Hlavní navigace

Plátce DPH uplatňující daňový paušál pořizuje vůz do firmy. Jak postupovat

16. 6. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
OSVČ, coby plátce DPH využívající výdajový paušál, chce koupit vůz do firmy a využít tak možnosti odpočtu DPH. Jaký je správný postup a jaké má povinnosti.

Server Podnikatel.cz nabízí svým čtenářům odborné poradny, ve kterých mohou své dotazy směrovat mimo jiné na daňového poradce

Jsem OSVČ, plátce DPH a daň z příjmu uplatňuji paušálem (80 %), automobil používám soukromý. Uvažuji o koupi staršího vozu s možností odpočtu DPH jako firemního zhruba okolo 310 000 Kč včetně DPH. 

  • Co vše musím udělat, jak se postupuje? 
  • Musím vést knihu jízd, když uplatňuji paušál? 
  • Mohu si odečítat DPH z paliva? 
  • Jak je to s roční zůstatkovou hodnotou?

Poradna s daňovým poradcem

Zeptejte se, jak na daňové přiznání. Odpovídá Jan Molín, daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky.

 

Daňový poradce radí: 

Jelikož jste již plátcem DPH, je možné při pořízení automobilu uplatnit nárok na odpočet DPH. Je při tom ale nutné respektovat ustanovení § 72 a následujících zákona o dani z přidané hodnoty. Dle § 75 ZDPH je možné uplatnit nárok na odpočet pouze poměrně k ujetým kilometrům pro potřeby podnikání. To znamená, pokud budete automobil používat pouze pro podnikání, uplatníte si celkovou výši – 100 % nároku na odpočet, pokud plánujete užívat automobil například napůl pro podnikání a napůl k soukromým účelům, uplatníte pouze poloviční nárok na odpočet – 50 % apod. Tento „účel použití“, resp. jeho změny, se sledují v průběhu 5 let od roku pořízení majetku. V případě, kdy ke změně účelu použití vozidla dojde, je nutné v posledním (prosincovém) přiznání k DPH za daný rok upravit 1/5 původně uplatněného nároku na odpočet tak, aby část nároku připadající na tento rok odpovídala poměru využití vozidla pro podnikání. Tato úprava se pak projeví v přiznání k DPH na řádku 60. Povinnost této úpravy a další související podrobnosti upravuje § 78 ZDPH.

Vést knihu jízd je povinnost

Aby bylo prokázáno, že bylo vozidlo používáno skutečně pro podnikání, je nutné vést knihu jízd. V knize jízd musí být uveden minimálně datum jízdy, cíl jízdy, účel jízdy, ujeté kilometry. Dále údaje o typu vozidla, registrační značce, stavu ujetých kilometrů k 1. lednu a k 31. prosinci kalendářního roku. Podrobnosti ke knize jízd jsou uvedeny v pokynu Generálního finančního ředitelství D-22 (viz komentář k § 24).

Pokud povedete knihu jízd, je možné dále odečítat také výdaje vynaložené v souvislosti s užíváním vozidla, tzn. pohonné hmoty, parkovné, opravy apod. Všechny výdaje potom musí být také kráceny dle poměru použití automobilu pro podnikání a soukromé účely.

Uplatňujete paušál, na co máte nárok?

V případě, že uplatňujete paušální výdaje, tak samozřejmě skutečné výdaje neuplatňujete, pouze si z daňových dokladů (například za PHM) nárokujete vracení DPH (v poměru, v jakém používáte auto pro podnikání). Roční zůstatková cena, přesně řečeno zůstatková cena majetku ve smyslu zákona o daních z příjmů se vás v případě uplatňování paušálních výdajů rovněž netýká. O té bychom hovořili, kdybyste si uplatňoval skutečné výdaje, a tedy i daňové odpisy automobilu. 

Zůstatková cena je rozdílem mezi cenou vstupní (pořizovací cena v úrovni bez DPH, uplatňujete-li odpočet DPH) a daňovými odpisy. Odpisy se uplatňují postupně dle ustanovení § 26 a následujících zákona o daních z příjmů. Osobní automobily se odpisují (= jejich vstupní cena se postupně uplatňuje jako daňový výdaj) 5 let (patří do II. odpisové skupiny, rozdělení majetku do odpisových skupin uvádí příloha zákona o daních z příjmů). V souvislosti s pořízením vozidla je tedy možné, že přehodnotíte výhodnost uplatňování paušálních výdajů, protože při stávajícím způsobu uplatňování výdajů odpisy uplatnit nemůžete.

Nabízí se ještě jedna možnost

Pokud jsou uplatňovány skutečné výdaje (nikoliv paušální), můžete variantně uplatnit ke každému automobilu „paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem“ ve výši 5 000 Kč/rok. Tuto možnost, vyplývající z § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů, též doporučujeme vzít v úvahu. Uplatňování tohoto „paušálního výdaje“ (neplést s uplatňováním výdajových paušálů dle § 7 zákona o daních z příjmů) nebrání nárokování DPH z veškerých výdajů souvisejících s podnikatelským užitím vozu.

Autor článku

Daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky. Sledujte Jana na Twitteru @janmolincz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).