Hlavní navigace

Placení mýta se netýká všech. Jaká vozidla jsou osvobozena?

26. 11. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Nový mýtný systém se spustí 1. prosince. Připomeňte si, kterých vozidel se placení mýta týká a která jsou naopak osvobozena.

Zpoplatnění je stanoveno podle typu vozidla a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci.  

Dopravci se musí registrovat u společnosti CzechToll. Využít k tomu mohou některé z více než dvou stovek obchodních míst, regionální pobočky Hospodářské komory ČR, vydavatele tankovacích karet nebo portál www.mytocz.eu. Také musejí do vozidel pořídit a nainstalovat nové palubní jednotky. Kauce za tyto palubní jednotky je ve výši 2468 Kč. Mýto lze platit předem (režim pre-pay) nebo následně na základě faktury (režim post-pay). 

Více o placení naleznete v článku Nový mýtný systém se blíží, jaké výhody má platit mýto pre-pay a jaké post-pay?

Kdo musí mýto platit?

Mýto musí na zpoplatněných pozemních komunikacích platit ta silniční motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly, jejichž největší povolená hmotnost je větší než 3,5 tuny, a autobusy. Autobusem se pro účely mýtného systému rozumí silniční motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly, které má v dokladech o registraci uvedenu největší povolenou hmotnost 3 501 kg nebo více. A dále zároveň alespoň jeden z následujících údajů: v poli J. kategorie vozidla … M2 nebo M3 nebo M2G nebo M3G, v poli typ (druh) vozidla … „autobus“ a v poli S. počet přepravovaných osob včetně řidiče 10 nebo více (nebo součet míst k sezení a stání v polích S.1 a S.2) 

Vozidla se dále rozdělují podle emisní třídy a podle počtu náprav. Podle emisní třídy se vozidla dělí na 4 kategorie: do třídy EURO II, třídy EURO III a IV,třídy EURO V a třídy EURO VI, EEV a vyšší. Podle počtu náprav jde o vozidla se dvěma nápravami, se třemi nápravami a se čtyřmi nebo více nápravami.

Myto.podnikatel.cz

 

Připravte se na nové mýto včas. Vyzkoušejte nejsnadnější platbu mýtného. Sjednejte si Road Account, které Vám usnadní registraci vozidel a umožní souhrnnou platbu v režimu odložené splatnosti.

Partnerem myto.podnikatel.cz je Diners Club

Jaká vozidla jsou osvobozena?

U vozidel osvobozených od zpoplatnění se mýtné nehradí, ale vozidlo musí být zaregistrováno v systému elektronického mýtného a vybaveno palubní jednotkou pro účely kontroly. Provozovatel osvobozeného vozidla na kontaktním místě uzavře „Dohodu o podmínkách užívání elektronického zařízení v režimu osvobozeného od úhrady mýtného“. Za provozovatele může tuto dohodu uzavřít jeho statutární orgán nebo osoba s písemným pověřením veřejnoprávních orgánů a organizací, popřípadě jiná osoba, která se prokáže provozovateli systému písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za provozovatele vozidla.  

Provozovatel nebo pověřená osoba je povinna doložit ověřený dokument potvrzující jeho právní osobnost a technický průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla. Zároveň je povinen při zaevidování vozidla informovat provozovatele systému o tom, že má vozidlo pokovené čelní sklo. Tato osoba zodpovídá za správnost sdělených údajů a předložených dokladů. Také musí být provozovateli systému oznámena změna údajů provozovatele vozidla, a to prostřednictvím reklamačního formuláře. 

Zjistěte, kde je povinností platit mýto: Čtěte přehled, na kterých silnicích I. třídy se má nově platit mýto

Mýtnému nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem vybaveným zvláštním výstražným světlem podle zvláštního právního předpisu, pokud se jedná o vozidlo Vězeňské služby České republiky, vozidlo poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby nebo o vozidlo složky integrovaného záchranného systému neuvedené v předchozích bodech. Dále vozidla Ministerstva vnitra ČR používané Policií České republiky a opatřená nápisem „POLICIE“; ozbrojených sil České republiky, včetně vozidel používaných Vojenskou policií a opatřených nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“ a vozidel ozbrojených sil jiného státu na základě vzájemnosti, celních orgánů opatřeným nápisem „CELNÍ SPRÁVA“. Osvobozená jsou také vozidla Hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů opatřených nápisem "HASIČI“; obecní nebo městské policie opatřené nápisem "OBECNÍ POLICIE“ nebo "MĚSTSKÁ POLICIE“ a Vězeňské služby České republiky se zvláštním barevným provedením a označením podle zvláštního právního předpisu. 

Kromě těchto vozidel spojených se složkami Integrovaného záchranného systému jsou osvobozena také vozidla přepravující těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. Dále vozidla přepravující nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou. 

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se změní pro OSVČ i zaměstnance od 1. ledna 2020? Sledujeme všechny novinky a daňové změny

Osvobozena jsou také vozidla vedená v registru silničních vozidel členů diplomatické mise, provozovaná domovem pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li k přepravě osob se zdravotním postižením, vozidla provádějící záchranné a likvidační práce a při ochraně obyvatelstva; vozidla Správy státních hmotných rezerv při přepravě materiálů státních hmotných rezerv nebo humanitární pomoci státu za krizových situací podle zvláštního právního předpisu a vozidla správce zpoplatněné pozemní komunikace. 

Neregistrování se nevyplatí. Podívejte se, jaké budou výše pokut: Za neregistrované vozidlo pokuta až 100 000 Kč. A to jak řidičům, tak dopravcům 

Kontroly budou probíhat už od 1. prosince

Současný mikrovlnný mýtný systém bude nahrazen tím novým, satelitním k 1. prosinci 2019. Dopravci budou muset používat do 30. listopadu ve vozidlech dnešní mikrovlnné palubní jednotky a od půlnoci na 1. prosince 2019 pak jednotky pro satelitní mýtný systém. Výběr mýtného tím pádem nebude přerušen a kontroly plnění povinnosti dopravců mít ve vozidle na zpoplatněných komunikacích funkční palubní jednotku budou probíhat kontinuálně. 

chytré podnikání - tip témata

Společnost CzechToll už v září předala 40 vozidel speciálně navržených a upravených pro mobilní kontrolu výběru mýtného v ČR od 1. prosince 2019. Jedná se o vozidla, ve kterých vykonává kontrolu celní správa. Jsou podobná těm současným, ale jsou vybavena podstatně širší paletou technologií a jejich provoz bude ekologičtější i ekonomičtější. Předání vozidel pro mobilní kontrolu výběru mýtného považuji za důležitý signál, že je nový systém připraven a bude od začátku prosince fungovat jak v oblasti výběru mýta, tak v oblasti potřebné kontroly plnění povinností ze strany dopravců, říká v tiskové zprávě Vladimír Kremlík, ministr dopravy.

Celní správa v rámci výkonu kontrolní činnosti v systému elektronického mýtného odhalila od ledna do července letošního roku 12 497 případů porušení právních předpisů dopravci a uložila blokové pokuty v celkové výši přesahující 12 milionů korun.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).