Hlavní navigace

Pobíráte rodičovský příspěvek? Zjistěte, na jakou podporu máte nárok

2. 11. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V souvislosti s koronavirem je k dispozici hned několik podpůrných programů od státu. Jak jsou na tom s jejich využíváním rodiče? Na co vše mají nárok?

Zatímco na jaře bylo možné čerpat většinu podpor bez nějakých větších omezení a hlavně souběžně, nyní v tomto ohledu nastávají změny. Podnikatelé si musí vybrat, zda budou čerpat ošetřovné nebo kompenzační bonus a obdobné překážky a nejasnosti se pojí také s rodiči pobírajícími rodičovský příspěvek.

Kompenzační bonus

Jak jsme psali v článku, na jaře byl kompenzační bonus určen všem OSVČ hlavním a společníkům eseróček, kterých se opatření či koronavirová krize aspoň částečně dotkla. V aktuální verzi kompenzačního bonusu však ministerstvo množství podpořených podnikatelů značně omezilo. Nově na bonus dosáhnou jen OSVČ, společníci malých společností s ručením omezeným a dohodáři, jejichž činnost (či činnost jejich firmy) byla bezprostředně zakázána či omezena protiepidemickými opatřeními v rámci aktuálně trvajícího nouzového stavu.

Nárok ještě mají mít i podnikatelé, kteří dodávají zboží, služby či jiné výstupy těm podnikatelům, jejichž činnost byla zakázána nebo omezena opatřeními vlády, popřípadě osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pro uvedené podnikatele pracují. Aby na bonus dosáhli i dodavatelé (ať už jsou OSVČ nebo společníky), musí splnit podmínku, že jejich činnost byla, kvůli omezení či zákazu činnosti jejich odběratelů, vyloučena aspoň z 80 %.

Podnikatelé, kteří jsou zasaženi například zákazem kulturních akcí a zároveň čerpají rodičovský příspěvek, mohou také nárokovat kompenzační bonus. Musí splňovat zákonné podmínky a musí jim být vládními nařízeními znemožněná činnost, která je dominantním zdrojem obživy za poslední čtyři měsíce. Jak uvádí ministerstvo financí, rodičovský příspěvek v tomto případě (stejně jako starobní důchod) nehraje roli, neboť do testu majoritního příjmu vstupují pouze příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti (z podnikání) a z nájmu.

Ošetřovné

Nárok na takzvané krizové ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o: 

  • dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let)
  • nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) 
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení 
  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině. 

Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění. Ošetřovné zůstane ve výši 60 %, ale se zvýšeným minimem na 400 Kč/denně. 

Toto ošetřovné získají také osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), na něž dopadla pandemie koronaviru a přijatá nařízení. Nárok na podporu nemají ti, kteří pobírají invalidní nebo starobní důchod, mají jiné zaměstnání, pobírají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství, dodává v tiskové zprávě ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vinkler

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

COVID Nájemné

Podnikatelé, kterým stát v rámci protiepidemických opatření omezil činnost, mohou žádat také o dotace v rámci programu COVID Nájemné. Bude se vztahovat na všechny subjekty, kterým byla zakázána činnost a oproti první výzvě už pronajímatel nemusí dávat slevu 30 %. Výše podpory činí 50 % nájemného za červenec až září a žádosti lze podávat až do 21. ledna 2021.

školení prosinec - daně a účetnictví novinky 2022

podmínkách definujících, kdo může žádat o podporu a kdo naopak nemá nárok, není o pobírání rodičovského příspěvku žádná zmínka, tudíž by neměl být problémem. Jak jsme psali, kombinování tohoto programu s kompenzačním bonusem není explicitně vyloučeno, neboť v tuto chvíli nedochází ke kumulování vládní pomoci v daném kalendářním dni. Zatímco u kompenzačního bonusu je dle současného návrhu nastaveno bonusové období od 5. října do 4. listopadu 2020, aktuální výzva k programu Covid-Nájemné je vyhlášena pro rozhodné období třetího čtvrtletí (červenec, srpen a září 2020).

COVID Ubytování

Tento program má pomoci finančními prostředky hromadným ubytovacím zařízením. Stát přispěje částkou 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena. Původně o tuto podporu bylo možné žádat od 11. září do 30. října 2020 a došlo k prodloužení až do 3. listopadu 2020. 

Ve výzvě programu je popsán způsobilý žadatel o dotaci a také, jaké podmínky musí splnit a doložit čestným prohlášením. Mezi těmito podmínkami podobně jako u programu COVID Nájemné není žádná informace o čerpání rodičovského příspěvku, takže by ani v tomto případě neměl být překážkou.

COVID Kultura

Na program COVID – Kultura bude vyčleněno 750 milionů korun a podpora bude poskytována ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020.

Je možné si za buď požádat o jednorázovou podporu ve výši 60 000 korun, která je určena pro umělecké a odborné umělecko-technické profese, nebo uplatnit marně vynaložené náklady za zrušené akce a na kontinuální uměleckou činnost, což je určeno podnikatelům, firmám nebo nestátním neziskovým organizacím. Možná je také kombinace obou forem podpory.

Tato podpora se vztahuje na OSVČ (IČO/DIČ) pracující na hlavní samostatnou výdělečnou činnost nebo na OSVČ v souběhu s vedlejším zaměstnaneckým poměrem (částečný úvazek, DPČ nebo DPP). O podporu z programu COVID – Kultura nemohou žádat osoby pobírající starobní či invalidní důchod nebo příspěvek na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. Také není možné současně obdržet jednorázovou podporu v rámci programu COVID – Kultura a současně kompenzační bonus od ministerstva financí ve výši 500 korun na den.

Shrnutí

Možnosti podpory pro rodiče
Název podpory nebo programu Mohou rodiče žádat?
Kompenzační bonus ANO
Ošetřovné NE
COVID Ubytování ANO
COVID Nájemné ANO
COVID Kultura NE

Anketa

Je podle vás správné, že OSVČ nebudou moct kombinovat bonus s ošetřovným?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).