Hlavní navigace

Plátci DPH mají u #EET více povinností. Víme, které údaje musí posílat navíc

8. 9. 2016
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Plátci DPH musí v rámci EET posílat o tržbách více údajů než neplátci. Finanční správa nyní zveřejnila, v jaké struktuře data požaduje.

Metodika k elektronické evidenci tržeb (EET), kterou minulý týden zveřejnila finanční správa, upřesňuje, v jakém členění musí požadované údaje posílat plátci DPH. Oproti neplátcům totiž mají několik povinností navíc.

Jaké údaje musí podnikatelé posílat

Podle zákona o evidenci tržeb (ZoET) musí podnikatelé nejpozději při uskutečnění evidované tržby zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě finančnímu úřadu a zároveň vystavit účtenku. Za uskutečnění evidované tržby se považuje přijetí evidované tržby nebo vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve.

Zákon dále určuje, které údaje o tržbě musí podnikatelé úřadům poslat. Podle § 19 ZoET jde o:

 • daňové identifikační číslo poplatníka,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celkovou částku tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka,
 • podpisový kód poplatníka,
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je také:

 • celková částka plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování,
 • celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby,
 • daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,
 • základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží.

V případě výše zmíněných šesti údajů však platí, že je nemusí posílat všichni podnikatelé.

Některé údaje posílá jen část podnikatelů

Celková částka plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování

Částka se předně uvádí v Kč, a to jen v případě nabití (zakoupení) různých elektronických peněženek, karet, kupónů, voucherů a jiných podobných instrumentů, které jsou určeny k následnému čerpání nebo zúčtování.

Tento údaj je poplatník povinen uvést v případě, kdy je realizováno nabití i čerpání týmž poplatníkem (dle § 4 ZoET jsou obě tyto transakce, za podmínky splnění formálních znaků dle § 5 ZoET, evidovanými tržbami), a to z důvodu zohlednění duplicitního zaevidování téhož příjmu v rámci analýz.

V případě, kdy nabití a čerpání realizují dva různí poplatníci, nemusí být tento údaj v datové zprávě uváděn. Nicméně, pokud tak podnikatel učiní, nic tím nezkazí a finanční úřady s tím nebudou mít problém.

Celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby

Také tato částka se uvádí v Kč, a to jen tehdy, pokud dojde k čerpání (uplatnění) kreditu z různých elektronických peněženek, karet, kupónů, voucherů a jiných podobných instrumentů, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním.

Tento údaj, stejně jako v případě § 19 odst. 2 písm. a) ZoET (celková částka plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování), musí poplatník uvést v případě, kdy je realizováno nabití i čerpání týmž poplatníkem (dle § 4 ZoET jsou obě tyto transakce, za podmínky splnění formálních znaků dle § 5 ZoET, evidovanými tržbami), a to z důvodu zohlednění duplicitního zaevidování téhož příjmu v rámci analýz.

Také v tomto případě nemusí být tento údaj v datové zprávě, pokud nabití a realizování “měli na svědomí” dva různí poplatníci.

Čtěte více: Není voucher jako voucher, některé se budou muset v rámci #EET evidovat dvakrát

Daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje

Tato položka se posílá finančnímu úřadu jen tehdy, pokud poplatník, kterému tržba plyne, pověřil evidováním tržby jiného poplatníka, aby za něj tuto tržbu evidoval. Uváděno je zde DIČ pověřujícího poplatníka.

Speciální povinnosti mají plátci DPH

Kromě těchto specifických případů však mají své zvláštní povinnosti plátci DPH. Ti totiž musí kromě základních údajů posílat také údaj, který se týká základu daně z přidané hodnoty a daně podle sazeb daně z přidané hodnoty. Někteří plátci pak navíc musí posílat údaj týkající se celkové částky v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu a údaj ohledně celkové částky v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží. Všechny finanční částky je třeba uvádět v českých korunách.

Konkrétně musí plátci DPH posílat údaje v následující struktuře:

Celková částka plnění osvobozených od DPH, ostatních plnění

Jedná se o všechna plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet, ostatní plnění vstupující do údaje na ř. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (kromě zvláštních režimů podle § 89 a § 90 zákona o dani z přidané hodnoty) přiznání k DPH a plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně vstupující do údaje na ř. 50 přiznání k DPH.

Celkový základ daně se základní sazbou DPH

Jde o součet základů daně všech zdanitelných plnění se základní sazbou DPH vstupující do údaje na ř. 1 přiznání k DPH, kromě přirážky podle § 89 a § 90 zákona o DPH.

Celková DPH se základní sazbou

Jedná se o celkovou daň za všechna zdanitelná plnění se základní sazbou DPH vstupující do údaje na ř. 1 přiznání k DPH, kromě přirážky podle § 89 a § 90 zákona o DPH.

Celkový základ daně s první sníženou sazbou DPH

Jde o součet základů daně všech zdanitelných plnění s první sníženou sazbou DPH, které vstupují na ř. 2 přiznání k DPH, opět kromě přirážky podle § 90 zákona o DPH.

Celková DPH s první sníženou sazbou

Jedná se o celkovou daň za všechna zdanitelná plnění s první sníženou sazbou DPH vstupující do údaje na ř. 2 přiznání k DPH, kromě přirážky podle § 90 zákona o dani z přidané hodnoty.

Celkový základ daně s druhou sníženou sazbou DPH

Jde o sumu základů daně všech zdanitelných plnění s druhou sníženou sazbou DPH vstupující do údaje na ř. 2 přiznání k DPH, kromě přirážky podle § 90 zákona o DPH.

Celková DPH s druhou sníženou sazbou

Jedná se o celkovou daň za všechna zdanitelná plnění s druhou sníženou sazbou DPH vstupující do údaje na ř. 2 přiznání k DPH, kromě přirážky podle § 90 zákona o DPH.

Celková částka v režimu DPH pro cestovní službu

Jedná se o celkovou částku za uskutečněné zdanitelné plnění v režimu DPH podle § 89 zákona o DPH. Pokud má poskytovatel cestovní služby stanovenu přirážku již při poskytnutí služby, uvede součet údaje vstupujícího do ř. 1 (přirážka včetně daně z přirážky) a údaje vstupujícího do ř. 26 (částka za uskutečněná zdanitelná plnění snížená o přirážku) přiznání k DPH.

Jestliže poskytovatel cestovní služby nezná přirážku při poskytnutí služby (je stanovena za zdaňovací období dle § 89 odst. 3 zákona o DPH), uvede celkovou částku za tuto cestovní službu tak, jak by ji uvedl na daňovém dokladu, pokud by jej byl povinen vystavit. Celková částka se uvede včetně přirážky.

Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží se základní sazbou

Jedná se o celkovou částku za uskutečněné zdanitelné plnění se základní sazbou v režimu DPH podle § 90 zákona o DPH. V případě, že obchodník má stanovenu přirážku již při poskytnutí služby, uvede součet údaje vstupujícího do ř. 1 (přirážka včetně daně z přirážky) a údaje vstupujícího do ř. 26 (částka za uskutečněná zdanitelná plnění snížená o přirážku) přiznání k DPH.

Obdobně jako v předchozím případě, pokud obchodník nezná přirážku při prodeji zboží (je stanovena za zdaňovací období dle § 90 odst. 4 zákona o DPH), uvede celkovou částku za toto zboží tak, jak by ji uvedl na daňovém dokladu, pokud by jej byl povinen vystavit. Celková částka je uvedena včetně přirážky.

Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s první sníženou sazbou

Stejně podnikatel postupuje, pokud jde o použité zboží v první snížené sazbě. Zašle celkovou částku za uskutečněné zdanitelné plnění s první sníženou sazbou v režimu DPH podle § 90 zákona o DPH.

V případě, že obchodník má stanovenu přirážku již při poskytnutí služby, uvede součet údaje vstupujícího do ř. 2 (přirážka včetně daně z přirážky) a údaje vstupujícího do ř. 26 (částka za uskutečněná zdanitelná plnění snížená o přirážku) přiznání k DPH.

Pokud obchodník nezná přirážku při prodeji zboží (je stanovena za zdaňovací období dle § 90 odst. 4 zákona o DPH), uvede celkovou částku za toto zboží tak, jak by ji uvedl na daňovém dokladu, pokud by jej byl povinen vystavit. Znova platí, že celkovou částku uvádí včetně přirážky.

školení červen - novinky

Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s druhou sníženou sazbou

Identicky musí plátci DPH poslat údaje v případě prodeje použitého zboží s druhou sníženou sazbou.

Kdo eviduje zjednodušeně, má na poslání údajů 5 dní

V neposlední řadě ale i pro plátce DPH platí, že v případě, kdy budou moct evidovat tržby ve zjednodušeném režimu, nebudou muset všechny požadované údaje posílat hned, ale budou na to mít 5 dní od uskutečnění evidované tržby.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).