrativní zátěž na straně správce daně a rovněž se předpokládá snížení chybovosti v údajích zasílaných plátcem daně správci daně, dodávala důvodová zpráva.

OSVČ se nebudou muset na FÚ registrovat

Nakonec se ale vládní koalice shodla na širší úpravě a registrační povinnost správci daně má být zrušena pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických osob. Začínající OSVČ se tak nově nebude muset na finančním úřadě registrovat. Zrušit se má i registrační povinnost plátců daně (fyzických osob) pro plátce příjmu, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a plátce příjmů, ze kterého se sráží úhrada na zajištění daně. Důvodem pro zrušení registrační povinnosti je omezení administrativní zátěže u vymezených druhů subjektů, u kterých je správce daně schopen získávat informace z jiných zdrojů, uvádí zdůvodnění pozměňovacího návrhu.

V zákoně tak zůstane jen registrační povinnost poplatníka daně z příjmů právnických a registrační povinnost plátce daně jako plátce příjmů ze závislé činnosti, včetně plátců příjmů ze závislé činnosti, ze kterých je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně. Nicméně i v případě registrační povinnosti plátce daně jako plátce příjmů ze závislé činnosti se výhledově počítá se zrušením. Registrační povinnost plátce daně jako plátce příjmů ze závislé činnosti, včetně plátců příjmů ze závislé činnosti, ze kterých je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně, se zachová do spuštění projektu individualizace na dani z příjmů ze závislé činnosti, upřesňuje se ve zdůvodnění.

Oznámení, pokud vám nevznikla daňová povinnost, se bude muset podávat

To, že poplatník daně z příjmů je registrován, má nyní i procesní důsledky (změna místní příslušnosti, vrácení vratitelného přeplatku, stanovení záloh, přidělování DIČ či povinnost registrovaného daňového subjektu, kterému ve zdaňovacím období nevznikla daňová povinnost sdělit tuto skutečnost správci daně). Pozměňovací návrh tak promítá do zákona o daních z příjmů stávající povinnost z daňového řádu, kdy musí daňový subjekt, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani, ke které je registrován, sdělit tuto skutečnost správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo vyúčtování.

Nově tak bude v zákoně o daních z příjmů stanoveno, že oznámení o tom, že poplatníkovi nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost, bude muset podat poplatník daně z příjmů fyzických osob, který v daném nebo bezprostředně předcházejícím vykonával činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti. Podmínka registrace tak z ustanovení zmizí. Toto oznámení tedy bude nutné podat i ve zdaňovacím období po ukončení takové činnosti, protože v důsledku zrušení registrační povinnosti,  a tím i povinnosti hlásit změny údajů o registraci (tedy mimo jiné i ukončení činnosti), by se správce daně jinak nedozvěděl, že od poplatníka již nemá očekávat daňové přiznání, vysvětluje se v odůvodnění.

Komu nakonec vzroste daň z nemovitostí více, než bylo původně navrhováno? Přečtěte si také:

Komu nakonec vzroste daň z nemovitostí více, než bylo původně navrhováno?

Kdo bude mít výjimku z oznámení

§ 38t odst. 5 zákona o daních z příjmů bude však zároveň stanovena výjimka pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří vykonávají činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnost, ale měli v daném i bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, jsou osvobozené od daně nebo z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně. Tato výjimka vychází z dosavadního znění zákona o daních z příjmů, podle kterého poplatníci daně z příjmů fyzických osob pouze s těmito příjmy neměli registrační povinnost, a tedy pokud nebyli registrováni, nedopadala na ně povinnost podat oznámení podle § 136 odst. 5 daňového řádu.

Jak se dodává v odůvodnění, rozdílem oproti dosavadnímu stavu je to, že doposud povinnost podat oznámení o tom, že nevznikla daňová povinnost, dopadala na registrované poplatníky, tedy pokud byl poplatník registrován, musel oznámení podat, i když v daném zdaňovacím období měl pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, jsou od daně osvobozené nebo podléhají dani vybírané srážkou. V důsledku zrušení registrace poplatníků daně z příjmů fyzických osob je však výjimka v § 38t odst. 5 zákona o daních z příjmů navázána pouze na to, jaké měl poplatník příjmy v daném a bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období, pokud mu v těchto obdobích plynuly pouze příjmy uvedené v tomto ustanovení, oznámení nepodává. Podmínka toho, že poplatníkovi plynuly pouze příjmy uvedené v daném ustanovení, musí být splněna ve dvou obdobích za sebou, pokud tedy má například v jednom zdaňovacím období zdanitelné příjmy a v následujícím pouze příjmy osvobozené, musí za toto zdaňovací období podat oznámení podle odstavce 4, píše se ve zdůvodnění.

Registrační povinnost se zruší i u paušální daně

Dále by se mělo zrušit ustanovení o registrační povinnosti poplatníka v paušálním režimu v § 38lb zákona o daních z příjmů, které obsahuje speciální úpravu lhůty pro registrační povinnost pro poplatníky, kteří chtějí vstoupit do paušálního režimu od zahájení výkonu činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a nejsou doposud registrováni k dani z příjmů fyzických osob. Lhůta pro podání přihlášky k registraci je v tomto případě stejná jako lhůta pro oznámení vstupu do paušálního režimu. 

školení - konsolidační balíček

Vzhledem k tomu, že v případě, že poplatník podá pouze oznámení o vstupu do paušálního režimu, a nikoli přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob, správce daně poplatníka stejně zaregistruje z moci úřední a nepodání přihlášky k registraci nemá vliv na poplatníkův vstup do paušálního režimu, pozměňovací návrh lhůtu pro registrační povinnost u paušálního režimu ruší.

Změny by měly platit od roku 2024

Pokud konsolidační balíček projde celým legislativním procesem, nabudou výše zmíněné změny účinnosti na začátku příštího roku.

Velký přehled, co se změnilo v konsolidačním balíčku a co v něm zůstalo Přečtěte si také:

Velký přehled, co se změnilo v konsolidačním balíčku a co v něm zůstalo

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).