Hlavní navigace

Patří pořízení roušek pro zaměstnance do nákladů?

20. 5. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zaměstnavatelé musí dodržet pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Především pořizují roušky, dezinfekci a další ochranné pomůcky.

Nejeden zaměstnavatel je vyrobil z vlastních zdrojů. Otázkou je, zda jde v tomto případě o daňově uznatelný náklad a jak to bude s DPH.

Ať už se jedná o zaměstnavatele, kteří v době pandemických opatření uzavřeli nebo omezili provoz, či zaměstnavatele, jejichž provoz v podstatě ovlivněn nebyl, všichni musí dodržet pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Čtěte více: Možnosti zaměstnávání v omezeném provozu

Přechod na běžný provoz a BOZP

Zaměstnanci se s rozvolňováním opatření pomalu vrací na svá pracoviště z home-office, karantény, ošetřovného atd. Provoz se pomalu obnovuje, ale riziko šíření nákazy je tu stále. Zaměstnavatelé by v této souvislosti měli zavést přiměřená opatření, aby dostáli své zákonné povinnosti zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP).

Zaměstnavatel musí dodržet ustanovení zákoníku práce. Zejména se jedná o § 101 odst. 1 zákoníku práce a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Toto ustanovení se nevztahuje pouze na zaměstnance, ale také na všechny osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovišti.

Dále zákoník práce popisuje v ustanovení § 1 odst. 102, že zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. A ve stejném ustanovení v odstavci 7 se uvádí, že je zaměstnavatel povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek.

Praktická doporučení zaměstnavatelům

Například Společnost pro daňové poradenství KODAP ve svých aktualitách doporučuje přinejmenším dočasné omezení osobního styku s klienty či zákazníky, zajištění osobních dezinfekčních a hygienických prostředků, pravidelnou dezinfekci pracoviště a častější úklid či použití jednorázových ochranných pomůcek. Zavedení těchto opatření doporučujeme doplnit informací v písemné formě, např. vnitřním předpisem, a to zejména kvůli předcházení různým nedorozuměním a možnosti předložení při případné kontrole např. ze strany Státního úřadu inspekce práce.

Je zřejmé, že bude záležet také na situaci, ve které se zaměstnavatel nachází. Jiná pravidla budou na pracovištích s minimem zaměstnanců a jiná v provozech, kde se pohybuje nejen velké množství zaměstnanců, ale také klientů či zákazníků. V každém případě by měli být zaměstnanci informováni, jak zavedená opatření dodržovat, což lze jednoduše provést rozesláním či vyvěšením příslušného vnitřního předpisu. A samozřejmě by měl tato opatření zaměstnavatel, např. prostřednictvím vedoucích pracovníků, pravidelně kontrolovat. Čtěte také: Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli v praxi

Nezbytná jsou pak preventivní opatření ve vztahu k výskytu nákazy na pracovišti. Zahrnují také zajištění odpovídajících zařízení a prostředků pro udržování osobní hygieny na pracovišti. Může se jednat o zvýšený úklid, častější dezinfekci, postupné obnovení provozu, rozdělení pracovníků na týmy nebo na směny, prohlášení o nerizikovosti zaměstnanců, omezení počtu osob v jedné kanceláři, pravidla zvaní návštěv apod.

Ochranné prostředky a daňově uznatelné náklady

Nadále jsou účinná určitá omezující opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, kde patří mimo jiné i nošení ochranných prostředků dýchacích cest mimo bydliště. Zaměstnavatel by neměl připustit, aby zaměstnanci vstupovali na pracoviště bez roušky, a takto dokonce vykonávali činnost (s výjimkou práce z domova). Aktuálně však byla povolena práce bez roušek zaměstnancům při pobytu v kanceláři, pokud jsou od sebe vzdáleni nejméně dva metry. Obejdou se bez ní také lidé pracující v profesích, které jsou vystaveny při práci velké tepelné zátěži.

Pořízení ochranných prostředků pro ochranu zaměstnanců před koronavirem a onemocněním COVID-19 (roušky, dezinfekce, případně další ochranné pomůcky pro ochranu) je daňovým nákladem s možností odpočtu DPH na vstupu. To ostatně potvrdilo i ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji 6/2020. Nezáleží přitom, zda ochranné prostředky byly vyrobeny vlastními silami nebo nakoupeny od třetích osob. Čtěte také: Překážka v práci, svátek a program Antivirus

Naopak ochranné prostředky, jež byly nebo jsou vyrobeny z vlastních zdrojů a jsou společností dále distribuovány např. záchranným složkám nebo sociálním službám, jsou darem. Související náklady není z tohoto důvodu možné považovat za daňově uznatelné. Je však možné je zohlednit jako položku snižující základ daně na základě potvrzení o poskytnutém daru. Dle finančního zpravodaje bylo bezplatné dodání ochranných prostředků a materiálu pro jeho výrobu osvobozeno od DPH plošným prominutím. Po jeho ukončení opět platí, že plátce je povinen odvést DPH z bezúplatně poskytnutých plnění, pokud si při pořízení souvisejících vstupů uplatnil nárok na odpočet.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).