Hlavní navigace

Se šířením obchodních sdělení opatrně, padla doposud nejvyšší pokuta za SPAM

Daniel Morávek

Úřad pro ochranu osobních údajů uložil doposud nejvyšší pokutu za rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Její výše činí 4 a čtvrt milionu korun.

Doba čtení: 2 minuty

Důvodem vysoké sankce bylo množství stížností a také délka, po jakou dobu firma SPAMy rozesílala. Dejte si tak při rozesílání obchodních sdělení pozor, zda dodržujete zákon.

Padla nejvyšší sankce za SPAM

Úřad pro ochranu osobních údajů udělil před několika dny prozatímní nejvyšší pokutu za šíření SPAMu. Dostala ji firma EURYDIKAPOL, s. r. o. (dříve společnost JH HOLDING s. r. o.), a to ve výši 4,25 milionu Kč. K této prozatím nejvyšší částce dospěl úřad na základě zhodnocení podaných stížností, jichž obdržel okolo 700. Tato nevyžádaná obchodní sdělení byla zasílána opakovaně po dobu téměř jednoho roku, popsala předsedkyně ÚOOÚ Ivana Janů.

Ptejte se odborníka v poradně GDPR po praktické stránce
Ing. Kamil Beránek
poradce pro GDPR

Podle úřadu firma neprokázala, že disponovala souhlasy ve smyslu § 7 zákona o některých službách informační společnosti (antispamový zákon), a tudíž zasílala nevyžádaná obchodní sdělení bez těchto souhlasů, čímž se dopustila správního deliktu dle § 11 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, neboť adresáti nebyli ani jejími zákazníky. Při stanovení výše sankce úřad zohlednil jak celkový počet přijatých stížností, tak počet unikátních adres, na které byla obchodní sdělení zaslána, tedy počty lidí, kteří byli zasaženi takovým protiprávním jednáním, upřesnila Janů.

Úřad při udělení pokuty 16. května 2017 dále vzal v potaz, že i přes zahájenou kontrolu firma posílala SPAMy i nadále a že šíření obchodních sdělení bylo vysoce obtěžující, neboť na některé adresy byla obchodní sdělení doručena v řádech několika desítek obtěžujících e-mailů, a v jednom případě bylo dokonce doručeno téměř dvě stě nevyžádaných obchodních sdělení.

Jak lze obchodní sdělení legálně posílat

E-mailová obchodní sdělení se dají posílat ve dvou režimech, a to opt-in a opt-out. První se použije vždy, když kontakt není získán v souvislosti s prodejem zboží či služby, a také v případech, kdy chce prodejce propagovat jiný druh zboží či služeb, než který zákazník koupil, nebo pokud se obchodní sdělení má týkat jiné společnosti.

Podnikatel_tip_nejvetsi server

Druhý režim prodejcům povoluje rozesílat obchodní sdělení zákazníkům, kteří u nich nakoupili a oni touto cestou získali jejich údaje elektronického kontaktu. To ale platí jen za předpokladu, že má zákazník možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet obchodníka odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu a zasílání obchodních sdělení zrušit.

Čtěte více: Za rozesílání spamů pyká i zadavatel sdělení. Vinu sdílí s rozesílatelem