Hlavní navigace

Plánujete se zapojit do dražby o iPhony? Seznamte se s podmínkami

8. 7. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V úterý 9. července odstartují dražby produktů Apple, které byly zabaveny v rámci kontrolní akce finanční a celní správy. Zúčastnit aukce se může až na několik výjimek každý, důležitá je především registrace a poté splnění povinností spojených s dražební jistinou.

Elektronické dražby jsou prováděny s využitím APED (APlikace Elektronických Dražeb), kterou provozuje Generální finanční ředitelství. Uživatel APED má možnost prohlížet seznam dražeb a sledovat jejich průběh, zřídit si uživatelský účet v APED a v případě, že má zřízen uživatelský účet, má možnost se do APED přihlásit, pracovat s ním a účastnit se dražeb. Jak upřesňuje Finanční správa ČR, prohlížet nařízené a uskutečněné dražby a sledovat jejich průběh může každý, bez ohledu na to, zda má zřízen uživatelský účet nebo nemá.

K dražení je třeba registrace

Jak jsme již psali, přístup do APED získá žadatel po online registraci, vyplnění žádosti a ověření identity. Identita žadatele se ověřuje pouze při registraci do aplikace, a to pomocí datové schránky, uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím služby NIA ID či bankovní identity. Ověřit identitu žadatele je možné také osobně na finančním úřadě.

Chcete se zapojit do online dražby Finanční správy ČR. Přinášíme návod, jak na to Přečtěte si také:

Chcete se zapojit do online dražby Finanční správy ČR. Přinášíme návod, jak na to

Kdo dražit nemůže?

V dražebním řádu je uvedeno, že dražit nemohou úřední osoby správce daně, který dražbu nařídil, dlužník a manžel dlužníka nebo jejich zástupci a dále ti, jimž jiný právní předpis brání v nabytí věci, která je předmětem dražby (§ 201 písm. a) DŘ). Dražit také nemůže vydražitel předmětu dražby, který je znovu dražen z toho důvodu, že tento vydražitel neuhradil ve stanovené lhůtě nejvyšší dražební podání ([§ 201 písm. b) DŘ). Z účasti na dražbě je vyloučen také znalec, který provedl ocenění předmětu dražby (§ 201 písm. a) a § 77 DŘ).

Jak se přihlásit do dražby?

Do dražby se tedy může přihlásit subjekt se zřízeným uživatelským účtem, a to u dražby bez stanovené dražební jistoty buď před zahájením dražby, nebo kdykoliv během jejího trvání.

V případě dražby se stanovenou dražební jistotou je přihlášení do dražby možné jen před jejím zahájením, a to tak, aby bylo možné ve stanoveném termínu složit dražební jistotu. Tato platba musí být ve stanoveném termínu připsána na účet správce daně. Přihlášením se do dražby uživatel vyjadřuje souhlas se zněním „Podmínek pro provádění elektronických dražeb“ (Dražební řád), platným ke dni podpisu dražební vyhlášky, upřesňuje finanční správa dále.

Zúčastníte se v létě dražby Finanční správy?

Jak je to s platbou dražební jistiny?

U dražeb nemovitých věcí nebo dražeb movitých věcí dle § 211 odst. 5 DŘ vyžaduje zákon jako jednu z podmínek pro účast v dražbě složení dražební jistoty. Dražitel ji musí složit ve výši a lhůtě stanovené dražební vyhláškou. Ta zpravidla činí pět pracovních dnů před začátkem dražby.

Dražební jistota musí být složena na účet správce daně se správnými platebními údaji jednou platbou a ve správné výši. Platební údaje obsahuje dražební vyhláška a jsou uvedeny v informativním e-mailu, který uživatel obdrží. Nedodržení tohoto pravidla má za následek nemožnost účastnit se dražby. Složená dražební jistota se vztahuje vždy pouze k předmětu dražby, k němuž byla složena a nelze ji převádět na jiný předmět dražby.

O složení dražební jistoty bude uživatel informován e-mailem. Informační e-mail bude před zahájením dražby uživateli doručen i v případě, že se přihlásí do dražby s jistotou a jistota nebude připsána na účet správce daně ve stanovené lhůtě, nebo pokud dražitel při složení jistoty nedodržel některé z požadovaných pravidel, píše se dále v dražebním řádu.

Když je dražitel neúspěšný, je mu dražební jistota vrácena, a to bez žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne ukončení dražby na bankovní účet evidovaný v APED.

Podívejte se na některé nabízené produkty

Kdy je dražba ukončena?

Podle dražebního řádu dražba končí vydražením všech předmětů dražby, v případě více předmětů dražených postupně končí dražba v okamžiku, kdy dosažený výtěžek získaný dražbou postačuje k uspokojení vymáhaných nedoplatků a dalších nároků, které mají být popřípadě uspokojeny při rozvrhu výtěžku (§ 202 DŘ).

Jaká je lhůta pro zaplacení nejvyšší nabídky?

Lhůta pro úhradu nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce. V případě dražby movitých věcí nesmí být tato lhůta delší než 10 dnů ode dne udělení příklepu (§ 211 odst. 2 DŘ) a v případě dražby nemovitých věcí a movitých věcí dražených dle ustanovení § 211 odst. 5 DŘ nesmí být delší než 2 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o příklepu (§ 222 odst. 3 DŘ).

V uvedených termínech musí být platba připsána na účet správce daně a vydražitelem složená dražební jistota se započítá na úhradu nejvyššího podání.

Může dojít ke zrušení dražby?

Před zahájením dražby může dojít k jejímu zrušení v případech, kdy nejsou splněny předpoklady pro její konání. Například když před zahájením dražby došlo k úhradě nedoplatku nebo když s dlužníkem bylo zahájeno insolvenční řízení a podobně. V takovém případě by o zastavení nebo zrušení dražby byli informováni všichni dražitelé zveřejněním rozhodnutí v APED. V případě zastavení dražby v jejím průběhu by byli informováni uživatelé přihlášení k dražbě také e-mailem.

Dražba může být zrušena i v případě, že v průběhu elektronické dražby došlo k omezení funkčnosti APED na straně provozovatele v takovém rozsahu a době, které ovlivnilo výsledek dražby a některý z uživatelů to namítne. Obecně však technické problémy na straně uživatele nejsou důvodem pro zastavení nebo zrušení dražby.

Harmonogram dražeb

Online dražby elektroniky
Termíny Časy
9. 7. – 12. 7. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00
15. 7. – 18. 7. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00
22. 7. – 26. 7. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00
29. 7. – 2. 8. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00
5. 8. – 9. 8. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00
12. 8. – 15. 8. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).