Hlavní navigace

Po podání přehledu pojišťovně máte ještě jednu zásadní povinnost. Koho se týká?

27. 7. 2021
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed
Na podání přehledu zdravotní pojišťovně je čas do 2. srpna. Hned poté ale myslete na to, že máte ještě jednu povinnost. Kdo by neměl zapomenout?

Stejně jako v minulém roce byl posunut nejzazší termín pro podání přehledu zdravotní pojišťovně. Ten letos vychází na pondělí 2. srpna.2021. Pokud plátci vyjde v přehledu jiná výše zálohy, neměl by zapomenout na její změnu v trvalé platbě.

Zálohy v nové výši, které vyjdou v přehledu příjmů a výdajů OSVČ za rok 2020, je nutné poprvé zaplatit za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled. To znamená za srpen, pokud je přehled podán v posledním možném termínu, tj. až v pondělí 2. srpna 2021

Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit měsíčně zálohy (pokud není od platby těchto záloh zákonem osvobozena) ve výši vypočtené z dosaženého vyměřovacího základu v předchozím roce, tj. na základě odevzdaného přehledu příjmů a výdajů.

Je možné výši zálohy snížit či zvýšit? 

Zálohu si nemůže OSVČ sama snížit ani zvýšit (zvýšení je možné pouze v prvním roce podnikání). Změnit výši zálohy je možno až potom, co OSVČ požádala o snížení zálohy a zdravotní pojišťovna žádosti vyhověla.

OSVČ může požádat o snížení záloh, pokud zjistí, že příjem po odpočtu výdajů připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce, předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je nejméně o jednu třetinu nižší než příjem připadající v průměru na 1 kalendářní měsíc v předcházejícím roce, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost.

Podnikove It nový

Zdravotní pojišťovna na podkladě této žádosti sníží zálohu na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích.

Snížit není možné zálohy placené ve výši minima, pokud je daná OSVČ povinna minimum dodržet.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).