Hlavní navigace

Plánujete ve firmě změnu prospěšnou životnímu prostředí? Využijte na to dotace

8. 9. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
I když se v souvislosti s konsolidačním balíčkem hovoří o omezení dotací, stále je k dispozici mnoho programů, které mohou podnikatelé a firmy využít.

Dotační programy často souvisejí s alternativními zdroji energie nebo změnami v podnicích vedoucích ke zlepšení dopadů na životní prostředí.

Program pro větrné elektrárny byl prozatím ukončen

Výzva s názvem Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny OP TAK měla původně běžet od loňského srpna až do února 2024. Ministerstvo průmyslu a obchodu se však jako řídicí orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost rozhodlo ukončit k 31. srpnu příjem žádostí. Důvodem je, že muselo reagovat na významné změny v podmínkách veřejné podpory stanovené aktualizovaným zněním nařízení Evropské unie. Nové výzvy s upravenými podmínkami pak budou opětovně vyhlášeny v závislosti na délce nezbytných procesů spojených s vyjasněním příslušných článků nového GBER. Plánovaný termín je přelom roku 2023/2024, uvedlo dále ministerstvo. Cílovou skupinou této výzvy byly malé, střední i velké podniky a podporovanou aktivitou byla výstavba větrných elektráren.

Stále je možné využít úvěrů na úspory energie

Stejná situace nastala také u výzvy Úspory energie z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), která měla běžet do letošního listopadu. Byla určena pro malé a střední podniky, ale i pro ty velké a připraveno v rámci ní bylo celkem 10 miliard korun s tím, že na projekt bylo možné získat dotaci až ve výši 200 milionů korun. I když se čeká na vyhlášení nové výzvy s upravenými podmínkami podle výše zmíněné směrnice s plánovaným termínem přelom roku 2023 a 2024, stále je možné využít úvěr od Národní rozvoje banky. Jak jsme již psali, jedná se o zvýhodněný úvěr na energeticky úsporné projekty, který je určen pro firmy bez rozdílu velikosti uvažující o projektech vedoucích k úspoře energií, a to z různých oborů podnikání. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR, kromě hlavního města Prahy.

Z úvěru lze financovat například:

 • zateplení obvodového pláště, výměnu a renovace otvorových výplní,
 • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov,
 • využití odpadní energie,
 • modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v budovách,
 • akumulace všech forem energie,
 • výměna technologie (bez přímé produkce CO2),
 • využívání obnovitelných zdrojů energie v kombinaci s dalšími opatřeními.
Název úvěru Výše úvěru Výše v procentech Doba splatnosti Úroková sazba Odklad splátek jistiny
Nové úspory energie (OPTAK) 0,5 až 60 mil. Kč 90% 10 let 1.99% 2 roky
Solární panely na domě? Zájem je obrovský a nově mohou instalovat i SVJ a družstva Přečtěte si také:

Solární panely na domě? Zájem je obrovský a nově mohou instalovat i SVJ a družstva

Nový program zaměřený na malé vodní elektrárny

V půli srpna vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu další výzvu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost s názvem Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny. Jejím cílem je zvýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v České republice a tím i zvýšení soběstačnosti v dodávkách elektrické energie. Jak je uvedeno přímo ve výzvě, cílem je také podpora dílčích cílů směřující ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů, zajištění plnění sektorových cílů ve vytápění a chlazení a v oblasti dopravy. Plněním cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, zvyšováním podílu energie z OZE budou plněny základní předpoklady pro postupný přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a růst konkurenceschopnosti podniků, píše se zde dále.

Mezi podporované aktivity patří modernizace a výstavba malých vodních elektráren a výše podpory je jeden až sto milionů korun s tím, že míra podpory je 65 % pro malý podnik, 55 % pro střední podnik a 45 % pro velký podnik. Cílovou skupinou jsou tedy malé, střední a velké podniky. Způsobilými výdaji jsou technologická nebo stavební část stavby, inženýrská činnost a projektová dokumentace.

Název programu Cílová skupina Plánovaná alokace Výše podpory Zahájení příjmu žádostí Ukončení příjmu žádostí
Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – výzva I. malé, střední a velké podniky 500 mil. Kč 1–100 mil. Kč 6. 9. 2023 13. 12. 2024

Další výzva se zaměřuje na vtláčení biometanu

Podobnou výzvou ze stejného programu (OP TAK) je ta s názvem Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu s cílem snižování závislosti na dovážených fosilních palivech, bezpečnosti dodávek, vyšší energetické soběstačnosti a snižování emisí skleníkových plynů. Stejně jako u předchozí výzvy jsou zde cílovou skupinou malé, střední a velké podniky a výše podpory je 1 milion Kč až 100 milionů korun. Míra podpory záleží na tom, jestli přímo souvisejí s výrobou energie z obnovitelných zdrojů energie – biometanu, nebo ne. V prvním případě se jedná o 65 % u malého podniku, 55 % u středního a 45 % u velkého podniku. Pokud nesouvisí přímo, jedná se o 50 %, 40 % a 30 %.

K podporovaným aktivitám patří:

 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě.
 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a technologie plnění plynem (například Bio-CNG plnicí zařízení včetně plničky a navazující technologie, Bio-CNG plnicí stanice včetně výdejního stojanu a navazující technologie).
Název programu Cílová skupina Plánovaná alokace Výše podpory Zahájení příjmu žádostí Ukončení příjmu žádostí
Obnovitelné zdroje energie vtláčení biometanu – výzva I. malé, střední a velké podniky 1 mld. Kč 1–100 mil. Kč 6. 9. 2023 13. 12. 2024

Brzy se spustí program pro výrobce elektřiny

Výrobci elektřiny budou moci podávat žádosti do programu Nové obnovitelné zdroje v energetice – RES+. Jeho spuštění je plánováno na čtvrtý kvartál tohoto roku a podnikatelé v rámci něj mohou získat až 370 milionů korun. O dotaci mohou tedy žádat právnické a fyzické osoby, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) s tím, že při podání žádosti je nutné mít uzavřenou platnou smlouvu o připojení, případně smlouvu o budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě.

účto říjen 23 - tip do článku

Podporovanými aktivitami jsou v tomto případě samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS) a sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE. Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE. Žádat je možné o dotace na stavební práce, dodávky a služby, činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru nebo BOZP.

Jak uvádí server Enovation.cz, hlavní podmínky pro zisk dotace jsou:

 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu,
 • FVE do 1MWp na budovu s jedním předávacím místem nejsou podporovány,
 • doba realizace projektu nesmí přesáhnout 5 let od okamžiku schválení projektu,
 • projekt musí být realizován na území České republiky,
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích,
 • žadatel nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).