Hlavní navigace

Petr Handl: Žaloby na určení nájmu se nekonaly a důchodci na ulici neskončili

25. 5. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nájemníkům jsme předložili návrh postupného navyšování nájemného, doplněný sociálními programy. Ten přijalo 99 % nájemníků, říká Petr Handl z RPG Real Estate.

S výjimkou velkých měst skončil na začátku roku 2011 proces deregulace nájemného. S jakými největšími problémy se majitelé bytů během deregulace potýkali, co vše museli v  jejím průběhu řešit a naplnili se pesimistické předpovědi o tisících žalobách na určení nájmu? O tom všem jsme si povídali s Petrem Handlem, mluvčím realitní skupiny RPG Real Estate, největšího vlastníka bytů v ČR.

Váš bytový fond se nachází ve městech a obcích, kde deregulace nájemného skončila již na konci roku 2010. Jak velký rozdíl byl mezi regulovaným nájemným a tržním nájemným?

V době končící regulace se regulované nájemné v našich bytech pohybovalo od 19,66 Kč/m2 po 50,02 Kč/m2, přičemž místně obvyklé nájemné bylo v té době (tedy na konci roku 2010) 60–130 Kč/m2. Museli jsme se s nájemníky dohodnout na nových podmínkách platných po skončení deregulace. 

Kolika nájemníků RPG se změny týkaly?

Tyto nové podmínky bylo zapotřebí dohodnout s nájemníky zhruba 35 600 bytů.

S kolika z nich jste se na nových podmínkách nedohodli?

Nájemníci, kterých se deregulace týkala, měli možnost získat bonus za rychlé jednání. Náš návrh jsme nájemníkům předložili v polovině listopadu 2010 s tím, že čas na přijetí měli do 31. prosince 2010 a nová výše nájemného platila od 1. února 2011. Ti nájemníci, kteří však zareagovali rychle a náš návrh přijali do 15. prosince 2010, získali jako bonus padesátiprocentní slevu na nájemném za únor 2011. Tato sleva se nakonec týkala zhruba 29 000 domácností.

V požadovaném termínu do 31. prosince 2010 přijalo náš návrh 90 % oslovených nájemníků. Ale i s těmi zbývajícími jsme nadále pokračovali v jednání a postupně jsme dospěli k dohodě s 99 % dotčených domácností. Těch, s nimiž jsme se na nových podmínkách prozatím nedohodli, je tedy skutečně jen minimum.

Čtěte také: Jak zdanit příjmy z pronájmu? Poradíme vám

Někteří odborníci předpovídali, že tisíce případů skončí u soudu, jelikož se dohody s nájemníky nepodaří dosáhnout. Podle vašich statistik se však nic takového nestalo…

Vždy jsme považovali možnost soudního určení výše nájmu až za krajní variantu a upřednostňovali jednání s nájemníky. Proto jsme také do této chvíle nemuseli podat více než jen zhruba čtyřicet určovacích žalob, přičemž soud se doposud začal zabývat pouze jedním naším případem. S několika nájemníky jsme navíc i po podání určovací žaloby dospěli k dohodě, takže k soudnímu určení výše nájemného u nich nakonec nemuselo dojít. Obecně se nám tedy potvrdilo, že nejdůležitější je s nájemníky komunikovat, protože domluva je ve většině případů možná.

Jak jste vaše návrhy nájemníkům koncipovali? Změnili jste ceny rovnou na tržní?

Po důkladné analýze a zvážení všech aspektů jsme jednoznačně dospěli k návrhu, že nebudeme požadovat skokové navýšení z regulovaného přímo na maximální tržní nájemné, ale nájemníkům jsme předložili návrh postupného navyšování nájemného, navíc doplněný řadou investičních a doprovodných sociálních programů. Konkrétně náš návrh spočíval v tom, že v roce 2011 bychom nájemné zvýšili maximálně o 7,50 Kč/m2, v letech 2012 a 2013 maximálně o 5 Kč/m2 a od roku 2014 bychom zvyšovali už pouze o inflaci.

Ony maximální částky za metr čtverečný, o něž by se nájemné meziročně navyšovalo, se přitom ani zdaleka netýkaly všech dotčených nájemníků a u mnohých se počítalo s navýšením nižším. Všem nájemníkům, kteří na náš návrh přistoupili, jsme se navíc písemně zavázali, že do konce roku 2014 jim vyměníme stará okna za nová plastová.

Čtěte také: Víte jistě, že příjmy z pronajímaného pole nebo louky zdaňujete správně?

V souvislosti s deregulací se zmiňovala především problematika seniorů. Jak na deregulaci zareagovali důchodci? Mají vůbec na tržní nájem peníze?

Samozřejmě jsme při deregulace mysleli i na seniory a nájemníky, kteří se dostali do finanční nouze. V souvislosti s deregulací nájemného jsme proto zřídili dva fondy: RPG Fond bydlení a RPG Záchranný fond. Z Fondu bydlení poskytujeme příspěvek formou slevy z nájmu do výše 500 Kč měsíčně samostatně žijícím seniorům nad 60 let v případě, že splní podmínky pro čerpání tohoto příspěvku. Ze Záchranného fondu poskytujeme formou slevy z nájmu pomoc také nájemníkům, kteří se nezaviněně dostanou do nečekané tíživé životní situace.

skoleni_29_6

Připravovali jste váš plán deregulace také se sdruženími nájemníků? Pokud ano, jak na váš přístup reagovali?

Návrh, který jsme našim nájemníkům nakonec předložili, byl ještě předtím podroben i oponentuře ze strany Sdružení nájemníků ČR (SON), s nímž jsme v této souvislosti uzavřeli memorandum o součinnosti při řešení otázek nájemního bydlení. I když na začátku jsme se SON byli v podstatě rivalové a stáli na opačné straně barikády, ukázalo se, že vzájemná výměna názorů, informovanost a snaha o konstruktivní řešení na obou stranách přinesla své výsledky. Na základě připomínek SON byly například ve prospěch nájemníků upraveny některé podmínky pronájmu bytů. Zástupci SON jsou účastni i na práci komisí, které posuzují žádosti nájemníků o příspěvek ze zmíněných sociálních fondů RPG, a pravidelně také kontrolují, zda plníme své závazky, které jsme nájemníkům v souvislosti s navyšováním nájemného dali ve vztahu k investicím do dalšího zkvalitňování našeho bytového fondu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).