Hlavní navigace

OSVČ v průběhu 2. bonusového období zemřela, trvá nárok na kompenzační bonus?

11. 3. 2021
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Během druhého bonusového období došlo k úmrtí OSVČ. Lze požádat o kompenzační bonus, když provozovna musela být v důsledku opatření uzavřena? A kdo může žádat?

Během vyplácení kompenzačního bonusu může dojít k různým situacím. Například k již zmíněnému úmrtí OSVČ. Jak postupovat při uplatnění nároku na finanční podporu? V konkrétním případě, kdy se tazatel obrátil na úřad, se jednalo o úmrtí OSVČ během druhého bonusového období, 4. března 2021. 

Finanční správa připomíná, že základní podmínkou vzniku nároku na kompenzační bonus je naplnění definice subjektu kompenzačního bonusu. Osoba, která bonus požaduje, musí být osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona o důchodovém pojištění.

Vzhledem k tomu, že podle § 3 tohoto zákona upravujícího způsobilost v právních vztazích pojištění právní osobnost zaniká smrtí, nelze takovouto osobu považovat za osobu samostatně výdělečně činnou ve smyslu výše uvedeného zákona. Platí tedy, že dnem následujícím po dni úmrtí osoby již není možné tuto osobu považovat za subjekt kompenzačního bonusu. Za zemřelou OSVČ lze tedy za druhé bonusové období nárokovat kompenzační bonus pouze za dny od 1. 3. 2021 do 4. 3. 2021, samozřejmě za předpokladu, že jsou splněny i další podmínky dle zákona.

Kdo může žádost za zemřelou OSVČ podat? 

Žádost o kompenzační bonus za tyto dny může za zemřelou OSVČ podat osoba spravující pozůstalost (dále jen „OSP“). V souladu s § 239b odst. 1 daňového řádu ji za zůstavitele (tj. za zemřelého) podává svým jménem na účet pozůstalosti.

Žádost včetně čestného prohlášení podepíše osoba spravující pozůstalost svým jménem, jako daňový subjekt (žadatele) uvede zůstavitele – tedy žádost bude opatřena identifikačními údaji zůstavitele (tj. jméno a příjmení zůstavitele, jeho rodné číslo, jeho DIČ, bylo-li přiděleno atd. 

WT100 temata2

Velký manuál ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021

Podrobnosti ohledně náležitostí podání při přechodu daňové povinnosti jsou k dispozici v Metodickém pokynu k přechodu daňové povinnosti u fyzických osobPro účely urychlení vyřízení žádosti je vhodné, aby OSP sdělila správci daně fakt, že je OSP, např. aby k žádosti přiložila tiskopis Jednorázové oznámení k informaci o plnění/přechodu daňové povinnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).