Hlavní navigace

Otcové dětí a čerpaná mateřská, rodičovská a otcovská

16. 5. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ne všichni mají jasno v pojmech. Zejména tam, kde čerpají překážky v práci nebo dávky otcové dětí. Nová nemocenská dávka situaci ještě zkomplikovala.

Stále častěji se lze setkat se situací, kdy se rodiče v péči o dítě vystřídají, nebo dokonce pečují oba současně.

Nejprve je třeba připomenout základní pojmy. Peněžitá pomoc v mateřství, nazývaná zjednodušeně mateřská, je nemocenská dávka vyplácená Českou správou sociálního zabezpečení. Obdobně jako nově zavedená sedmidenní nemocenská dávka – otcovská poporodní péče. Na rozdíl od rodičovského příspěvku, který je dávkou sociální.

To je však otázka finanční kompenzace v době péče o dítě. Zákoník práce definuje pojmy, jako je mateřská a rodičovská dovolená. Jedná se o překážky v práci na straně zaměstnance. Týkají se tedy výhradně zaměstnaných rodičů.

Otec na „mateřské“ dovolené

Přestože se často hovoří o otcích na mateřské dovolené, není tomu tak. Otec nikdy nemůže nastoupit na mateřskou dovolenou. Vždy se jedná o dovolenou rodičovskou. Naopak může od šestého týdne po porodu dítěte čerpat nemocenskou dávku peněžitou pomoc v mateřství. K tomu je nezbytné uzavřít s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. Podpis matky musí být úředně ověřen. Je tedy vhodnější tento úkon vyřídit rovnou na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která podpis zdarma ověří. Tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství je k dispozici na internetových stránkách ČSSZ nebo na pobočkách okresních správ sociálního zabezpečení. Součástí tiskopisu je zmíněná písemná dohoda o převzetí dítěte do péče uzavřená s matkou dítěte. 

Čtěte také: Na co pamatovat při uplatnění školkovného? Často se doměřuje

Otec na rodičovské dovolené

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci na jeho žádost rodičovskou dovolenou k prohloubení péče o dítě. Rodičovská dovolená se poskytuje otci dítěte od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádá, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Z uvedené dikce vyplývá, že rodičovská dovolená končí nejpozději dnem, v němž dítě dosáhlo 3 let věku – tedy nejpozději uplynutím dne 3. narozenin dítěte, upřesnila pro server Podnikatel.cz Barbara Hanousek Eckhardováministerstva práce a sociálních věcí. Současně dodala, že otec dítěte může čerpat dávku kdykoli od jeho narození. Záleží jen na zaměstnanci, odkdy (například od 2 týdnů věku dítěte, od pěti týdnů věku dítěte, od 1 roku věku dítěte) a na jak dlouhou dobu o rodičovskou dovolenou požádá (například na dobu 2 dnů, 1 týdne, 3 měsíců, jednoho roku, dvou let apod.). A to i opakovaně.

Dokonce mohou podle § 198 odst. 1 zákoníku práce čerpat mateřskou a rodičovskou dovolenou oba rodiče současně. Zaměstnavatel je uvolní z práce a je nerozhodné, zda pobírají nebo nepobírají nějaké dávky. Zákoník práce řeší pouze otázku pracovního volna (zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu čerpání rodičovské dovolené), neřeší finanční zabezpečení. 

Čtěte také: První potíže s otcovskou poporodní péčí

Otec a otcovská poporodní péče

Otec však může v době prvních šesti týdnů po narození dítěte požádat Českou správu sociálního zabezpečení o dávku otcovské poporodní péče (za splnění podmínek účasti na nemocenském pojištění). Jde však pouze o finanční kompenzaci, ne o překážku na straně zaměstnance podle zákoníku práce. V tuto dobu musí o dítě pečovat, musí být uvolněn z práce. Může tedy zaměstnavatele požádat o rodičovskou dovolenou (jestliže ji již nečerpá od narození dítěte), případně o neplacené volno. Pro zaměstnance je jednoznačně výhodnější čerpat rodičovskou dovolenou než žádat zaměstnavatele o poskytnutí neplaceného volna. Neplacené volno, na rozdíl od rodičovské dovolené, mu zaměstnavatel není povinen poskytnout. Kromě toho v případě čerpání rodičovské dovolené po dobu, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, má zaměstnanec stejné výhody a ochranu jako zaměstnankyně čerpající mateřskou dovolenou (viz například § 47, 54, 216 odst. 2, § 217 odst. 5, § 223 odst. 1, § 235 odst. 1 zákoníku práce). Důsledně se zde uplatňuje zásada rovného zacházení mezi muži a ženami a zákaz diskriminace, připomněla Barbara Hanousek Eckhardová. 

Dávka otcovské péče se poskytuje maximálně sedm kalendářních dnů. Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) je možné získat na webových stránkách ČSSZ nebo na příslušné pobočce okresní správy sociálního zabezpečení. Žadatel vyplní přední stranu tiskopisu a předá svému zaměstnavateli. Ten doplní údaje určené pro zaměstnavatele a po skončení podpůrčí doby, tj. po uplynutí 7 dnů tiskopis zašle okresní správě sociálního zabezpečení.

CHP22 temata2

Čtěte také: Otcovská poporodní péče a zdravotní pojištění. Definitivně vyřešeno

Otec a rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory, kterou vyplácí úřad práce. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Rodič si může zvolit různé varianty jeho čerpání (rozložení jeho výplaty) až do celkové výše 220 000 korun. Při narození vícerčat se tato částka zvyšuje na 330 000 korun. Rodičovský příspěvek se zpravidla čerpá po ukončení pobírání peněžité pomoci v mateřství. Je ale možné čerpat již od narození dítěte. Této varianty využívají nemocensky nepojištění rodiče, kteří nárok na peněžitou pomoc v mateřství nemají.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).