Hlavní navigace

Paušální daň by letos činila 5378 Kč. Čtěte, kdo všechno ji bude moct využít

7. 2. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Místo tří odvodů na daň a pojistné budou moct OSVČ vše vyřešit jednou platbou a nemusely by navíc podávat přiznání. Návrh zákona je už v připomínkovém řízení.

Ačkoli ministryně financí Alena Schillerová avizovala jeden paušální odvod (paušální daň) místo daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění už před rokem, paragrafové znění zákona poslalo ministerstvo financí do připomínkového řízení až před několika dny. Server Podnikatel.cz připravil přehled, jak má paušální daň vypadat, kolik má činit a kdo všechno ji bude moct využít.

Čtěte také: Konec třech formulářů? Místo přehledů a přiznání k dani z příjmů paušální daň 

Kolik by paušál činil letos

Ministerstvo financí představilo koncept nové paušální daně už před rokem. Původně měla zahrnovat minimální zálohy pro sociální a zdravotní pojištění pro příslušný rok (tj. částky, které již nyní všichni poplatníci povinně platí) a částku 500 Kč. Při přípravě návrhu však došlo ke změně parametrů. Celková částka odvodu má sice zůstat přibližně stejná, větší podíl ale bude směřovat na sociální pojištění.

Novela zákona o daních z příjmů, která novou paušální daň zavádí, počítá s tím, že by se skládala z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši přibližně 100 korun. Pro letošní rok by to znamenalo částku 5378 Kč (2926 Kč sociální pojištění, 2352 Kč zdravotní a 100 Kč daň z příjmů) měsíčně. Tato změna parametrů má eliminovat případný negativní vliv paušální daně na výši důchodů pro OSVČ, které by se pro paušální odvod rozhodly.

Daňový portál na Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Potřebujete si rychle spočítat, kolik letos zaplatíte na daních? Zadejte své hodnoty do Daňové kalkulačky pro OSVČ

Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Vyzkoušejte interaktivní šablony, které automaticky vyplní daňový formuláře nebo přehled pro pojišťovnu.

Jakou budete mít čistou mzdu v letošním roce? Aktualizovali jsme pro vás Mzdovou kalkulačku

Nejnovější články o daních sledujte v sekci Daňové přiznání, Daně z příjmů, Přehled o příjmech a výdajích.

Kdo bude moct paušál využít

Institut paušální daně bude dobrovolný, nebudou jej však moct využít všechny OSVČ. Paušální daň se bude týkat jen OSVČ, které mají příjmy do 1 milionu Kč, nejsou plátci DPH a nemají ani registrační povinnost k DPH. Zároveň OSVČ nesmí být dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení. OSVČ nesmí být ani společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti a nesmí vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Jak paušál získat

Pro vstup do paušálního režimu stačí finančnímu úřadu podat oznámení. „Správce daně o tomto oznámení nijak nerozhoduje ani vstup do paušálního režimu nepotvrzuje. Poplatník si tak musí sám posoudit splnění podmínek,“ doplňuje se v důvodové zprávě. Oznámení o vstupu do paušálního režimu ovšem bude nutné podat do 10. ledna roku, od kterého chcete paušální daň uplatňovat.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu půjde podat jen

  • na tiskopisu vydaném ministerstvem financí,
  • na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem MF, nebo
  • datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně učiněnou elektronicky způsoby podle daňového řádu.

V oznámení o vstupu do paušálního režimu budou muset podnikatelé kromě obecných náležitostí podání uvést

  • své identifikační a kontaktní údaje,
  • údaje o vstupu do paušálního režimu,
  • údaje o pojistném na důchodové pojištění podle zákona upravujícího důchodové pojištění (tedy hlavně, u které místní ČSSZ je registrován),
  • údaje o pojistném na veřejné zdravotní pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění (tedy zejména, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn)

Budou moct paušál využít i začínající OSVČ?

Poplatník, který zahajuje činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, se stává poplatníkem v paušálním režimu k počátku kalendářního měsíce, ve kterém činnost zahajuje. Obdobně i ukončení paušálního režimu nastává uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém nastala skutečnost, která má za následek ukončení paušálního režimu, nebo uplynutím kalendářního roku, ve kterém nastala skutečnost, která má za následek ukončení paušálního režimu.

Dokdy budou splatné zálohy

Samotná záloha se bude platit do 20. dne příslušného zálohového období. Zároveň je stanovena výjimka pro zálohové období, ve kterém poplatník zahájil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti; taková záloha je splatná až 20. den bezprostředně následujícího zálohového období, což znamená, že první dvě zálohy jsou splatné ve stejný den. Důvodem této výjimky je skutečnost, že poplatník může činnost zahájit v kterémkoli dni kalendářního měsíce, tedy i po jeho 20. dni, přičemž v takovém případě by nemohl splnit povinnost podle věty první daného odstavce. Zálohu je povinen zaplatit již na zálohové období, ve kterém činnost zahájil, protože paušální zálohy se platí v kalendářních měsících, ve kterém byl poplatník v paušálním režimu, a poplatníkem v paušálním režimu se poplatník stane již od začátku kalendářního měsíce, ve kterém zahájí činnost. Obdobný režim bude nastaven i pro úplně první zálohu v 1. roce nabytí účinnosti tohoto zákona, upřesňuje důvodová zpráva.

Současně bude podnikatelům umožněno, aby, ačkoli jsou paušální zálohy splatné pravidelně jednou za kalendářní měsíc, mohli na společný osobní daňový účet zaslat vyšší platbu (například jednorázově na celý rok dopředu) a zaslané prostředky se poté postupně započítávaly na splatné paušální zálohy.

S paušálem nebudete muset podávat přiznání a přehledy

OSVČ, která bude podmínky pro vstup do paušálního režimu splňovat celý rok, nebude muset podávat daňové přiznání a pojistné přehledy. Jestliže OSVČ během roku naopak přestane splňovat podmínky paušalizace daně z příjmů a veřejných pojistných, může sice i ve zbytku roku platit paušální zálohu, po skončení zdaňovacího období však musí podat daňové přiznání a přehledy a pro určení daně a pojistného vycházet ze skutečných příjmů (standardní režim). Je však důležité zmínit, že zaplacené paušální zálohy za dané období se vždy započtou na daň z příjmů a veřejná pojistná, ať již poplatník má či nemá daň rovnu paušální dani za dané zdaňovací období, říká důvodová zpráva.

Další výhodou paušální daně je podle ministerstva to, že u nich ztratí smysl daňové kontroly. Živnostník by díky tomu mohl ušetřit kromě času také nemalé finanční prostředky, nemusel by si platit např. účetní služby, doplnil Michal Žurovec, mluvčí ministerstva financí, podle kterého se možnost paušálního odvodu dotkne 422 tisíc OSVČ. Ministerstvo financí plánuje zavedení paušální daně od 1. ledna 2021.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).