Hlavní navigace

Paušální daň last minute: Tohle jsou odpovědi na vaše nejčastější otázky

8. 1. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od roku 2021 se spouští nová paušální daň. Některé OSVČ díky ní mohou výrazně ušetřit. Přečtěte si odpovědi na vaše nejčastější otázky.

Novela zákona o daních z příjmů zavádí možnost tzv. paušální daně. OSVČ se tak prostřednictvím jedné paušální platby budou moct zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Na druhou stranu tím ztratí možnost uplatňovat slevy na dani, daňové zvýhodnění či nezdanitelné částky. Paušální odvod se bude skládat z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun. Paušální daň půjde využít už od roku 2021. Manuál, jak si o paušální daň zažádat, jsme psali v článku.

Server Podnikatel.cz nyní přináší velký souhrn otázek a odpovědí, které se paušální daně týkají.

Definici, kdo si o paušální daň může zažádat, příliš nerozumím. Kdo na ni má aktuálně nárok?

Předně, paušální daň je určena pro osoby samostatně výdělečně činné, kterým v roce 2020 příjmy nepřesáhly 1 milion korun. Nesmíte být plátcem DPH, dlužník nebo společník veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti. Paušál tedy míří na skupinu poplatníků s příjmy ze samostatné činnosti, které se zdaňují podle § 7 zákona o daních z příjmůZároveň nesmíte být při podnikání zaměstnancem, ale můžete si přivydělávat pomocí dohod, u kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Stále ale váhám, zda se mi paušální daň pro tento rok finančně vyplatí. 

Paušální daň ročně znamená celkový odvod ve výši 65 628 Kč. Po vstupu do paušálního režimu již ale nemůžete uplatňovat žádné odčitatelné položky, slevy na dani, ani daňová zvýhodnění. Na druhou stranu s paušální daní ušetříte nemalé finanční prostředky i za účetní služby a mnoha živnostníkům přinese i větší jistotu v podobě budoucího starobního důchodu. Pokud se chcete přesvědčit, že se vám paušální daň skutečně vyplatí, zkuste daňovou kalkulačku ministerstva financí.

Podnikám, ale mám dohodu o provedení práce a zaměstnavatel mi strhává zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Můžu také využít paušální daň?

Bohužel ne. Při podnikání si sice můžete přivydělat pomocí dohod, ale v případě dohody o provedení práce (DPP) nesmí vaše příjmy přesáhnout 10 tisíc korun a v případě dohody o provedení činnosti (DPČ) musí být příjem do 3500 Kč (limit platí od roku 2021). Pak se vám příjmy v těchto příjmech rovnou zdaní srážkovou daní (zaměstnavatel nestrhává zálohu na daň). V těchto případech do paušálního režimu vstoupit naopak můžete. Ohlídejte si zároveň, že u zaměstnavatele nepodepíšete „růžový formulář“, tedy prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

A co když mám vedle příjmů z podnikání také příjmy z nájmu? 

Příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy (dle § 8 – 10) nevstupují do limitu ročních příjmů z podnikání ve výši 1 milion Kč pro účely vstupu do paušálního režimu. Nejsou-li ale tyto příjmy daněny srážkou, nesmí v daném roce přesáhnout limit 15 tisíc Kč. Překročení tohoto limitu v daném roce není důvodem pro ukončení paušálního režimu, ale budete muset tyto příjmy uvést v daňovém přiznání a vyčíslit daň a podat přehledy příjmů ČSSZ a zdravotní pojišťovně. Zaplacené paušální zálohy přitom budou započítány na daň a veřejné pojistné. Více jsme o tom psali v samostatném článku

Jak je to s placením paušální daně? Kdy a komu ji mám posílat?

Paušální daň je splatná vždy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce. Částku ve výši 5469 Kč (pro rok 2021) platíte na společný osobní daňový účet. Předčíslí společného osobního daňového účtu bude 2866. Nic víc neplatíte. V částce je zahrnuto zdravotní i sociální pojištění.

Takže pokud o paušální daň požádám 10. ledna 2021, musím ji do 10 dnů také zaplatit?

Ne. V případě vstupu do paušálního režimu, nejpozději do 11. ledna 2021 včetně, je záloha paušální daně splatná do 20. února (respektive do 22. února) společně s únorovou zálohou. Můžete tedy lednovou i únorovou zálohu splatit najednou.

Mluvíte o zálohách na paušální daň. Chápu tedy správně, že budu muset příští rok podávat daňové přiznání, kde ty zálohy zohledním?

Ne. Smyslem paušální daně je to, že daňové přiznání již podávat nebudete. Záloha na paušální daň je slovním termínem v případě, že například v průběhu roku přestanete splňovat podmínku paušálního režimu, pak je tato částka považována za zálohu. Při splnění paušálového režimu je však tato částka konečná, kterou státu za daň z příjmů a pojištění odvádíte.

Nemusím vést ani evidenci příjmů, pokud budu v paušálním režimu?

Evidenci příjmů je dobré si v určitém rozsahu vést i nadále. Je totiž možné, že v roce, kdy paušální daň platíte, se vám příjmy zvýší natolik, že přesáhnete v příjmech 1 milion korun nebo naplníte podmínky pro registraci k DPH (kromě obratu 1 milionu korun za uplynulých 12 měsíců nebo i méně se plátcem můžete stát i z jiných důvodů, např. převzetím podnikání po zemřelé osobě, která byla plátcem DPH).

Takže je možné, že mě berňák poctí svojí kontrolou, aby zjistil, jestli nevydělávám více?

Ne. Kontroly ze strany finanční správy u paušální daně zanikají. Jako poplatník jste však povinen si příjmy hlídat, abyste i pro další roky splňoval podmínky pro paušální režim.

Musím tedy každý rok o paušální daň žádat?

Ne. Jakmile do režimu paušální daně vstoupíte, nemusíte ani v dalších letech o tento režim žádat. Finanční správa ale doporučuje, abyste si vedl alespoň evidenci příjmů v určitém rozsahu. Pokud totiž v průběhu roku přestanete splňovat podmínky pro paušální režim (například vaše příjmy ve zdaňovacím období přesáhnou 1 milion korun), jste povinen poté podat daňové přiznání i přehledy pro pojišťovny.

A jak to bude s pojištěním? Opravdu už nemusím platit žádné zálohy?

Opravdu ne. U paušální daně vám zcela odpadá povinnost platit zálohy nejen zdravotní pojišťovně, ale i České správě sociálního zabezpečení. Nemusíte ani v dalším roce vyplňovat přehledy.

A musím informovat svou zdravotní pojišťovnu i ČSSZ o vstupu do paušálního režimu?

Nemusíte. Toto vše za vás udělá finanční úřad. Zaplaťte u pojištění poslední zálohy za rok 2020, do stanoveného termínu v roce 2021 podejte přehledy, ale žádné zálohy v roce 2021 už neplaťte.

Co když si chci i v paušálním režimu platit dobrovolné nemocenské pojištění? Nebo si platit více na důchodové pojištění? 

V paušální dani dobrovolné nemocenské pojištění obsaženo není. Platit si ho však nad rámec povinných paušálních záloh samozřejmě můžete stejně jako dosud. Stejně tak si můžete odvádět i vyšší důchodové pojištění, přestože je částka důchodového pojištění v paušální dani obsažena nejvíce a odpovídá minimálnímu příspěvku navýšenému o 15 %. Kompetentní institucí pro správu nemocenského i důchodového pojištění zůstává i nadále příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. V případě, že zahajujete samostatnou činnost po 1. lednu 2021, můžete k přihlášení se k nemocenskému pojištění využít také přímo oznámení o vstupu do paušálního režimu.

A pokud vstoupím do paušálního režimu v lednu, musím také v lednu podávat daňové přiznání?

Nemusíte. Daňové přiznání v roce 2021 za zdaňovací období 2020 podejte v běžném termínu a v běžném termínu i zaplaťte případný nedoplatek, který vám z daňového přiznání vyjde.

Začátkem roku dostávám výpis z hypotečního úvěru a životního pojištění. V daňovém přiznání jsem si zaplacené úroky vždy uplatňoval. Mohu i u paušální daně?

Ne. Smyslem paušální daně je to, že platíte jednu paušální částku, ale nesmíte si již už uplatnit žádné slevy na dani. Je proto důležité, abyste si spočítal, zda se vám paušální daň skutečně vyplatí. Nezapomeňte však do výpočtů zahrnout kromě daní i náklady na pojištění.

Slevu na děti ani školkovné nelze uplatnit?

Bohužel ne. Paušální daň je konečná a žádné slevy uplatnit nelze.

Co když nebudu mít peníze na splátku paušální daně z důvodu uzavření provozovny kvůli vládním opatřením. Mohu požádat o odklad?

Pokud vstoupíte do paušálního režimu a zálohy platit nebudete, bude finanční úřad u vás evidovat nedoplatek, tudíž za každý den prodlení vám bude naskakovat i úrok z prodlení. Toto je aktuální znění zákona. Je otázkou, zda by ministerstvo v případě dalších mimořádných opatření přistoupilo k úlevám, například k odkladům záloh. Toto vám nikdo zaručit nyní nemůže.

A když se dostanu do dlouhodobé pracovní neschopnosti? 

V takovém případě je z pohledu poplatníka v paušálním režimu rozumné přerušit svou živnost. Při ukončení či jen přerušení samostatně výdělečné činnosti přestanete být v paušálním režimu ke konci daného měsíce a v dalších měsících již paušální zálohy platit nemusíte. Pokud poplatník v témže roce opět zahájí činnost a vstoupí do paušálního režimu, výsledná částka paušální daně za daný rok bude snížena úměrně tomuto přerušení.

Pro rok 2021 byla stanovena paušální daň ve výši 5469 Kč. Stejná částka bude i v následujícím roce?

Ne. Částka se bude každoročně měnit. Proto si v dalším zdaňovacím období tuto částku hlídejte, abyste se nevystavil riziku nedoplatku a úroku z prodlení.

Doručil jsem oznámení o vstupu do paušálního režimu, dostanu potvrzení?

Finanční úřad oznámení o vstupu do paušálního režimu nepotvrzuje ani neschvaluje. Podáním oznámení tedy poplatník na svoji zodpovědnost potvrzuje splnění zákonných podmínek. Po podání oznámení o vstupu tedy můžete nastavit své pravidelné měsíční zálohy ve výši 5469 Kč a přerušit placení záloh na sociální a zdravotní pojištění. Nic dalšího už řešit nemusíte, finanční úřad to s vaší zdravotní pojišťovnou a správou sociálního zabezpečení vyřídí za vás.

Co v praxi čeká živnostníka v paušálním režimu, který přesáhne roční limit příjmů ve výši 1 milion Kč? 

Pokud živnostník během roku přesáhne stanovený limit příjmů z podnikání ve výši 1 milion Kč, musí tuto skutečnost do 15 dnů oznámit finančnímu úřadu a být připraven podat standardní cestou daňové přiznání a přehledy pojistného. 

školení - konsolidační balíček

Předpokládám, že začnu podnikat jako OSVČ (založím si živnost) v dubnu 2021. Mohu pak vstoupit do paušální daně? 

Pokud zahajujete samostatně výdělečnou činnost v průběhu roku 2021 a přihlásíte se k paušální dani, v paušálním režimu jste od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém tuto činnost zahajuje. Ve vašem případě tedy od 1. dubna 2021. Oznámení o vstupu do paušálního režimu přitom doručujete finančnímu úřadu do dne zahájení činnosti.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).