Hlavní navigace

Otázky a odpovědi ohledně nemocenského pojištění

27. 7. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Smyslem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany tehdy, když nemohou pracovat, a to například kvůli nemoci nebo mateřství.

Nemocenské pojištění pro OSVČ je upraveno v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Je nemocenské pojištění povinné?

Zatímco zaměstnanci mají nemocenské pojištění povinné, OSVČ si jej mohou platit dobrovolně.

Jaká je sazba nemocenského pojištění?

Sazba nemocenského pojištění je 2,1 %.

U zaměstnanců se počítá z hrubé mzdy a OSVČ, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, hradí 2,1 % z vyměřovacího základu. Ten nemůže být nižší než dvojnásobek rozhodného příjmu zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (roce 2023 tedy z částky minimálně 8000 Kč) a nemůže být vyšší než určený vyměřovací základ připadající v průměru na jeden měsíc výkonu činnosti na naposledy podaném přehledu o příjmech a výdajích, přičemž k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží.

Jaká je minimální záloha na nemocenské pojištění OSVČ?

Výše minimálních záloh na nemocenské pojištění OSVČ činí v roce 2023
168 korun.

Jaká je splatnost nemocenského pojištění?

Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí.

Když se OSVČ přihlásí k nemocenskému pojištění, je splatné až do konce následujícího kalendářního měsíce.

Co když OSVČ zaplatí vyšší pojistné?

Pokud OSVČ zaplatí za některý měsíc vyšší pojistné, než odpovídá jejímu maximálnímu měsíčnímu základu, případně zaplatí pojistné za kalendářní měsíc, ve kterém není povinna platit pojistné, vzniká přeplatek.

Přeplatek je vyčíslen a vrácen po skončení kalendářního roku, ve kterém vznikl, a to nejpozději do konce února.

Pokud je přeplatek vyšší než dvě minimální platby pojistného, bude část přeplatku přesahující tuto částku o více jak 99 Kč vrácena OSVČ, pokud nemá vůči OSSZ/ČSSZ jiný splatný závazek.

Přeplatek do této výše (tedy pro rok 2023 do 336 korun) je ponechán na kontě nemocenského pojištění OSVČ jako rezerva pro případ neuhrazení pojistného v budoucnu.

Jak by se podle konsolidačního balíčku zvýšilo nemocenské pojištění OSVČ?

Jak jsme již psali, jednou z navrhovaných změn v rámci konsolidačního balíčku je, že se nemocenské pojištění pro OSVČ zvýší, a to z 2,1 na 2,7 %.
Po nárůstu sazby by tak jeho výše měla stoupnout na 216 Kč. OSVČ, které se účastní nemocenského pojištění a hradí si minimum, si tak připlatí 48 Kč měsíčně.

Jaké se chystají změny pro zaměstnance?

Další plánovanou změnou je znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve snížené výši 0,6 %, které by státnímu rozpočtu mělo vynést v příštím roce 11,9 mld. Kč a v roce 2025 dalších 1,1 mld. Kč.

Aktuálně platí, že nemocenské pojištění odvádí za zaměstnance zaměstnavatel ve výši 2,1 % z hrubé mzdy. Nově by se mělo nemocenské pojištění strhávat i ze zaměstnancovy části a snížit mu tak čistou mzdu.

Jak je to s nemocenskou a náhradou mzdy?

Z nemocenského pojištění je vypláceno nemocenské, přičemž zaměstnanci mají nárok na náhradu mzdy, kterou platí zaměstnavatel, a od 15. dne na nemocenské, kterou hradí stát. OSVČ pak mají nárok jen na nemocenské, a to od 15. dne pracovní neschopnosti. Podmínkou však je, že si musí platit nemocenské pojištění.

Jak je OSVČ vypláceno nemocenské?

OSVČ je nemocenské vypláceno stejným způsobem, jakým platí pojistné na nemocenské pojištění. Jak jsme již psali, pojištěnec může sociálku písemně požádat o jiný způsob výplaty. V případě potřeby změny čísla účtu, na které je nemocenské vypláceno, je třeba tuto změnu písemně oznámit na příslušnou OSSZ.

Pro toto oznámení není předepsán žádný tiskopis a je tedy možno jej učinit volnou formou. K dispozici je však nepovinný formulář Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti.

Změnu je rovněž možno oznámit osobně na příslušné OSSZ a záznam o změně podepsat. Musí se však jednat o vlastní účet pojištěnce.

Musí OVSČ na neschopence platit nemocenské pojištění?

Zálohy na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění se neplatí za kalendářní měsíce, v nichž měla OSVČ po všechny dny nárok na nemocenské vyplácené z dobrovolného nemocenského pojištění.

Za období nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje i prvních 14 dnů nemoci, kdy výplata dávky OSVČ nenáleží.

Je nemocenské pojištění součástí paušální daně?

Jak serveru Podnikatel.cz dříve potvrdila Česká správa sociálního zabezpečení, platby pojistného na nemocenské nejsou součástí paušálních záloh, které OSVČ v paušálním režimu zasílá měsíčně správci daně. Tyto je nutné hradit samostatně ve lhůtě splatnosti na účet příslušné OSSZ a se správnou identifikací (variabilním symbolem).

OSVČ v paušálním režimu si výši pojistného určuje sama svou platbou, a to v rozmezí minimální výše vyměřovacího základu platné pro daný rok a maximální výše vyměřovacího základnu.

Maximální platba na NP OSVČ pro OSVČ v paušálním režimu se liší dle zvoleného paušálního pásma, kdy pro rok 2023 činí:

  • I. pásmo – 244 Kč
  • II. pásmo – 536 Kč
  • III. pásmo – 819 Kč

Jak se v paušálním režimu přihlásit k nemocenskému pojištění?

OSVČ, které jsou v paušálním režimu a tím pádem poplatníky paušální daně, se mohou dobrovolně přihlásit k nemocenskému pojištění. Mohou tak udělat buď společně s oznámením správci daně o vstupu do paušálního režimu, nebo kdykoliv během doby, po kterou jsou v paušálním režimu.

Pokud byla OSVČ účastna nemocenského pojištění před vstupem do paušálního režimu, nic se na její účasti nemění.

Co jste se v článku dozvěděli?

Jaká je sazba nemocenského pojištění?
Sazba nemocenského pojištění je 2,1 %.
Jaká je minimální záloha na nemocenské pojištění OSVČ?
Výše minimálních záloh na nemocenské pojištění OSVČ činí v roce 2023
168 korun.
Je nemocenské pojištění součástí paušální daně?
Platby pojistného na nemocenské nejsou součástí paušálních záloh, které OSVČ v paušálním režimu zasílá měsíčně správci daně. Je nutné je hradit samostatně ve lhůtě splatnosti na účet příslušné OSSZ a se správnou identifikací (variabilním symbolem).

Byl pro vás článek přínosný?