Hlavní navigace

Plošné testování ve firmách a OSVČ je zpět. Kdy a jak lze žádat o 60 Kč na test?

29. 11. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Nejpozději v pondělí 29. listopadu musí být uskutečněna první vlna plošného testování zaměstnanců a OSVČ. Z testů nicméně platí některé výjimky.

Testovat se například nemusí očkovaní či ti, kteří prodělali covid v posledních 180 dnech. Na testování bude stát opět přispívat 60 Kč za test. O příspěvek však půjde žádat až v druhé polovině ledna 2022.

Jací zaměstnanci se nemusí testovat

Nejpozději v pondělí 29. listopadu je kvůli zhoršené epidemiologické situace opět nutné plošně začít testovat zaměstnance ve firmách a OSVČ. Zaměstnavatelé musí zajistit, až na některé výjimky, pravidelné testování na pracovišti všech svých zaměstnanců antigenními testy. Testovat se nemusí zaměstnanci, kteří se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkávají s třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

Testovat se dále nemusí zaměstnanci, kteří jsou očkovaní proti onemocnění covid a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, zaměstnanci, kteří prodělali onemocnění covid v posledních 180 dnech, a ti, kdo podstoupili v posledních 7 dnech PCR test na covid s negativním výsledkem či antigenní test, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem.

Co když zaměstnanec testování odmítne

Pokud zaměstnanec otestování odmítne, musí zaměstnavatel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tedy místní hygieně.

Zaměstnanec, který odmítne podstoupit test, má pak za povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, po celou dobu přítomnosti na pracovišti, dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob a stravovat se odděleně od ostatních osob, přičemž po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest. Zaměstnavateli se nařizuje zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru, doplňuje se v mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví.

Pokud vyjde zaměstnanci test pozitivně, musí okamžitě uvědomit zaměstnavatele, opustit pracoviště a podstoupit konfirmační PCR test. Doba od zjištění pozitivního výsledku testu  do obdržení výsledku konfirmačního vyšetření, po kterou nedochází k výkonu práce, je překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce, a to po dobu, po kterou se nejedná o jinou důležitou překážku v práci podle nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.

Testují se jen OSVČ hlavní

Povinnost testovat platí i pro OSVČ hlavní, které se na svých pracovištích či v místě výkonu své práce setkávají se třetími osobami, pokud nejde o osoby žijící ve stejné domácnosti. Také u OSVČ je stanoveno, že testovat se nemusí ty, které jsou očkované proti onemocnění covid a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, ty, které prodělaly onemocnění covid v posledních 180 dnech, a ty, které podstoupily v posledních 7 dnech PCR test na covid s negativním výsledek či antigenní test, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Co má dělat OSVČ, když je pozitivní

Pokud OSVČ zjistí, že jí test vyšel pozitivně, musí opustit pracoviště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud OSVČ nemůže uvědomit zmíněného poskytovatele zdravotních služeb, je povinna kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu.

Zaměstnavatelé i OSVČ mají za povinnost vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu data testování a jmen osob, které k danému datu podstoupily test.

Stát bude přispívat 60 Kč na test

Stejně jako na jaře bude stát firmám a OSVČ na testování přispívat, konkrétně půjde o 60 korun za samotest. Na jednoho pojištěnce bez ohledu na počet jeho zaměstnavatelů lze čerpat příspěvek na nákup maximálně 4 testů za kalendářní měsíc (max. 240 Kč včetně DPH). Příspěvek půjde získat pouze na antigenní test uvedený:

Jak a kdy o příspěvek požádat

O příspěvek na testy bude možné žádat až od 17. ledna, a to skrze online aplikaci na společných webových stránkách zdravotních pojišťoven Samotesty-covid.cz. Žadatel může žádat o příspěvek pouze elektronicky prostřednictvím k tomu účelu vytvořené aplikace, která ho provede procesem registrace i samotného vykázání žádosti o příspěvky. Postup registrace a podání žádosti v rámci aplikace bude popsán v uživatelské příručce, která bude ke stažení nejpozději 17. ledna 2022. Žadatelé o příspěvek, kteří si v rámci první povinnosti testování zaměstnanců v prvním pololetí roku 2021 zaregistrovali uživatelský účet, budou moci tento účet použít nebo si budou moci zřídit nový účet.

Žádosti o příspěvek se budou podávat zpětně za předchozí měsíc. Výjimkou jsou žádosti za testy provedené v listopadu 2021, které lze podat v lednu 2022. Žádosti o příspěvek se za předchozí kalendářní měsíc vždy podávají nejpozději poslední den následujícího měsíce. Výjimkou jsou žádosti za testy provedené na konci listopadu 2021, které lze podat do konce měsíce ledna 2022.

Bt23

Do žádosti bude nutné uvést obecné identifikační a kontaktní informace o žadateli a číslo bankovního účtu pro vyplácení příspěvku, dále jméno a příjmení každého testovaného, jeho příslušnost k zdravotní pojišťovně, číslo pojištěnce, datum provedení testu a pozitivní/negativní výsledek každého testu.

Příspěvek lze čerpat za zaměstnance na hlavním pracovním poměru i s dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce. Za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce, osoby připravující se na výkon povolání nebo vykonávající praxi, dobrovolníci.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).