Hlavní navigace

Otcovskou lze čerpat už tři roky. Kdo má nárok a jak se výše otcovské počítá?

2. 2. 2021
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Tzv. otcovská pomáhá novopečeným tatínkům už tři roky. Připomeňte si, za jakých podmínek lze o dávku žádat a jaká je její výše.

Smyslem dávky otcovské poporodní péče, kterou lze čerpat od 1. února 2018, je pomoci novopečeným tatínkům v prvních dnech po narození dítěte. Ti tak mohou strávit celkem 7 kalendářních dnů s novorozencem. Náleží jim 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Kdo má nárok na otcovskou?

Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění. U OSVČ musí být pro nárok na otcovskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Další podmínkou je, že otec dítěte musí být zapsán v jeho rodném listě. Rodiče přitom nemusí být sezdaní.

Kromě otců může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž či žena) pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Podmínky nároku na otcovskou (dávku otcovské poporodní péče) stanoví zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.).

Kdy a jak dlouho lze čerpat otcovskou?

Délka otcovské je 7 kalendářních dní. Není podmínkou čerpat celých 7 dnů, ale nelze ji rozdělit a čerpat po částech (např. si několik týdnů vybírat volný pátek). Otcovská se musí vyčerpat v celku, nastoupit na otcovskou lze v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče (den nástupu si určí každý sám podle potřeby). Poté nárok na otcovskou zaniká. Dávku může otec čerpat už v době, kdy je žena s dítětem ještě v porodnici.

Jak se počítá výše otcovské?

Otcovská činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Stejně jako pro výpočet peněžité pomoci v mateřství, tzv. mateřské, je rozhodující denní vyměřovací základ. Ten se vypočítá jako součet hrubého příjmu vydělený počtem kalendářních dní (výpočet je obvykle z příjmu za posledních 12 měsíců, zohledňují se vyloučené dny, jako doba na neschopence apod.). Takto stanovený denní vyměřovací základ podléhá redukci.

V roce 2021 platí tyto redukční hranice:

  • První redukční hranice je 1 182 Kč (v roce 2020 to bylo 1 162 Kč).
  • Druhá redukční hranice je 1 773 Kč (v roce 2020 to bylo 1 742 Kč).
  • Třetí redukční hranice je 3 545 Kč (v roce 2020 to bylo 3 484 Kč).
  • Do částky 1 182 Kč se pro otcovskou započítá 100 %, do částky 1 773 Kč se započítá 60 % a do částky 3 545 Kč se započítá 30 %.

Jak požádat o otcovskou?

O otcovskou zaměstnanec žádá u svého zaměstnavatele předem (před nástupem) a ten předá žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) po skončení podpůrčí doby příslušné OSSZ. Současně je potřeba zaměstnavatele požádat o rodičovskou dovolenou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).