Hlavní navigace

Patří na chráněný účet cestovné a stravenkový paušál?

23. 9. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od července si mohou dlužníci v exekucích zřídit u banky chráněný účet. K tomu je nezbytná spolupráce zaměstnavatelů, musí vyplnit potřebný formulář.

Mezi dvě důležité novinky patří náhradní výživné a chráněný účet. Obě se zaměstnavatelů dotýkají. Náhradní výživné změnilo postup při výpočtu exekučních srážek ze mzdy, chráněný účet přináší zaměstnavatelům novou povinnost v podobě vyplnění formuláře.

Nový chráněný účet

Novelou občanského soudního řádu (číslo 38/2021 Sb.) se zavedl takzvaný chráněný účet. Účinnost novely měla být původně od měsíce dubna, avšak zákonem č. 155/2021 Sb., označovaným jako „Lex COVID justice III" se posunula až na začátek července 2021. Současně se prodloužila i platnost úpravy, která během epidemie dovolovala povinným jednorázový výběr z obstaveného účtu ve výši čtyřnásobku životního minima. Avšak od 1. července je možné vybrat jen ve výši trojnásobku životního minima.

Současně je zde takzvaný chráněný účet. Neznamená to však, že si může dlužník zřídit chráněný účet kdykoli a kdekoli. Možnost jeho zřízení se vztahuje pouze na ty, kteří mají platební účet obstavený, tj. postižený exekucí přikázáním jiné peněžité pohledávky. Teprve poté je možné si zřídit chráněný účet. I kdyby měl dlužník více obstavených účtů (např. i u více bank), chráněný účet může být pouze jeden. Na ten budou následně chodit veškeré chráněné příjmy.

Co je třeba pro zřízení chráněného účtu udělat?

Jak již bylo uvedeno, první a zásadní podmínkou je mít alespoň jeden obstavený účet. Poté si musí dlužník zajistit od svých plátců (zaměstnavatel, Česká správa sociálního zabezpečení při výplatě důchodů či nemocenských dávek, osoba, jež platí výživné atd.) potvrzení k chráněnému účtu. Pro tento účel byl vydán speciální formulář. Potvrzení dlužník následně předá svému exekutorovi nebo soudu při výkonu rozhodnutí. V případě, kdy je vedeno více exekucí, je možné komunikovat pouze s jedním z nich. Následně je možné požádat banku vedoucí obstavený účet o zřízení účtu chráněného. Informace o plátcích a číslech účtů, ze kterých jsou zasílány chráněné příjmy, předá bance exekutor (soud).

Tři kroky k chráněnému účtu (shrnutí postupu)

 1. V případě, kdy dojde k obstavení účtu, požádat plátce o vyplnění potvrzení o chráněném příjmu. Současně je požádat, aby byly tyto prostředky směřovány pouze na jeden účet.
 2. Potvrzení doručit exekutorovi nebo soudu (postačí komunikovat s vybraným z nich při více exekucích).
 3. Zajít do banky a požádat o zřízení chráněného účtu. Banka sama přepošle na základě informací od exekutora prostředky z obstaveného účtu na účet chráněný.

Chráněné příjmy

V souladu s občanským soudním řádem nelze postihovat následující prostředky:

 • hotovost do výše trojnásobku životního minima,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi, typicky příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, dávky mimořádné okamžité pomoci,
 • jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory, například jednorázově vyplacená dávka pěstounské péče, příspěvek na bydlení,
 • příspěvek na mobilitu, na zvláštní pomůcku,
 • daňový bonus,
 • příspěvek na péči,
 • pojistné plnění určené na opravu nebo znovu vybudování bydlení,
 • pohledávky, které dlužník nabyl jako substituční jmění, 
 • z důchodu nelze srazit částku na úhradu za pobyt v ústavu sociální péče a k tomu částku, které odpovídá výši kapesného v tomto ústavu.

Dále příjmy podle § 299 občanského soudního řádu. Sem patří například mzda, plat, odměna, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, důchody, odstupné atd. Výplatu těchto příjmů potvrzuje pro dlužníka zaměstnavatel či jiný plátce.

Postup zaměstnavatele (jiného plátce mzdy)

Zaměstnavatel potvrzuje, že zasílá dlužníku pouze chráněné příjmy. Potvrzení je k dispozici na webových stránkách Justice.cz. Interaktivní PDF formulář lze otevřít a vyplňovat přímo v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11. Pokud je využíván jiný prohlížeč než Internet Explorer 11, je nejprve nutné formulář uložit do počítače a poté vyplnit.

ebf - tip do článku - debata

Potvrzení o chráněném příjmu ke stažení zde

Potvrzení obsahuje i poučení k vyplnění, kde je přesný výčet chráněných příjmů, které plátce v souladu s ustanovením § 404d odst. 1 občanského soudního řádu zasílá na účet. Avšak nejsou zde výslovně uvedeny další příjmy, například cestovní náhrady nebo peněžitý příspěvek na stravování. Jak pro server Podnikatel.cz upřesnila Markéta Poslušná za ministerstvo spravedlnosti, příjmy podle § 299 občanského soudního řádu jsou příjmy, které mají vztah k výkonu práce nebo které nahrazují mzdu jako odměnu za práce anebo jsou poskytovány vedle ní. Pokud jsou takové příjmy uvedeny ve výčtu stanoveném v § 299 odst. 1 občanského soudního řádu, lze je postihnout v exekuci jako mzdu (tedy srážkami ze mzdy). Pokud ovšem takový příjem v tomto výčtu uveden není, naopak jej exekucí postihnout nelze (je vyloučen z exekuce). V § 304d odst. 1 občanského soudního řádu je stanoveno, že se vztahuje na příjmy podle § 299 občanského soudního řádu. Vztahuje se proto na všechny příjmy podle § 299 občanského soudního řádu, tedy i na příjmy neuvedené ve výčtu stanoveném v § 299 odst. 1 občanského soudního řádu.

Potvrzení k chráněnému účtu se tedy vztahuje na všechny příjmy podle § 299 občanského soudního řádu. Do formuláře se neuvádí konkrétní příjem ani konkrétní druh příjmu (srov. bod 4/ poučení), takže formulář lze i v případě poskytování výše uvedených příjmů bez problémů vyplnit. Důvod, pro který v poučení nejsou tyto příjmy vyjmenovány (tedy příjmy podle § 299 občanského soudního řádu neuvedené ve výčtu stanoveném v § 299 odst. 1 občanského soudního řádu), je ten, že poučení se standardně píše jako citace znění právní úpravy. Vyloučení zmíněných pohledávek z exekuce je ovšem dovozováno rozhodovací praxí soudů, není tedy výslovně uvedeno v právní úpravě. Potvrzení se však i na tyto pohledávky vztahuje, uzavřela Markéta Poslušná.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).