Hlavní navigace

Osvobození od DPH z dodání respirátorů bylo prodlouženo

16. 3. 2021
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed
K prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů dochází od 4. dubna 2021 do 3. června 2021.

V souvislosti se stávající epidemiologickou situací způsobenou šířením koronaviru a jejími dopady na činnost daňových subjektů a za účelem usnadnění plnění jejich povinností došlo k prominutí DPH u respirátorů a prominutí příslušenství daně z příjmů fyzických a právnických osob.

Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů

Prominutí DPH se týká dodání ochranných prostředků dýchacích cest s vyšší filtrační účinností, zejména filtračních polomasek a respirátorů třídy FFP2 a vyšší. Nově bylo rozhodnuto o prodloužení tohoto prominutí, a to až do 3. 6. 2021. 

Prominutí příslušenství daně z příjmů fyzických a právnických osob

Dochází také k prominutí pokut dle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání, úroku z prodlení podle § 252 daňového řádu a úroku z posečkané částky podle § 253 daňového řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020 v případech, kdy po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání vzniknou tyto výše uvedené sankce či povinnost platit zmíněné úroky.

Toto prominutí se týká zdaňovacích období daně z příjmu fyzických či právnických osob ukončených k 31. 12. 2020 za předpokladu, že je daňové přiznání podáno, resp. daň uhrazena, nejpozději dne 3. 5. 2021 nebo do 1. 6. 2021 v případě elektronického podání. Vznikne-li v důsledku podaného daňového přiznání vratitelný přeplatek, bude správce daně postupovat standardním způsobem, tj. tento vrátí nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vrácení vratitelného přeplatku. Tato lhůta se odvíjí od zákonné lhůty pro podání přiznání.

WT100 tip temata

K prominutí pokut za opožděné podání daňového přiznání a úroku z prodlení podle dochází rovněž u daně z příjmů fyzických osob v případech, kdy došlo ve zdaňovacím období roku 2020 ke změně způsobu uplatňování výdajů na způsob podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích, za podmínky, že k podání dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2019 dojde z důvodů uvedených v § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů nejpozději dne 3. 5. 2021.

Rovněž se promíjí fyzickým osobám pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu dle § 38v za zdaňovací období 2020 za podmínky, že oznámení bude podáno nejpozději dne 3. 5. 2021.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).