Hlavní navigace

Platby autorských poplatků jsou od letoška jednodušší. Jedná se už jen s OSA

10. 1. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Svazy zastupující umělce se dohodly na vytvoření jednotného inkasního místa. Výběr autorských poplatků je od ledna jednodušší.

Výběr autorských poplatků se zjednodušil. Za všechny svazy umělců bude nově uzavírat smlouvy jen Ochranný svaz autorský.

Kolektivní správci OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA se rozhodli vyjít vstříc požadavkům podnikatelů provozujících restaurace, bary, ubytovací zařízení, obchody nebo provozovny služeb, ve kterých pro zvýšení komfortu nebo zpříjemnění atmosféry pouští televizi, rádio nebo reprodukují audio nebo video ze záznamu, například z CD. Zatímco dosud museli vyjednávat o licencích a platit dvěma správcům, tedy OSA (zastupujícím zároveň agenturu DILIA) a INTERGRAMem (zastupujícím i OOA-S a OAZA), nově bude stačit uzavřít smlouvu a hradit licenční poplatky pouze Ochrannému svazu autorskému. Ten pak platby na základě jejich aktuálních sazebníků přerozdělí jednotlivým kolektivním správcům. 

Důvodem, který vedl kolektivní správce k vytvoření jednotného inkasního místa, bylo úsilí těchto správců zjednodušit agendu uzavírání licenčních smluv a výběr autorských odměn ve vztahu k uživatelům, říká Jan Simon, ředitel INTERGRAMu – Nezávislé společnosti výkonných umělců, výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Vzhledem ke komplikovanosti autorskoprávní problematiky v minulosti občas docházelo k tomu, že někteří uživatelé opomenuli získat licenci od OSA nebo od INTERGRAMu. Proto věříme, že se jedná o krok, který napomůže právní jistotě na straně uživatelů, dodává předseda představenstva OSA – Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním Roman Strejček.

Pokračujte na: Na autorský zákon jsme krátcí. Možná na něj vyzraje až Jára Cimrman

Provozování rozhlasového či televizního vysílání a provozování ze záznamu a jeho přenos upravují § 20 a § 23 autorského zákona

  • Provozováním díla ze záznamu se rozumí zpřístupňování díla ze zvukového nebo zvukově obrazového záznamu pomocí přístroje, s výjimkou užití díla způsoby podle § 21 až 23. Přenosem provozování díla ze záznamu se rozumí současné zpřístupňování díla ze záznamu pomocí reproduktoru, obrazovky nebo podobného přístroje umístěného mimo prostor provozování ze záznamu.
  • Provozováním rozhlasového či televizního vysílání díla se rozumí zpřístupňování díla vysílaného rozhlasem či televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového či televizního vysílání. Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 nepovažuje zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních.

Vytvoření jednoho kontaktního místa s sebou ale přináší benefity i pro samotné nositele práv. Sloučením procesů do jednoho místa má být dosaženo snížení administrativní zátěže uživatelů a současně se i zlevní výběr honorářů pro zastupované autory, umělce, výrobce, nakladatele a další nositele práv, které kolektivní správci zastupují.

Psali jsme: Pokud v provozovně hrají rádia typu Jamendo, OSA platit nemusíte, tvrdí právníci

Platba na jedno kontaktní místo

Uživatelům (provozovatelům zvukové nebo obrazové produkce) nově stačí uzavřít prostřednictvím Zákaznického centra OSA jedinou smlouvu a uhradit veškeré autorskoprávní závazky vyplývající z veřejného provozování prostřednictvím zvukových a zvukověobrazových zařízení snadno na jednom místě, takzvaném jednom kontaktním místě. Licenční podmínky jsou dány sazebníky jednotlivých správců a OSA vytváří licenční smlouvu na jejich základě. Taková smlouva tedy deklaruje úhrn licenčních odměn za všechny kolektivní správce do jediné částky, kterou pak OSA dle příslušných sazebníků přeúčtovává a vyplácí kolektivním správcům pro jimi zastupované nositele práv, přibližuje Roman Strejček. Z novinky se prakticky stane povinnost. Všichni uživatelé budou automaticky odkazováni na hrazení autorských odměn právě Ochrannému svazu autorskému.

Z uvedeného vyplývá, že od 1. 1. 2018 uživatelská veřejnost nebude v záležitostech INTERGRAMu jednat s pracovníky společnosti Collective Intelligence a. s., ale ve věcech licenčních smluv za kteréhokoliv z uvedených kolektivních správců se bude obracet výhradně na jediného partnera, kterým je Zákaznické centrum – Havlíčkův Brod, doplňuje ředitel INTERGRAMu Jan Simon. O novince se podnikatelé postupně dovídají z dopisu, který jim OSA postupně rozesílá. Ti, kteří nechtějí čekat, mohou Zákaznické centrum OSA kontaktovat sami:

Zákaznické centrum OSA
Nádražní 397
580 01 Havlíčkův Brod

Telefon: +420 220 315 000
E-mail: vp@osa.cz


Autor: OSA, podle licence: Rights Managed

Připomeňte si: Hoteliéři slaví vítězství nad OSA. Paušální autorské poplatky končí

Po administrativní i provozní stránce je tato novinka jistě výhodná. Podnikatelé už nebudou muset vyřizovat každou záležitost zvlášť a nebudou vyrušováni od svých povinností zástupci jednotlivých svazů. A dokonce se ani nemusí obávat, že tím přijdou o možnost jednat se svazy o podmínkách. Princip jednotného inkasního místa totiž neodstraňuje možnost podnikatelů vyjednávat prostřednictvím svých oborových svazů o kolektivních licenčních smlouvách v intencích autorského zákona. Požadavky na specifické podmínky licenčních smluv mohou být také interpretovány prostřednictvím zákaznického centra OSA a jednání o nich pak probíhá interně mezi kolektivními správci na základě smluvních principů, které jsou ukotveny v pověřovací smlouvě mezi kolektivními správci, říká Jan Simon.

Pokud má podnikatel uzavřenou licenční smlouvu na období po 1. 1. 2018 jen s jedním kolektivním správcem, nemusí druhého kolektivního správce kontaktovat. Na toto přechodné období mu OSA zašle návrh smlouvy jen za zbývající kolektivní správce. Všichni kolektivní správci se také společně dohodli, že v případech, kdy některý z uživatelů měl do 31. 12. 2017 uzavřenou licenční smlouvu pouze s OSA nebo s INTERGRAMem, nebude se žádný z uvedených kolektivních správců domáhat svých nároků zpětně. Je naším společným zájmem vytvořit transparentní a uživatelsky přívětivé prostředí, na kterém lze budovat dobré obchodní vztahy s uživatelskou veřejností, komentuje Roman Strejček z Ochranného svazu autorského.

Ve většině případů ani není nutné vypovídat stávající smlouvy. INTERGRAM nemá v oblasti takzvaných veřejných produkcí žádné smlouvy s účinností delší než do 31. 12. 2018. Výjimku mohou tvořit některé kolektivní licenční smlouvy, tedy takové, kdy právnická osoba sdružující větší než zanedbatelný počet uživatelů uzavřela s INTERGRAMem tuto kolektivní licenční smlouvu. Takové zůstávají v platnosti do data uvedeného ve smlouvě.

Dále čtěte: Z autorádií autorské poplatky neplaťte, koncesionářským se ale nevyhnete

Poplatky rostou jen o inflaci nebo vůbec

A jak je to pro rok 2018 s nárůstem poplatků? Ty se podle novely autorského zákona navyšují pouze o inflaci, kterou v těchto dnech zveřejňuje Český statistický úřad. To je v tomto roce případ INTERGRAMu. Pro sazebník na rok 2019 tento kolektivní správce žádné další navýšení nechystá. Kolektivní správci OSA a DILIA zachovali své sazby pro rok 2018 na úrovni roku předchozího a pro rok 2019 budou navýšeny o inflaci roku 2017. Průběžně budou sazebníky kolektivních správců strukturálně harmonizovány tak, aby podnikatel měl co nejpřehlednější obraz o tom, jaká je výše odměny pro nositele práv za konkrétní typ užití.

účto únor klímová

Protože se výše poplatků odvíjí od velikosti města a způsobu využití vysílání či záznamů, uvádíme pro ilustraci několik příkladů:

                      Poplatek OSA za provozování rozhlasového či televizního vysílání                                                                a provozování ze záznamu a jeho přenos (zdroj: OSA)
Typ provozovny a lokalita Měsíční poplatek 
Kadeřnictví s rádiem v obci do 2 000 obyvatel 424,85 Kč
Hospoda s TV v obci do 2 000 obyvatel 723,76 Kč
Obchod s rádiem v Praze 498,70 Kč
Restaurace s TV v Praze 828,18 Kč

Aktuální ceníky jsou dostupné na webových stránkách všech kolektivních správců. Zákaznické centrum OSA by v brzké době mělo vytvořit svou vlastní webovou stránku, na které bude k dispozici i úhrnný sazebník za všechny kolektivní správce tak, aby podnikatel nemusel provádět součty a výpočty slev sám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).