Hlavní navigace

Po podání přehledu pojišťovně máte ještě jednu zásadní povinnost. Koho se týká?

27. 7. 2021
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed
Na podání přehledu zdravotní pojišťovně je čas do 2. srpna. Hned poté ale myslete na to, že máte ještě jednu povinnost. Kdo by neměl zapomenout?

Stejně jako v minulém roce byl posunut nejzazší termín pro podání přehledu zdravotní pojišťovně. Ten letos vychází na pondělí 2. srpna.2021. Pokud plátci vyjde v přehledu jiná výše zálohy, neměl by zapomenout na její změnu v trvalé platbě.

Zálohy v nové výši, které vyjdou v přehledu příjmů a výdajů OSVČ za rok 2020, je nutné poprvé zaplatit za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled. To znamená za srpen, pokud je přehled podán v posledním možném termínu, tj. až v pondělí 2. srpna 2021

Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit měsíčně zálohy (pokud není od platby těchto záloh zákonem osvobozena) ve výši vypočtené z dosaženého vyměřovacího základu v předchozím roce, tj. na základě odevzdaného přehledu příjmů a výdajů.

Je možné výši zálohy snížit či zvýšit? 

Zálohu si nemůže OSVČ sama snížit ani zvýšit (zvýšení je možné pouze v prvním roce podnikání). Změnit výši zálohy je možno až potom, co OSVČ požádala o snížení zálohy a zdravotní pojišťovna žádosti vyhověla.

OSVČ může požádat o snížení záloh, pokud zjistí, že příjem po odpočtu výdajů připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce, předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je nejméně o jednu třetinu nižší než příjem připadající v průměru na 1 kalendářní měsíc v předcházejícím roce, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost.

Zdravotní pojišťovna na podkladě této žádosti sníží zálohu na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích.

Snížit není možné zálohy placené ve výši minima, pokud je daná OSVČ povinna minimum dodržet.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).