Hlavní navigace

Padla banka působící v Česku, Garanční systém vyplatí klientům 3,6 mld. Kč

11. 10. 2016
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
ČNB dnes oznámila Garančnímu systému finančního trhu, že ERB bank není schopná dostát svým závazkům. Víme, jak bude probíhat výplata klientů banky.

Když včera ruská ERB bank neumožnila klientům výběry peněz, tvrdili ještě její zástupci, že je to kvůli technickým problémům. Dnešek však ukázal, že nejde o technické potíže, nýbrž o solventnost banky.

ERB bank dnes definitivně padla

Dnes totiž Česká národní banka (ČNB), jakožto dozorový orgán, oznámila Garančnímu systému finančního trhu neschopnost ERB bank dostát za zákonných a smluvních podmínek svým závazkům vůči oprávněným osobám. Garanční systém očekává výplatu náhrad vkladů ve výši cca 3,6 mld. Kč. Jak se uvádí na stránkách Garančního systému, budou se vyplácet tři typy náhrad pohledávek z vkladů:

  • Základní, fyzickým a právnickým osobám, které byly k rozhodnému dni vkladateli ERB bank, a.s., a to do výše 100 % součtu jejich vkladů, maximálně však do limitu ekvivalentu částky 100 000 EUR dle kursu vyhlášeného ČNB ke dni 11. října 2016 (přesná částka bude doplněna v návaznosti na vyhlášení příslušného kurzu ČNB).
  • Institucionální, vybraným institucím, na jejichž účtech jsou uloženy finanční prostředky jejich zákazníků (platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, obchodníci s cennými papíry, soudní exekutoři), a to až do výše 100 % vkladů každého jejich zákazníka v souladu s evidencí institucionálního klienta, maximálně však (spolu se základními náhradami náležejícími příslušnému zákazníkovi) do limitu ekvivalentu 100 000 EUR na jednoho zákazníka.
  • Zvýšené, fyzickým osobám, které prokáží v souladu s § 41ea a § 41eb zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů nárok na zvýšenou náhradu pohledávky z vkladu.

Jak bude výplata vkladů probíhat

Garanční systém nejpozději do 19. října 2016 stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení všech náhrad, o němž budou vkladatelé ERB bank, a.s. informováni prostřednictvím webových stránek Garančního systému, facebookových stránek a sdělovacích médií. Garanční systém je povinen zahájit výplatu základních náhrad vkladů nejpozději do 7 pracovních dní od rozhodného dne, tedy nejpozději 20. října 2016, výplatu institucionálních vkladů nejpozději do 15 pracovních dnů od rozhodného dne, tedy nejpozději 2. listopadu 2016 a zvýšenou náhradu do 4 měsíců od Rozhodného dne, tedy nejpozději 11. února 2017, upřesňuje se na webu.

U základní náhrady pojištěných vkladů nebudou muset lidé vyplňovat žádný formulář. Na výplatním místě bude stačit předložit průkaz totožnosti. Právnické osoby mají situaci o něco složitější, jelikož se musí prokázat riginálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším 1 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby.

Peníze vyplatí buď Česká spořitelna, nebo GE Money Bank

Už nyní je zřejmé, že peníze bude klientům vyplácet Česká spořitelna, nebo Moneta Money Bank (dříve GE Money Bank), s nimiž má Garanční systém finančního trhu uzavřenu Rámcovou smlouvu na zajištění výplaty náhrad vkladů. Garanční systém nyní vyhlásí tzv. minitendr, v rámci něhož vybere z uvedených dvou bank vyplácející banku, na jejíchž pobočkách budou náhrady pohledávek z vkladů vypláceny. Jedním z hodnotících kritérií v minitendru na vyplácející banku bude počet poboček banky zapojených do poskytování výplat náhrad vkladů a pokrytí míst (měst, obcí), uzavírá se na stránkách Garančního systému

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).