Hlavní navigace

Zálohy pro OSVČ a ostatní důležité údaje v sociálním pojištění pro rok 2020

13. 11. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ve Sbírce zákonů již byly zveřejněny údaje o průměrné mzdě pro rok 2020. Rozhodná částka pro OSVČ vedlejší překročila osmdesátitisícovou hranici.

Nařízením vlády s číslem 260/2019 Sb., jsou s účinností od 1. ledna 2020 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2020. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok. Čtěte také: Náhrada mzdy v roce 2020 podle nových podmínek

Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2020 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2018 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2019. Vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin stanoveného všeobecného vyměřovacího základu z údajů za rok 2018 a koeficientu nárůstu za prvé pololetí 2019 je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2019, ze které se vychází pro stanovení důchodů v roce 2020. Ze skutečné průměrné mzdy za rok 2019 se vycházet nemůže. Rozhodné údaje totiž musí být známy již k 1. lednu 2020 a skutečné statistické údaje jsou vyhodnoceny až později.

Důležité údaje pro stanovení záloh pro rok 2020:

  • všeobecný vyměřovací základ činí 32 510 Kč
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0715
  • průměrná mzda činí 34 835 Kč

Průměrná mzda se stanoví jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro účely důchodového zabezpečení, tedy 32 510 × 1,0715 = 34 835 (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Pro srovnání – v roce 2019 byla průměrná mzda ve výši 32 699 Kč (30 156 × 1,0843).

Sociální pojištění v roce 2020

Rok 2019 2020
Maximální vyměřovací základ (limit pro solidární zdanění) 1 569 552 Kč 1 672 080 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 98 100 Kč 104 508 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 39 240 Kč 41 808 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 8 175 Kč 8 709 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 3 270 Kč 3 484 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 388 Kč 2 544 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 955 Kč 1 018 Kč
Rozhodná částka pro VČ 78 478 Kč 83 604 Kč
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ 6 000 Kč 6 000 Kč
Minimální nemocenské 138/126 Kč 126 Kč
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění
3 000 Kč

3 000 Kč

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění pro rok 2020 zůstává 3000 Kč měsíčně. V letech 2012 až 2018 se jednalo o částku 2 500 Kč (sdělení MPSV 410/2011 Sb.); zvýšení od 1. ledna 2019 (potvrzeno Sdělením MPSV č. 236/2018 Sb.).

Změna minimálního nemocenského pro OSVČ

OSVČ a zahraničních zaměstnanců došlo s účinností od 1. července 2019 v důsledku změny sazby pojistného ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění, a to na 126 Kč (2,1 % z minimálního vyměřovacího základu, který činí 6000 Kč). Minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob (v období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019) byla 138 Kč.

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se změní pro OSVČ i zaměstnance od 1. ledna 2020? Sledujeme všechny novinky a daňové změny

Nižší sazba pojistného se poprvé projevila při odvodu pojistného za červenec 2019. Na zaměstnance tato změna neměla žádný dopad, pojistné v nové sazbě odvádí zaměstnavatel. OSVČ a zahraniční zaměstnanci, kteří jsou účastni dobrovolně nemocenského pojištění, si však mohli upravit výši svých měsíčních plateb na nemocenské pojištění. Čtěte více: Od července se snížilo nejen nemocenské, ale i superhrubá mzda

Pokud byl jejich maximální měsíční vyměřovací základ pro platbu pojistného vyšší než 6000 Kč, byl jim z uhrazené platby pojistného v období od července 2019 pro dávku nemocenského pojištění vypočten vyšší vyměřovací základ než z předchozích plateb, právě s ohledem na snížení sazby pojistného. Pokud chtěli platit pouze ve výši minimálního pojistného, snížili platbu ze 138 Kč na 126 Kč. Kdo si platbu nesnížil a vyměřovací základ činí právě jen 6000 Kč, tom bude počátkem roku 2020 vyčíslen přeplatek na pojistném na nemocenském pojištění.

Zvýšení důchodů od roku 2020

Novelou č. 244/2019 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění se od ledna 2020 zvyšují starobní důchody. Nový § 67b zákona o důchodovém pojištění zní: Pokud při zvýšení důchodů v pravidelném termínu v roce 2020 u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu stanovené podle § 67 nedosáhne výše 900 Kč, přičte se k tomuto zvýšení procentní výměry důchodu jednotná částka v takové výši, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu, tohoto zvýšení procentní výměry důchodu a této částky odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 Kč. 

Jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, náleží dodatečná částka zvýšení podle odstavce 1 k procentní výměře toho důchodu, který se vyplácí v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první). 

V roce 2020 by měl průměrný starobní důchod dosáhnout hodnoty zhruba 14 300 Kč. Podle zákonné valorizace by měli důchodci příští rok brát v průměru zhruba o 750 korun měsíčně více než v roce 2019. Nad rámec valorizace budou důchody zvýšeny ještě více. Dojde ke zvýšení průměrného starobního důchodu o cca 900 Kč (90 % důchodců by mělo zaznamenat zvýšení alespoň o 750 Kč). Procentuálně se změny nejvíce projeví u seniorů s nižšími důchody. Doplatek nad běžnou lednovou valorizaci důchodů bude připočítáván k procentní výměře důchodu jednotnou částkou.

Všechny důchody se skládají ze základní výměry a z procentní výměry důchodu. Při valorizaci důchodu může docházet ke zvyšování základní výměry, procentní výměry nebo obou těchto částek (tj. nejčastější varianta). Díky valorizacím jsou zvyšovány všechny v České republice vyplácené důchody (starobní, předčasné starobní důchody, invalidní důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně a také vdovské, vdovecké a sirotčí důchody).

školení březen - text

Například penzista pobírající okolo 8000 Kč dostane i s příspěvkem přidáno 617 Kč. U důchodu 12 000 Kč měsíčně činí zvýšení 825 korun a důchodci s šestnáctitisícovým důchodem si díky valorizaci polepší o 1033 Kč.

V posledních letech dochází k valorizaci nejčastěji od lednové splátky důchodu. Valorizovány jsou pak všechny důchody přiznané (s datem přiznání) do 31. 12. předchozího roku. Důchod je “dovalorizován” i v případě, že je přiznáván zpětně. Od lednové splátky důchodu v roce 2020 dojde ke zvýšení základní výměry důchodu o 220 Kč z 3.270 Kč na 3.490 Kč a ke zvýšení procentní výměry důchodu o 5,2 %. Procentní výměra důchodu se dále zvýší o dalších 151 Kč. Každý důchodce by si měl od ledna 2020 polepšit minimálně o 371 korun. Čtěte také: Odvod zdravotního pojištění u starobních a invalidních důchodců

Důchodci starší 85 let

Od ledna 2019 došlo ke změně, díky které se o dalších 1000 Kč měsíčně zvýšila procentní výměra důchodu u osmdesátipětiletých důchodců. Důchodcům, kteří v průběhu roku 2020 dosáhnou věku 85 let, se důchod zvýší o 1000 Kč od splátky důchodu v měsíci, ve kterém mají 85. narozeniny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).