Hlavní navigace

Počet klasických předváděcích akcí dlouhodobě klesá. Jsou „šmejdi“ na ústupu?

27. 2. 2019
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Česká obchodní inspekce dlouhodobě kontroluje předváděcí akce prodejců. V posledních letech jsou tyto akce na ústupu.

Kontroly v roce 2016 zjistily porušení zákona u 76 % kontrolovaných akcí. Při kontrolách v roce 2018 zjistili kontroloři porušení zákona u 27 % akcí. Nejčastější a opakující se pochybení organizátorů se týká zákonného nedodržení oznamovací povinnosti o ohlášení akce.

Výsledky kontrol potvrzují, že konání klasických předváděcích akcí je na ústupu. Nekalé a agresivní praktiky šmejdů se však přesouvají do internetového obchodování, na sociální sítě nebo do oblasti nabídky a nákupu energií. Přestože ČOI zaznamenala v počtu konání předváděcích akcí výrazný pokles, bude i nadále v těchto kontrolách pokračovat, říká ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Co přinesl rok 2018?

V roce 2018 obchodní inspekce provedla celkem 73 kontrol. Vedle odhalování nekalých a agresivních obchodních praktik kontrolovala ČOI také plnění oznamovací povinnosti, dodržování zákazu přijetí platby za výrobek nebo služby před uplynutím 7denní lhůty od uzavření smlouvy. Z celkového počtu provedených kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů při 20 kontrolách, tj. 27,4 %.

Kontroly – předváděcí akce 2018
Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha 21 10 47,6%
Jihočeský a Vysočina 5 1 20%
Plzeňský a Karlovarský 3 0 0%
Ústecký a Liberecký 17 4 23,5%
Královehradecký a Pardubický 14 2 14,3%
Jihomoravský a Zlínský 2 1 50%
Olomoucký a Moravskoslezský 11 2 18,2%
Celkem 73 20 27,4%

Zdroj: Česká obchodní inspekce

Nejčastější nedostatky

Ze 37 případů došlo k porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v těchto případech:

  • v 11 případech se jednalo o porušování zákonem stanovených oznamovacích povinností v souvislosti s konáním akce (§ 20 odst. 1), 
  • v 9 případech došlo k porušení ustanovení, které ukládá organizátorům předváděcích akcí oznámit ČOI pořádání akce 10 pracovních dní před jejím konáním (§ 20 odst. 3),
  • v 6 případech pozvání na předváděcí akce neobsahovala některé z povinných údajů, jako je časový harmonogram, identifikace nabízených či propagovaných výrobků a jejich cena, tj. cena bez zohlednění případných slev individuálně sjednaných se spotřebitelem na organizované akci. Dále byly zjištěny případy, kdy nebylo uvedeno ani jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, která akci pořádala (§ 20a), 
  • v 1 případě porušili prodávající zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole tím, že nesplnili uložená opatření.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).